Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank

Branche
Finance - Verzekeringen
Aantal medewerkers
3.200
Website
Overige informatie

Hoofdkantoor Amstelveen
Van Heuven Goedhartlaan 1
Amstelveen
Postadres:
Postbus 1100
1180 BH Amstelveen
Telefoon: 020-6565656

Twitter: @SVB_Actueel

Over de SVB De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is dé uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Wij zorgen ervoor dat u, uw kinderen, of uw ouders op tijd én correct hun kinderbijslag, AOW-pensioen of nabestaandenuitkering Anw ontvangen. Dit doen we in opdracht van de overheid, al meer dan honderd jaar. Zo’n 4,9 miljoen klanten rekenen op ons. En zij kúnnen op ons rekenen. Wie een uitkering van ons ontvangt, maar ook wie informatie wenst over sociale regelingen is bij ons aan het goede adres. Altijd.

Waar staan we voor

Wij zorgen dat iedereen in Nederland krijgt waar hij of zij recht op heeft Het liefst doen we dat geruisloos. Door op tijd uit te keren en te informeren. En ook door klantgegevens zorgvuldig te verwerken. Tegelijk willen we dat u ons weet te vinden als dat nodig is. Als SVB kiezen we daarbij voor een persoonlijke benadering. Bij ons daarom geen callcenters met omslachtige keuzemenu’s, maar medewerkers die uw gegevens er zo bij kunnen pakken. Via internet kunt u natuurlijk ook zelf alles regelen.

Eerlijke sociale zekerheid

Eerlijke sociale zekerheid begint met duidelijke informatie over wetten en regelingen. Wij nemen die taak serieus. Wie recht heeft op een uitkering, moet daarvan op de hoogte zijn. Verandert een bestaande regeling waardoor u meer of minder geld krijgt? Dan heeft u recht op een snel bericht in duidelijke taal. Zo simpel is het. Wij zoeken steeds naar de beste manier om u te informeren. En u kiest de manier die het beste bij u past. Zodat u ons kent en wij u kennen. Voorkomen, opsporen en aanpakken van fraude is onderdeel van onze opdracht. Logisch, want misbruik van financiële regelingen brengt het uitkeringsstelsel schade toe. Daarom kijkt de SVB nauwkeurig of betalingen rechtmatig zijn. Waar dit niet het geval is, vorderen we terug. Wij willen dat klanten zich aan de regels houden, zoals u dat ook van ons verwacht. De organisatie

De SVB is helder en efficiënt georganiseerd De organisatie is flexibel, zodat de SVB snel kan inspelen op nieuwe taken en ontwikkelingen in de samenleving. Dat doen we met zo’n 3200 deskundige medewerkers. Waar mogelijk passen we nieuwe uitvoeringstaken in de bestaande organisatie in. Maar als dat nodig is, passen we de organisatie aan om optimale dienstverlening te kunnen leveren.