Besparen met slimme combinaties van mens, kennis en techniek

Overal in de samenleving neemt de dreiging toe en daarmee verandert de veiligheidsbehoefte van de markt. Securitas speelt in op die veranderende marktvraag en biedt aan een groeiend aantal klanten geïntegreerde beveiligingsoplossingen op basis van slimme combinaties van mens, kennis en techniek.

“De beveiligingsmarkt maakt vooral de laatste jaren een sterke verandering door”, stelt Peter Schollmann, algemeen directeur van Securitas in Nederland. “De markt vraagt in toenemende mate naar geïntegreerde oplossingen. Securitas heeft dat al in een vroeg stadium onderkend en heeft de transformatie ingezet vanuit traditionele manbeveiliging naar wat wij noemen ‘solutions & technology’. De formule die we nu hanteren, blijkt goed aan te slaan, wat ook duidelijk wordt weerspiegeld door de groei die Securitas doormaakt in een verder krimpende beveiligingsmarkt.”

Het van oorsprong Zweedse beveiligingsbedrijf Securitas heeft vestigingen in meer dan vijftig landen en telt wereldwijd ruim 350.000 medewerkers. In Nederland werken bijna 7000 medewerkers – verdeeld over de vier disciplines objectbeveiliging, mobiele surveillance, meldkamer en techniek – vanuit 23 locaties verspreid over het land. “We zitten dicht bij onze klanten en bij onze mensen”, benadrukt Schollmann. “Lokale binding staat voorop in onze bedrijfsvoering, vandaar dat we een sterk decentraal bedrijfsmodel hanteren. We hebben een landelijk dekkend mobielesurveillancenetwerk met een 24/7 bemande meldkamer. ’s Nachts rijden er meer Securitas-surveillanceauto’s in Nederland rond dan politieauto’s.”

‘Toenemende dreiging vraagt om andere manier van beveiligen’

Eerst luisteren, dan beveiligen

In de visie van Securitas staat de dialoog met de klant centraal, aldus Schollmann. “Samen met de klant combineren we de verschillende onderdelen van onze dienstverlening tot een geïntegreerde beveiligingsoplossing die volledig is toegesneden op de wensen en eisen van de klant in zijn specifieke bedrijfssituatie. En omdat het gaat om een bedrijfsbreed geïntegreerde securityoplossing zijn er verschillende bedrijfsonderdelen bij betrokken. Onder het motto ‘Eerst luisteren, dan beveiligen’ gaan we daarom vooraf, maar ook regelmatig tijdens het traject, om de tafel zitten met alle stakeholders in de organisatie. We praten met de facilitair directeur over de fysieke toegangscontrole en -beveiliging, met de IT-manager over de camera’s die wellicht op het bedrijfsnetwerk worden aangesloten en met de financieel directeur die uiteindelijk akkoord moet geven. Wij leggen verbindingen, ook bij onze klant.”

Het zijn daarom vaak lange trajecten, stelt Schollmann. “Maar als je het slim aanpakt en bereid bent over je eigen schaduw heen te stappen, dan kun je significant besparen op je beveiligingsbudget. Als klanten met dezelfde open mind zo’n traject ingaan en bereid zijn om dingen op een andere manier in te regelen dan ze gewend zijn, dan zijn besparingen tot wel 30% heel goed mogelijk. We hebben daar inmiddels prachtige voorbeelden van.”

Ondanks de verschuiving richting techniek blijft de mens toch een uiterst belangrijke schakel, licht Schollmann toe. “De mens is en blijft een cruciale factor in de beveiliging, en ook daarin is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar. Waar het vroeger voornamelijk ging om manbeveiliging, zie je nu dat het niveau van de beveiliger langzamerhand hoger wordt en het takenpakket breder. Er zijn ook steeds meer opleidingen en trainingen die het vakgebied interessanter maken en ook meer aanzien geven. Aan de andere kant betekent onze integrale aanpak en die slimme combinatie van verschillende beveiligingscomponenten dat we nu ook een breder palet aan technische functies hebben binnen onze organisatie. Naast de ‘traditionele’ beveiliger nemen we steeds meer specialisten in andere vakgebieden aan, zoals businessconsultants, projectmanagers, business development managers, calculators en CAD/CAM-specialisten.”

Verbinden en volharden

Onze mensen moeten de kennis en competenties hebben om met meerdere disciplines en op verschillende niveaus in de organisatie van de klant een gesprek te kunnen voeren. Belangrijk is ook dat ze in staat zijn het hele traject in goede banen te leiden. ‘Verbinden en volharden’ zijn daarbij de kernwoorden om onze rol als regisseur van de geïntegreerde beveiligingsoplossing optimaal te kunnen vervullen. Verbinden van alle betrokkenen en zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan, volharden in het volgen van de gekozen weg en het realiseren van alle doelstellingen, maar ook in het bewaken van de hoge kwaliteitseisen die we hanteren. Alleen het beste is goed genoeg, er is geen ruimte voor middelmaat.”

“Onze geïntegreerde aanpak, waarbij we continu in dialoog blijven met alle betrokkenen in de klantorganisatie, heeft inherent tot gevolg dat we een langjarige relatie met de klant opbouwen. We verliezen daarom ook geen klanten en blijven groeien in een krimpende markt. De komende jaren richten we onze beveiligingsdienstverlening nog sterker op het leveren van slimme combinaties van mens, kennis en techniek in een totaaloplossing voor de klant. Onze doelstelling is dat in 2020 een derde van de omzet van Securitas bestaat uit solutions & technology. Afgezet tegen de huidige totaalomzet van Securitas betekent dat een omzet van ruim boven de 100 miljoen euro. En gezien de serieuze ambities van het Nederlandse managementteam zou dat bedrag nog weleens flink hoger kunnen uitvallen.”

Besparen met slimme combinaties van mens, kennis en techniek

Recente stories