Syntrus Achmea

Syntrus Achmea

Adres

Bezoekadres
Rijnzathe 10
3454 PV De Meern

Postadres
Postbus 3183
3502 GD Utrecht
telefoon: (030) 245 39 99
email: syntrusachmea@achmea.nl

Syntrus Achmea: Bestuurders van pensioenfondsen dragen een grote verantwoordelijkheid. Maar dat hoeft niet te betekenen dat zij er alleen voor staan. Samen met bestuurders en sociale partners zetten wij ons in voor een betaalbaar pensioen, voor huidige en toekomstige deelnemers.

Regelingen betaalbaar houden

Onze vermogensbeheerders, vastgoedspecialisten, actuarissen en communicatieadviseurs bezitten samen een schat aan ervaring. En belangrijker nog: zij zijn in staat om hun expertise te vertalen naar de unieke situatie van elk pensioenfonds. Zo helpen wij fondsbesturen om hun pensioenregelingen betaalbaar te houden in een sterk bewegende markt.

Thuis in de Nederlandse pensioenmarkt

We verdiepen ons niet alleen in onze klanten maar onderhouden ook nauwe contacten met sociale partners. We zijn daardoor als geen ander thuis in de Nederlandse pensioenmarkt. We weten wat er speelt en zijn vaak als eerste op de hoogte. Met die kennis stellen we fondsbestuurders in staat om tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Volledig in control

Syntrus Achmea verzorgt fiduciair management, vermogensbeheer en pensioenadministratie. Bovendien zijn wij de grootste vastgoedbelegger van Nederland. Met onze diensten brengen wij fondsbestuurders volledig in control. Dat betekent dat zij zicht en grip hebben op alle risico’s. Dat hun fonds voldoet aan actuele wet- en regelgeving. En dat zij in staat zijn om slim in te spelen op economische trends.

Geschiedenis

SyntrusAchmea bestaat sinds 2008. Maar de wortels van de organisatie liggen in bedrijven die zich al tientallen jaren inzetten voor een betrouwbaar en houdbaar inkomen voor later. Op die kennis en ervaring bouwt Syntrus Achmea voort.

2010: Strategisch pensioenmanagement
Syntrus Achmea wil maatgevend zijn op het gebied van pensioenmanagement. Om nog beter te kunnen inspelen op de vraag van pensioenfondsen, richt Syntrus Achmea in 2010 een nieuw bedrijfsonderdeel op: Strategisch pensioenmanagement.

2008: Syntrus Achmea ontstaat
Pensioen-, vermogens- en vastgoedbeheer zijn niet los van elkaar te zien. Om die reden fuseren op 1 januari 2008 vijf verschillende merken van de Achmea Groep tot Syntrus Achmea. De nieuwe naam Syntrus is een samenvoeging van de kernbegrippen ‘samen’ (synergie) en ‘vertrouwen’ (trust). De vijf gefuseerde merken zijn: PVF Achmea, Interpolis Pensioenen, Achmea Vastgoed, Interpolis Vastgoed en Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer.

2005: Achmea en Interpolis fuseren
In 2005 fuseren Achmea en Interpolis tot de grootste verzekeringsgroep in Nederland. De nieuwe combinatie is ook de grootste vastgoedbelegger in Nederland en verzorgt de administratie van ongeveer de helft van alle Nederlandse pensioendeelnemers.

Verder terug in de tijd
Wie verder terug gaat in de tijd, komt uit op de eerste ‘waarborgmaatschappijen’ die aan het begin van de 19e eeuw ontstonden. Ook die wortels zijn we niet vergeten. We zien het als onze verantwoordelijkheid om mee te denken en te werken aan duurzaam pensioenstelsel.