Mercer

Mercer

Branche
Finance - Consulting - Outsourcing - Investment Management
Website
Overige informatie

Hoofdkantoor
Mercer (Nederland) B.V.
Startbaan 6
1185 XR ??Amstelveen
Postadres:
Postbus 2271
1180 EG ??Amstelveen
Telefoon: 020-4313700

Mercers grote kracht in consulting, outsourcing en gerelateerd investment management –van advies tot oplossingen – heeft een wereldwijd bereik. Wij zijn in de positie uw organisatie te helpen het buitengewone te bereiken door middel van innovatieve strategieën en een vlekkeloze wereldwijde service in al onze aandachtsgebieden.

Diensten

Retirement, Risk & Finance Consulting
Specialismen op alle facetten van pensioen en samenhangende risico’s zijn bij Mercer gegroepeerd onder de naam Retirement, Risk and Finance Consulting. Vraagstukken waar veel Financiële en Human Resource managers van bedrijven en bestuurders van pensioenfondsen mee worstelen worden vanuit dit specialisme beantwoord.

Health & Benefits
Specialisme op alle facetten van werknemersvoorzieningen is bij Mercer gegroepeerd onder de naam Health & Benefits (H&B). Hieronder vallen de voorzieningen die het inkomen van de werknemer en zijn gezin beschermen tijdens en na zijn arbeidzame leven. Maar ook zaken als het vervaardigen van analyses en het adviseren van werkgevers over onderwerpen als ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, eigen risicodragen WGA, casemanagement en leeftijdsbewust personeelsbeleid (vergrijzing).

Human Capital 
Optimaal laten presteren en belonen van medewerkers, managers en leiders is voor organisaties essentieel. Mercer Human Capital adviseert organisaties op het vlak van lokale en internationale strategiebepaling en personeelsplanning, organisatie-inrichting en functieontwerp, functieweging, prestatie- en carrièremanagement en beloning. Met behulp van methoden, procedures, instrumenten, marktdata en software ontwerpt en implementeert Human Capital niet alleen de meest praktische, maar ook de meest effectieve en kostenefficiënte oplossingen.

Investment Consulting
De kracht van Mercers Investment Consulting ligt in de proactieve advisering en het aandragen van praktische oplossingen die zijn toegespitst op uw wensen. Voor de realisatie van uw beleggings- en risicomanagementdoelstellingen leveren wij flexibele oplossingen van hoge kwaliteit.

Mergers & Acquisitions
Mercers wereldwijde M&A consulting business adviseert klanten over transacties, waaronder fusies, overnames, joint ventures, initial public offerings, spin-offs, divestitures en start-ups.

Information Product Solutions
Hoogwaardige, betrouwbare, marktconforme Human Resource (HR) informatie is voor elke HRverantwoordelijke onontbeerlijk. Alleen met behulp van deze informatie is het mogelijk om strategische, gefundeerde beslissingen te nemen aangaande salarisbeleid, adequaat te reageren op veranderingen in de markt, concurrerend te zijn en internationaal vergelijkingen te kunnen maken.