Currence

Currence

Branche
Banking
KvK nummer
34258168
Opgericht
2005
Aantal medewerkers
40
Adres

Currence
Gustav Mahlerplein 33-35
1082 MS Amsterdam

Postadres:
Postbus 83073
1080 AB Amsterdam

Telefoon: 020 305 19 00

Website
Social media
Currence faciliteert marktwerking en transparantie met behoud van de kwaliteit en veiligheid van het betalingsverkeer in Nederland.De missie van Currence
De missie van Currence is enerzijds het faciliteren van marktwerking en het creëren van transparantie in het collectieve betalingsverkeer in Nederland en anderzijds het behouden en verder ontwikkelen van de kwaliteit, veiligheid en efficiency van de collectieve betaalproducten.Currence doet dat door een helder en gelijk speelveld te bieden voor iedere partij die met de door Currence gevoerde betaalproducten Acceptgiro, iDEAL en Incassomachtigen wil werken. Currence doet dit door een substantiële bijdrage aan het behoud en de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig, efficiënt en veilig betalingsverkeer in Nederland te leveren. Door een heldere regelgeving op het gebied van het productgebruik en de productomgeving en een transparant toezicht op de regels biedt Currence aan alle partijen gelijke uitgangspunten.Currence is op 1 januari 2005 opgericht op initiatief van acht Nederlandse banken (ING, ABN Amro, Rabobank, Fortis, SNS Bank, Friesland Bank, Van Lanschot Bankiers en BNG).Over de naam
Currence is geen bestaand woord. Het associeert met de Engelse woorden “current” en “currency”. Je hebt meteen door dat het met geld te maken heeft. Maar er zit meer in: actualiteit en stroming. En dat is wat we willen overbrengen: we staan voor een eigentijds, helder en goed functionerend betalingsverkeer. En een goede lezer ziet in onze naam ook een bouwsteen voor het woord “concurrentie”. Dat is niet toevallig, omdat het faciliteren van meer marktwerking een belangrijk doel is van onze organisatie.

Het betalingsverkeer in Nederland
Het betalingsverkeer is in Nederland zeer efficiënt, veilig en snel. Het is daarmee een belangrijke spil in de Nederlandse economie. Veel bedrijven en publieksgroepen hebben hierbij een groot belang. De markt van het betalingsverkeer kenmerkt zich door veel betrokken partijen en hoge kwaliteitseisen voor de vele dagelijkse transacties. Het is een markt die gebaat is bij voortdurende innovatie in diensten en producten, waar nieuwe partijen onder gelijke, heldere en transparante voorwaarden kunnen toetreden. Hiervoor creëert en onderhoudt Currence voor iedereen gelijke marktomstandigheden. Zij waarborgt en ontwikkelt de hoge kwaliteit van het betalingsverkeer in Nederland.