Logius

Logius

Branche
ICT
Website
Overige informatie

Hoofdkantoor
Bezoekadres:
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN ??Den Haag
Bij bezoek aan Logius is legitimatie verplicht
Postadres:
Postbus 84011
2508 AA ??Den Haag
Telefoon
Secretariaat: 070-8887666??????????

Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, die de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven vereenvoudigen. Met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Logius biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel, groen en gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen. Logius levert producten op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling, standaardisatie en informatiebeveiliging.

 

Wat doet Logius?

Logius zorgt voor het beheer en de doorontwikkeling van haar producten. Ook neemt ze nieuwe producten in beheer. Logius zorgt ook voor het bevorderen van het gebruik van de producten.

 

De organisatie

Logius is in januari 2006 opgericht onder de naam GBO.Overheid. Sinds januari 2010 heet zij Logius. Logius is een baten-lastendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Logius werkt in opdracht van verschillende ministeries. Logius laat zich adviseren door de Programmaraad, een adviesorgaan waarin de klanten van Logius zijn vertegenwoordigd. Logius heeft een managementteam.

 

Doel Logius

Logius werkt mee aan het Kabinetsbeleid dat de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven wil verbeteren. Steeds meer producten en diensten die overheden leveren, moeten (ook) digitaal aangeboden worden. Daarnaast mag de overheid vanaf 2008 geen informatie meer vragen die ze al heeft. Om deze doelstellingen te realiseren, wordt gewerkt aan de elektronische overheid.

Logius is een betrouwbare en professionele speler in dit veld. Namens en voor de overheid zorgt ze voor het tactisch en operationeel beheer van overheidsbrede ICT-oplossingen en de verdere ontwikkeling daarvan.

 

Dankzij de producten van Logius:

  • bespaart de overheid kosten doordat beheer centraal (in gemeenschappelijkheid) plaatsvindt;
  • zorgt de overheid voor efficiënte uitwisseling van gegevens tussen overheidsorganisaties, burgers en bedrijven;
  • bundelt de overheid haar kennis en expertise op het gebied van beheer van ICT-voorzieningen;
  • kunnen overheidsorganisaties zich (meer) richten op hun kernactiviteiten.