Politietop Divers

Politietop Divers

Branche
Rijksoverheid
Adres

Nassauplein 33
2585 ED  Den Haag
Telefoon: 070-3118686
E-mail: info@politietopdivers.nl

Over Politietop Divers
In 2011 is diversiteit in de top van de politie een feit en duurzaam verankerd. Om dit voornemen te verzilveren richt het samenwerkingsprogramma Politietop Divers zich op de instroom en doorstroom en behoud van vrouwen en allochtonen, nationale en internationale carrièrekansen voor de huidige top en leidinggeven aan diversiteit.

Afspraken en resultaten
Lees meer over de streefcijfers die alle korpsbeheerders en korpschefs hebben afgesproken met de minister om diversiteit in de politietop te realiseren.

Samenwerkingspartners
Om duurzame diversiteit te bereiken zoekt Politietop Divers naar actieve samenwerking. In de begeleidingscommissie zitten dan ook elf leden met verschillende achtergronden en expertises.

Medewerkers
Het programmateam van Politietop Divers bestaat uit onder meer een voorzitter, twee adviseurs, een secretaris, consultant en een managementassistente.

Succesfactoren
Gedurende de loop van dit programma doen we veel inzichten op over wat nodig is om diversiteit te laten slagen.