Big data: meer is niet altijd beter

Hot ITem geniet al meer dan vijftien jaar een solide reputatie als ‘performance improvement’-specialist. Bedrijven die hun prestaties willen verbeteren, worden daarbij met behulp van innovatieve technologie op het gebied van datawarehouse, business intelligence en BI prepared solutions snel en effectief geholpen.

Wat vindt Hot ITem van ‘big data’? “Wij zijn van oudsher actief op het gebied van grote dataverzamelingen bij grote bedrijven”, zegt commercieel directeur van Hot ITem Rob Honing. “Het is dus logisch dat wij alert zijn op deze ontwikkeling. Big data wordt al enige tijd gehypet in de markt. Op grond van onze expertise waarschuwen wij voor het blindelings volgen van technologische hypes. We hebben in het verleden vaker gezien dat bedrijven zich laten meeslepen in een collectief gevoel van ‘iedereen doet het, dus wij kunnen niet achterblijven’. Vaak wordt dat vanuit de technologie gepusht en niet vanuit de vraag of de business er daadwerkelijk iets mee opschiet. Wij pleiten er dan ook voor om allereerst een solide businesscase te maken om het praktische nut van big data aan te tonen. Dat is precies de manier waarop we altijd voor onze klanten te werk gaan. We brengen structuur aan in bestaande dataverzamelingen en analyseren deze zorgvuldig, zodat daaruit waardevolle informatie naar boven komt waarmee de business wordt geholpen. De toevoeging die big data kan bieden is dat er niet alleen vanuit interne dataverzamelingen waardevolle informatie kan worden gedestilleerd, maar bijvoorbeeld ook vanuit ongestructureerde dataverzamelingen in de buitenwereld. Door deze data op een slimme manier aan je bestaande data te koppelen, kun je extra waarde toevoegen aan je businessinformatie.”

‘Wij pleiten ervoor om allereerst een solide businesscase te maken’

Technologische gereedschapskist

“Big data is bedacht vanuit de vaststelling dat de enorme toename van data niet meer op de traditionele manier kan worden verwerkt”, zegt technisch directeur van Hot ITem Edwin Kusters. “Neem bijvoorbeeld de enorme hoeveelheid data die inmiddels over het heelal is verzameld. Om die ene planeet te ontdekken waar leven te vinden is, moet je alles individueel analyseren. Voor andere waardevolle informatie, zoals de gemiddelde omtrek van planeten, is de volledige set helemaal niet noodzakelijk – dat is vooral statistiek. Je hoeft niet letterlijk alle data te analyseren om tot een gerechtvaardigde conclusie te komen; we kunnen met behulp van aselecte steekproeven al lang betrouwbare voorspellingen doen. Dankzij de nieuwste technologieën is het nu mogelijk om vele malen sneller, en daarmee veel meer data te verwerken dan tien jaar geleden. Die technologie kan ook ingezet worden om bedrijven beter te laten presteren, maar dan moet daar inderdaad wel een solide businesscase aan ten grondslag liggen. De eerste vragen die je jezelf als onderneming moet stellen zijn: wat zijn mijn uitdagingen en welke hulpmiddelen staan mij ter beschikking om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden? Aan die technologische gereedschapskist is sinds kort big data toegevoegd. Dit instrument heeft echter alleen nut als het een oplossing biedt voor een daadwerkelijk bestaande uitdaging. Daarbij moet je je realiseren dat elke technologie geld kost, zeker de nieuwste. Terwijl een van de belangrijkste uitdagingen op dit moment juist is om zo veel mogelijk rendement te behalen uit de investering. Ook daarvoor hanteert Hot ITem al ruim vijftien jaar een duidelijk uitgangspunt: wij zijn er altijd op tegen geweest om zo veel mogelijk uren te schrijven zonder dat er een resultaatbelofte tegenover staat.”

Pilotproject

Honing: “We willen bij onze klanten voorkomen dat de technologie oplossingen bedenkt waar vervolgens een probleem bij wordt gezocht. Dat is in het verleden al te vaak gebeurd en kost bedrijven alleen maar erg veel geld. Wij vinden het dan ook opmerkelijk dat in een tijd waarin dat geld er eigenlijk niet is, er toch weer veel bedrijven blindelings in de val van een nieuwe hype lopen. De oorzaak daarvan ligt in het feit dat de interne IT-competentie vaak onvoldoende betrokken is bij de businessuitdagingen om de juiste oplossingen aan te kunnen dragen. Men promoot daardoor te snel nieuwe of andere technologie die vanuit de buitenwereld wordt aangeboden, zonder goed te kijken of die wel echt van waarde is voor de eigen business. Juist in deze tijd is het verstandig om vanuit een businessissue met een klein pilotproject te beginnen en er niet meteen grootschalig in te stappen. Als je op verkleinde schaal de voordelen kunt aantonen, kun je daarna bewust en onderbouwd investeren in bigdataoplossingen. Je kunt al heel ver komen door interne dataverzamelingen aan klantgegevens te koppelen. Bijvoorbeeld door een website zodanig in te richten dat een bestaande klant niet elke keer opnieuw zijn gegevens hoeft in te vullen. Simpel, maar voor veel bedrijven al een uitdaging. Een enkel klantnummer zou voldoende moeten zijn om alle relevante informatie naar boven te halen. Om dat te realiseren heb je geen veelomvattend bigdataprogramma nodig. Onze kracht is het slim transformeren en combineren van bestaande gegevens, waarmee direct begrijpbare managementinformatie wordt verkregen. Dat geeft én nieuwe inzichten in de operationele processen én leidt tot de bewustwording dat in al die dataverzamelingen – intern en extern – nog veel meer waardevolle informatie verstopt zit. Zolang je uit de huidige beschikbare data en informatie nog niet het maximale haalt, kun je beter eerst daarin investeren voordat je nog meer data gaat toevoegen.”

Big data: meer is niet altijd beter
  • Edwin Donkers
  • Fjodor Buis

Recente stories