De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank

Branche
Finance - Bank
KvK nummer
33003396
Opgericht
1814
Aantal medewerkers
1,800
Adres

De Nederlandsche Bank

Spaklerweg 4
1096 BA Amsterdam

Telefoon: 0800-020 10 68

E‐mail: info@dnb.nl

Website
Social media

Missie en taken DNB

DNB zet zich in voor een stabiel financieel stelsel: stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. In al haar taken geeft DNB invulling aan haar missie: werken aan vertrouwen.

Onze missie: Werken aan vertrouwen

DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Daarvoor werken wij als onafhankelijke centrale bank, toezichthouder en resolutie-autoriteit samen met Europese partners aan:

prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa

een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer

solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen.

Door onafhankelijk economisch advies uit te brengen, versterken wij het beleid gericht op haar primaire doelstellingen.

Onze taken

Financiële stabiliteit

DNB zet zich in voor een stabiel financieel stelsel: een stelsel dat schokbestendig is en bijdraagt aan duurzame economische groei. De Nederlandsche Bank waarschuwt voor risico’s die het gehele stelsel kunnen raken. Ook maakt De Nederlandsche Bank het stelsel weerbaarder door bijvoorbeeld extra buffers te eisen van financiële instellingen.

Monetair beleid

Doel van het monetaire beleid is prijsstabiliteit: een inflatie onder maar dichtbij de 2%. Prijsstabiliteit biedt consumenten en investeerders zekerheid en dat bevordert een duurzame welvaart. Het rentetarief is het belangrijkste middel om prijsstabiliteit te beïnvloeden. Over de rente beslist de Raad van Bestuur van de ECB: voorzitter Mario Draghi, de andere ECB-directieleden én de centralebankpresidenten van het eurogebied, waaronder Klaas Knot van DNB.

Betalingsverkeer

De Nederlandsche Bank zet zich in voor een veilig en betrouwbaar betalingsverkeer – in Nederland en Europa. Zo brengt centrale de bank de eurobiljetten in omloop en controleert zij deze op echtheid, beschadiging en vervuiling. Belangrijk is ook de verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaaldiensten. Ook zet De Nederlandsche Bank zich in voor goed functionerende betalings- en effectenverkeerssystemen als TARGET2.

Toezicht

DNB maakt zich sterk voor een betrouwbaar financieel stelsel. Daarom houdt zij toezicht op banken, pensioenfondsen, verzekeraars en andere financiële instellingen. DNB let daarbij goed op de financiële positie en de kwaliteit van het bestuur. Belangrijk is dat instellingen zich houden aan de afspraken met hun klanten. Toezicht verkleint de kans dat een instelling in moeilijkheden komt, maar is geen garantie.

Resolutie

DNB werkt mee aan de resolutie van banken; het op een gecontroleerde en zorgvuldige manier afwikkelen van een bank die dreigt om te vallen. Dit werk doet De Nederlandsche Bank in Europees verband. De centrale bank is lid van de Single Resolution Board in Brussel. Deze heeft een leidende rol bij de resolutie van Europese banken die onder direct toezicht van de ECB staan en banken die in meerdere landen actief zijn.

Andere taken

Statistiek: DNB verzamelt statistische gegevens en vervaardigt statistieken – dit alles in nauwe samenwerking met partners als het CBS, ESCB en IMF.

Onderzoek: DNB doet economische voorspellingen en onderzoek naar onderwerpen die op haar werkterrein liggen.

Economisch advies: DNB geeft economisch advies aan de regering en doet mee in de SER en de Centraal Economische Commissie (CEC).