Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit

Branche
toezichthouder op de zorg
KvK nummer
52503143
Opgericht
2006
Aantal medewerkers
400
Adres

Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Telefoon: (030) 296 81 11
E-mail: info@nza.nl

 

 

Website
Social media

De NZa: toezichthouder op de zorg
De NZa houdt toezicht op het gedrag van alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars op de curatieve en langdurige zorgmarkt en kijkt of zij de wet naleven. De NZa stelt regels, budgetten en tarieven vast voor dat deel van de zorg dat is gereguleerd en stelt condities voor marktwerking vast voor die markten die geheel of gedeeltelijk geliberaliseerd kunnen worden.

De NZa: marktmeester in de zorg
De NZa maakt en bewaakt zorgmarkten. Dit doet zij samen met de sector. Daarbij staan de belangen van de consument centraal. Door marktwerking hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Zij kunnen vrij onderhandelen over de prijs van zorg. Regelgeving en vaste tarieven worden meer en meer losgelaten. Waar het kan, moet eigen verantwoordelijkheid worden genomen. Dat betekent echter niet dat er helemaal geen regels meer zijn en geen verantwoording meer hoeft te worden afgelegd. Als de belangen van de consument in het geding komen, grijpt de NZa in.