Van Ede & Partners

Van Ede & Partners

Branche
HR - Outplacement - Loopbaanbegeleiding
Opgericht
1978
Aantal medewerkers
110
Adres

Klatteweg 107
2597 KA Den Haag
Telefoon 070-3514011
E-mail denhaag@vanede.nl

Website
Social media

Iedereen – jong en oud – wil van betekenis zijn in het leven. U wilt zich inzetten voor zaken die er echt toe doen. Voor de organisatie waarvoor u werkt, maar ook voor de samenleving en voor uw familie en vrienden. U wilt a Career that Matters. Een loopbaan die recht doet aan uw rijke talenten en aan uw kennis en ervaring. Een carrière die vreugde en voldoening geeft.

Careers that Matter

Doe ik de dingen die ik moet doen?
In een carrière kan van alles gebeuren, vaak ook buiten uw invloed om. De looptijd van politieke en bestuurlijke functies is vaak ongewis. De gedroomde manager kan plots ongeschikt zijn nu het bedrijf een volgende fase ingaat. De professional kan zijn ambities soms niet langer binnen de eigen organisatie kwijt. Het zijn cruciale kruispunten in een arbeidzaam leven. Momenten waarop zich sleutelvragen aandienen. Wat ik doe, doe ik goed. Maar: doe ik nog wel de dingen die ik moet doen?

Persoonlijke groei en ontwikkeling
Outplacementbureau Van Ede & Partners begeleidt mensen die het stuur van hun leven en van hun carrière (weer) in eigen handen willen nemen. Of het nu gaat om outplacement, loopbaanbegeleiding of coaching: we richten ons altijd op heel de mens, op persoonlijke groei en ontwikkeling. Wie zichzelf kent en weet wat echt belangrijk is, kan als geen ander de regie voeren over zijn leven en over zijn werk. Hoe groter dit zelfinzicht, hoe groter de kans dat u uw talenten en kwaliteiten – gerichter dan ooit te voren! – zult gaan inzetten voor werk dat blijvend vreugde en voldoening biedt. Zo ontstaan Careers that Matter!

Persoonlijke groei begint altijd met een reis naar binnen. Met de wil en het vermogen om te reflecteren op jezelf, met persoonlijke groei en ontwikkeling. Wat drijft mij, wat geeft mij energie? Wat geeft betekenis aan mijn leven en aan mijn werk? Wat is mijn stip aan de horizon? Het zijn fundamentele, soms zelfs existentiële vragen. Maar ze zijn nodig. Want ze leiden uiteindelijk altijd tot bewuste inzet van de eigen vaardigheden en capaciteiten. Tot een (nieuwe) werkbestemming die echt past.

Echte voldoening, duurzaam resultaat
Een betekenisvolle carrière speelt zich niet alleen op zakelijk vlak af. Echte voldoening ontstaat pas als een cliënt op alle levensterreinen dingen doet die voor hem of haar belangrijk zijn en als deze met elkaar in balans zijn. Als dat het geval is, komen de energie en – uiteindelijk – de nieuwe werkbestemming als vanzelf, zo leert de praktijk. Van Ede & Partners begeleidt cliënten in dit proces van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Onze aanpak komt altijd zowel de cliënt als diens opdrachtgever ten goede. De cliënt krijgt een nieuw perspectief en hernieuwde energie. De opdrachtgever weet dat hij heeft gehandeld als goed werkgever en dat hij waar krijgt voor zijn geld in de vorm van duurzaam resultaat.

Platform doel

Het platform Doel werkt nauw samen met Van Ede & Partners. Zij beogen om ervaren cliënten die bij Van Ede & Partners een loopbaan-traject volgen, te verbinden met (maatschappelijke) organisaties die tijdelijke expertise goed kunnen gebruiken.

Onbezoldigd in een organisatie met een professioneel vraagstuk aan de slag gaan en daarmee kennis en kunde tonen en tegelijk opdoen. Daarnaast niet alleen een nieuw netwerk van o.a. leuke collega’s verkrijgen maar ook zelf een leuke en slimme collega zijn waarvan het wel erg jammer is haar of hem te moeten laten vertrekken na afloop van het project.

De zoekende maatschappelijke organisaties kennen vaak bestuursleden die elk weer een eigen netwerk hebben. Dat alles geeft nog geen garantie op een nieuwe werkzame toekomst maar vergroot de mogelijkheden daartoe significant. Komt nog bij dat het actief bijdragen aan de samenleving net zo leuk als nuttig is.

Wilt u meer weten over Platform doel, neemt u dan contact op met de dichtstbijzijnde vestiging van Van Ede & Partners. De adressen van onze vestigingen vindt u hier.