Portaal

Portaal

Branche
Woningbouwcorporatie
Website
Overige informatie

Brennerbaan 106

3524 BN Utrecht

 

 

Informatie over Portaal

Als een van de grotere corporaties in ons land zorgen we voor de huisvesting van ruim 56.000 huishoudens in Amersfoort, Soest, Leiden, Arnhem, Rheden, Nijmegen, Utrecht, Nieuwegein, Bunnik en Maarssen. In wijken en buurten in deze gemeenten zorgen de ruim zeshonderd medewerkers niet alleen voor goede en betaalbare woningen. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de veiligheid en orde in de wijk, openbaar groen en sociale samenhang.

Samen met de buurtbewoners en maatschappelijke organisaties werken we aan verbeteringen daar waar dat nodig is. Activiteiten lopen uiteen van het verbeteren van wijken tot versterking van samenhang in buurten. Voor de kwetsbare groepen in onze samenleving zoeken we in samenwerking met partijen naar mogelijkheden om deze groep mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Waar het kan passen we de bestaande woningen aan voor bewoners die minder goed ter been zijn en bouwen we wooncomplexen met de daarbij behorende zorgvoorzieningen midden in bestaande woonwijken. Mensen uit onder andere daklozenopvang en blijf-van-mijn-lijfhuis begeleiden we naar een reguliere woning om ze zo weer een kans te geven om een goed leven op te bouwen. En dat begint bij een huis en een buurt waar je je prettig in voelt. Daar werken we aan.