Vestia

Vestia

Branche
Real Estate
KvK nummer
29034021
Opgericht
1999
Aantal medewerkers
550
Adres

Vestia
Watermanweg 50
3067 GG Rotterdam

Postadres
Postbus 29013
3001 GA Rotterdam
Telefoon: 088-124 24 24

Website
Social media

Missie en visie

Wij willen er zijn voor onze huurders, we willen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven die nu om een antwoord vragen en we willen dat zodanig doen dat we ook de toekomstige opgaven kunnen vervullen. Zo komen wij tot onze missie die gaat over onze huurders, de samenleving en over de toekomst:Tevreden huurders, in een eerlijke stad, nu en in de toekomst.

Deze kwalitatieve missie valt uiteen in zeven kwantificeerbare doelstellingen. Op basis hiervan weten we in 2022, aan het eind van de looptijd van het ondernemingsplan, of we onze missie realiseren en kunnen we tussentijds bijsturen.

Strategie en Doelen

Met onze strategie maken we duidelijk hoe we onze doelen willen bereiken.

Onze strategie bestaat uit drie onderdelen:

– We maken duidelijk waar onze huurders altijd op mogen rekenen. Het gaat om goede woningen, dienstverlening en leefbaarheid.
– Duurzaamheid en betaalbaarheid krijgen prioriteit.
– We willen de volkshuisvestelijke opgave graag delen. We kunnen de komende jaren niet financieel herstellen en tegelijkertijd de door alle stakeholders gewenste bijdrage leveren aan de volkshuisvesting. We vragen anderen om ons daarbij te helpen.

Tenslotte zien we een maatschappelijke en efficiƫnte organisatie als de belangrijkste voorwaarden om onze missie te kunnen verwezenlijken. De strategie draagt bij aan de zeven doelstellingen en daarmee aan de missie. De drie onderdelen van onze strategie zijn niet een-op-een gekoppeld aan de doelstellingen, maar dragen gezamenlijk bij aan alle zeven. We onderscheiden ook geen aparte financiƫle strategie, de drie onderdelen van de strategie tezamen moeten leiden tot financieel herstel.

We hebben aan de doelstellingen kritieke prestatie indicatoren verbonden. Daarmee hebben we voor onszelf, voor onze huurders en andere stakeholders concreet gemaakt, waaraan we succes afmeten.