Windesheim

Windesheim

Branche
Opleidingen
Website
Overige informatie

WINDESHEIM
Campus 2-6
8017 CA Zwolle


Postbus 10090
8000 GB Zwolle


Telefoon: 0900 - 8899 ??? (088) 469 99 11


E-mail: info@windesheim.nl

Windesheim

Kennisinstelling voor hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen
Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met ruim 20.500 studenten, duizenden cursisten en 2.000 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim één van de grotere hbo-instellingen in Nederland.

Strategisch beleid

Windesheim wil behoren tot de top drie van de grote hogescholen in Nederland. Hoe zorgen we daarvoor?

Ambities
Windesheim is een kennisinstelling die waarde(n)volle professionals opleidt, waar het onderwijs studenten uitdaagt, waar docenten kwalitatief goed onderwijs geven en waar onderzoek wordt gedaan dat gericht is op de beroepspraktijk. Deze ambities zijn verwoord in de met het ministerie van OCW afgesproken prestatieafspraken; ‘Reiken naar de top’ en verder uitgewerkt in een meerjarenstrategie; Instellingsplan 2013-2017. Windesheim bereidt zich met scenario’s voor op de toekomst richting 2025. Dit is samengevat in ‘Op weg naar 2025, scenarioplanning voor Windesheim’.

In hoofdlijnen is de ambitie van Windesheim in de komende periode gericht op:
•Een ambitieuzer studieklimaat
•Het opleiden van waarde(n)volle professionals
•Een nog sterkere worteling van Windesheim in de regio
•Verdere docentprofessionalisering
•Versterking van het onderzoeksklimaat

Windesheim heeft vier profielkenmerken benoemd die aansluiten bij de behoeften in de regio en bij wat Windesheim wil betekenen: MKB, Innovatie, Jong en Oud en Educatie. Deze profielkenmerken worden verder gesteund en aangescherpt door ambities die zijn geformuleerd in de participatie in vier Centres of Expertise die aansluiten bij de economische topsectoren in Nederland. Deze Centres of Expertise zijn samenwerkingsverbanden van Windesheim met andere hogescholen, universiteiten en het bedrijfsleven en worden inhoudelijk en financieel gesteund door bedrijven en provincies.