Uw onderneming op de Intensive Care?

Koen DinklaFlynth 16 april 2021

De coronapandemie maakt slachtoffers, de druk op de gezondheidszorg is groot. Het aantal patiënten op de ‘Intensive Care’ is een graadmeter voor het kabinetsbeleid.

De maatregelen ontlasten de gezondheidszorg. Maar een groot neveneffect is het grote aantal bedrijven aan de spreekwoordelijke beademing van de overheid. Op de korte termijn zijn ondernemers hiermee geholpen.
Maar wat zijn de bijverschijnselen op de langere termijn? Hoe groot is het verlies?
Ondernemers hebben fors hogere verplichtingen (bank, crediteuren, belastingdienst) dan voor de crisis. De grote vraag is: Hoe kan deze schuld terugbetaald worden?

Veel ondernemers zijn bijvoorbeeld afhankelijk van het bankkrediet en hebben de daarmee gemoeide verplichtingen. Het niet kunnen nakomen hiervan kan er voor zorgen een onderneming op de bancaire ‘IC’ terecht komt. De financier gaat zich dan intensiever bemoeien met de bedrijfsvoering. Zo wordt er een inschatting gemaakt van de toekomstige verdiencapaciteit van uw bedrijf teneinde het verliesrisico voor u en de bank zoveel mogelijk te beperken

De ‘behandelingsmethodiek’ van de bank is altijd afhankelijk van uw huidige schuldpositie, de toekomstige verdiencapaciteit en de houding van de ondernemer zelf. Van groot belang is dat de ondernemer de urgentie inziet en zelf actie onderneemt. Uitzieken en afwachten is geen optie.

Het is noodzaak om een plan te maken en het continuïteitsperspectief van de onderneming in de toekomst in beeld te brengen. Hoe ziet het verdienmodel eruit? En wat is de cijfermatige vertaling? Dit plan moet uitmonden in een prognose van de balans, resultaat en liquiditeit.
En bij voorkeur uiteengezet in meerdere scenario’s.

Het advies is om het plan samen met een financieringsspecialist op te maken. Dit zorgt voor een professionele aanpak en het wekt vertrouwen. Met uw eigen plan bent u goed voorbereid het gesprek aan te gaan met businesspartners (zoals de bank, de vastgoed verhuurder, leveranciers) om tot afspraken te komen om de schuldenlast terug te brengen.

Uitkomst van het plan kan echter ook zijn dat de schuldenlast te hoog is en liquiditeitsproblemen niet te voorkomen zijn. Ter voorkoming van faillissement kan wellicht met hulp van de WHOA (Wet homologatie Onderhands Akkoord)  een herstructurering van de schulden plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat de herstructurering continuïteit perspectief biedt voor de onderneming. Derhalve is een goed plan van u als ondernemer nodig zodat u samen met uw financieel en juridisch adviseur de schuldenlast kan aanpakken en de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.

Over de auteur
 • Na jarenlange ervaring bij KPMG, is Koen in 2018 begonnen bij Flynth als Directeur Deal Advies. Koen trad in 1985 in dienst bij KPMG Accountants en werkte sinds 1996 bij KPMG Transaction Services. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van financiële onderzoeken en andere transactie gerelateerde werkzaamheden bij beursnoteringen, aandelenemissies, acquisities / desinvesteringen en management buy-outs en is betrokken geweest bij een groot aantal midmarket deals, met een waarde variërend tussen EUR 1 mln en EUR 100 mln.
 • Zijn transactie ervaring omvat opdrachten voor diverse uiteenlopende strategische- en private equity bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen. Koen is ook betrokken geweest bij verschillende transacties in industriële, automotive, TLT, IT en de financiële dienstensector. Daarnaast heeft Koen transactie gerelateerde diensten geleverd aan d
 • iverse familiebedrijven en een breed scala aan midden- en klein bedrijven.
 • Koen heeft uitgebreide sectorkennis, met daarbij specifieke kennis van onder andere:
  • Automotive
  • Industrie
  • Retail
  • Software
  • Toerisme, Leisure en travel
  • Financiële diensten (bijvoorbeeld banken, leasing)
 • Opleiding: Registeraccountant