NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Branche
Financiële diensten
KvK nummer
41158179
Opgericht
1993
Aantal medewerkers
200
Adres

NHG (Nationale Hypotheek Garantie)
WTC
Stadsplateau 13
3521 AZ Utrecht

Telefoon: (030) 550 05 00
e-mail: info@nhg.nl

Website
Social media

Over NHG

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is op 10 november 1993 opgericht door het voormalige Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Achtergrond hiervan was de wens van het Rijk en de gemeenten om te komen tot verzelfstandiging van het instrument gemeentegarantie met rijksdeelneming. Per 1 januari 1995 was deze verzelfstandiging een feit met de introductie van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Sinds medio 2018 profileert WEW zich als NHG.

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) zet zich samen met de markt elke dag in om bij te dragen aan verantwoorde woonfinanciering voor consumenten. Dit doen we door meer consumenten toegang te bieden tot de woningmarkt, processen te verbeteren en consumenten te helpen duurzaam en betaalbaar te (blijven) wonen. Ons doel is om hiermee bij te dragen aan een goed functionerende woningmarkt, zodat iedereen kan wonen in de woning die past bij zijn of haar situatie.

NHG is een organisatie met maatschappelijk gedreven professionals die een positieve impact op de woningmarkt willen maken. Iedereen die een woning koopt onder de NHG-kostengrens, kan een hypotheek met NHG afsluiten. NHG biedt consumenten een vangnet in slechte tijden en deze zekerheid levert hen tevens een lagere hypotheekrente op.

Meer toegang
Veel consumenten met een woonwens lopen tegen drempels aan bij een hypotheekaanvraag omdat ze afwijken van de standaard. Denk aan starters, flexwerkers, ondernemers en senioren tegen pensioenleeftijd. Soms hebben zij een steuntje in de rug nodig. NHG zorgt ervoor dat deze groepen ook een hypotheek kunnen krijgen, door maatwerk in woonfinanciering te stimuleren. Dat betekent dat we nieuwe mogelijkheden creëren die erop gericht zijn om het inkomen en de betaalbaarheid van deze groepen beter te toetsen. Omdat we de verantwoorde ruimte in de markt benutten komen meer consumenten in aanmerking voor een passende hypotheek.

Verbeteren processen
Inzicht is de sleutel tot verantwoorde financiering en NHG zet zich daarom continu in om het hypotheekproces eenvoudiger en efficiënter te maken. Dit doen we natuurlijk door onze eigen processen zo eenvoudig mogelijk te houden, maar ook door kennis te delen en samen te werken met andere partijen in de hypotheekketen. Vanuit onze positie als stichting tussen de markt en de overheid jagen wij open innovaties en verbeteringen aan. NHG verbetert daarmee niet alleen de toegang tot de woningmarkt en het hypotheekproces; we zorgen ook dat woningeigenaren duurzaam en betaalbaar kunnen (blijven) wonen.

Duurzaam en betaalbaar wonen
Bij financiële problemen zoeken we naar oplossingen waardoor de eigenaar in de woning kan blijven. Indien onvoorziene omstandigheden zoals relatie beëindiging, baanverlies of overlijden toch tot een onvermijdelijke verkoop leiden, dan kan NHG een vangnet bieden door de eventuele restschuld over te nemen. Daarnaast kan woningverbetering wenselijk zijn. Denk aan senioren die hun woning willen aanpassen om er oud te kunnen worden of de wens en noodzaak om de woning te verduurzamen. Ook dit wordt met NHG mogelijk en makkelijker gemaakt. Door oplossingen te zoeken voor actuele vraagstukken zetten we ons dagelijks in voor een gezonde en stabielere woningmarkt.