Vattenfall

Vattenfall

Branche
Energie
Adres

Vattenfall Nederland BV
Bezoekadres
Hoekenrode 8
1102 BR  Amsterdam

Postadres
Postbus 41920
1009 DC Amsterdam

Sinds 1 juli 2009 is Nuon onderdeel van Vattenfall. Vattenfall is een energiebedrijf dat actief is in NoordEuropa. Het van oorsprong Zweedse bedrijf vierde in 2009 zijn 100ste verjaardag en is vandaag de dag actief in de kernlanden Zweden, Duitsland en Nederland. Ook in Polen, Denemarken, Finland, Groot-Britannië en Frankrijk zijn zij actief.

Vattenfall is een geïntegreerd energiebedrijf dat zich behalve op de productie van energie ook richt op het distribueren, verhandelen en verkopen daarvan. De onderneming heeft drie productgroepen: elektriciteit, warmte en gas. Uitbreiding en groei worden verwacht in elektriciteitsproductie met lage CO2-emissies, zoals windenergie, kernenergie en het gebruik van biomassa, waterkracht en aardgas. Zij hebben een investeringsbudget van 17,8 miljard euro voor de jaren 2011-2015.

Nieuwe strategische richting

Op 21 september 2010 maakte Vattenfall de nieuwe strategische richting bekend, waarbij een organisatie op basis van business divisies is voorzien per 1 januari 2011. “Met de nieuwe strategische richting zetten wij een volgende stap in de ontwikkeling van de onderneming”, aldus CEO Øystein Løseth. “Het doel is het versterken van de balanspositie van Vattenfall, het verhogen van de winst en de waardecreatie en het voorbereiden van het bedrijf op toekomstige groei”.

“Na een fase van intensieve groei is het nu tijd voor consolidatie”, zegt Lars Westerberg, Voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Vattenfall zal zijn CO2-profiel verbeteren en tot een van de koplopers in het ontwikkelen van duurzame energieproductie gaan behoren”.

Internationaal samenwerken

Op 1 januari 2011 zal gewerkt worden binnen een organisatiestructuur gebaseerd op business divisies. Alle medewerkers binnen de organisatie werken dan op divisieniveau samen in internationale teams. Dat betekent dat er dan geen officiële landenorganisatie meer bestaat. Natuurlijk zullen de relaties met nationale en lokale stakeholders geborgd blijven binnen de nieuwe structuur.