• Adriaan Belonje
  • 11 december 2018

Stel digitalisering ten dienste van je kernwaarden

De samenleving digitaliseert in snel tempo. Kunstmatige intelligentie en robotisering nemen nu al steeds meer taken over en daarmee is ook de arbeidsmarkt in snel tempo ingrijpend aan het veranderen. Een ontwikkeling die voor organisaties in vrijwel elke sector enorme kansen biedt en tegelijkertijd vraagt om een gezond-kritische blik. Een belangrijke vraag is: hoe zorgen wij ervoor dat digitalisering niet ten koste gaat van onze kernwaarden? Hoe houden wij die overeind in een snel veranderende omgeving?

Eén van de gevaren die verregaande digitalisering en technologisering meebrengt is dat persoonlijke aandacht, belangstelling in het individu en menselijke interactie verloren gaat. Zeker in dienstverlenende organisaties is het de human touch die het verschil kan (blijven) maken. Voor onze eigen onderneming geldt die human touch zelfs als kernwaarde.Adriaan BelonjeOm ervoor te zorgen dat digitalisering alle ruimte krijgt zonder aan de fundamenten van de onderneming te komen, is het aan te raden digitalisering ten dienste van die kernwaarden te stellen. Digitalisering wordt daarmee niet een doel, maar een middel.

 

Een slim samenspel van kunstmatige intelligentie en menselijke finesse kan over de hele linie zorgen voor een werkwijze die eenvoudiger en sneller is, maar vooral effectiever en doelgerichter. Een door technologie gefaciliteerde efficiencyslag kan ruimte geven voor meer persoonlijke aandacht en vaak ook voor meer plezier in het werk.

Digitalisering is niet te stoppen en er is ook geen enkele reden waarom je dat zou willen. De grote snelheid waarmee het oprukt vraagt echter wel om actie. Een belangrijke eerste stap is om iedereen binnen de organisatie onderdeel te maken van het veranderingsproces. Introduceer digitalisering daarbij niet als ontwikkeling die de organisatie volledig gaat transformeren, maar eerder versterken. Een ontwikkeling die ruimte biedt om mensen te laten excelleren.

Wij brachten onlangs een trendpaper uit over het onderwerp. Als u er graag eens verder over praat, dan hoor ik dat graag natuurlijk!

 

Over de auteur

Adriaan Belonje is managing director van Start People

Recente expert-content