Breijer

Breijer

Branche
Bouw
Website
Overige informatie

Hoofdvestiging Rotterdam
Geyssendorfferweg 5
3088 GJ?? Rotterdam
Postadres:
Postbus 51027
3007 GA?? Rotterdam

Telefoon: 010-2976500

Breijer Bouw en Installatie is al ruim 60 jaar partner in elk bouw- en installatieproject. We werken voor overheidsinstellingen, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers, onroerend goedbeheerders, de retail, gezondheidsinstellingen en scholen. Voor deze opdrachtgevers realiseren we groot- en kleinschalige projecten op het gebied van nieuwbouw, renovatie, vernieuwbouw, installatie, afbouw, onderhoud en beheer. Met groot vakmanschap en op een zo efficiënt mogelijke wijze.

Bouw

Nederland heeft een enorme behoefte aan specialisten in renovatie. Bestaande utilitaire panden zijn veelal van zo’n goede bouwkundige kwaliteit dat ze met een moderniseringsslag nog jarenlang aantrekkelijk blijven. In de woningsector investeren overheden en woningbouwcorporaties miljarden in het ingrijpend vernieuwen van stadswijken. Breijer Bouw en Installatie heeft in de afgelopen 60 jaar een unieke expertise opgebouwd in het opwaarderen, renoveren of vernieuwbouwen van utiliteitspanden en woningen. Doordat we bijna alle specialismen in eigen huis hebben, hoeven we vrijwel nooit nee te zeggen, beperken we de risico’s voor de opdrachtgever en is er nog maar één aanspreekpunt.

 

Installatietechniek

Breijer Bouw en Installatie kan zich met recht totaalleverancier noemen. We doen nagenoeg alles: van meterkasten vervangen tot het aanleggen van datanetwerken, van klimaatbeheersing en verwarming tot koeltechniek, van inbraakalarmen tot sprinklerinstallaties. Deze disciplines schrijven vaak afzonderlijk in op bouwprojecten. Maar ze zijn ook multidisciplinair inzetbaar. U heeft dan nog maar één aanspreekpunt en onze projectmanager is bovendien in staat om de werkzaamheden en de logistiek perfect op elkaar af te stemmen. Zo vermijdt Breijer dubbel werk, komt wachten op elkaar niet meer voor, is de overlast minder groot en kan het project vaak sneller worden voltooid.