Multrix Benelux BV

Multrix Benelux BV

Branche
ICT
KvK nummer
34129405
Adres

Multrix heet voortaan True
Archangelkade 17b
1013 BE Amsterdam

Postadres
Postbus 20536
1001 NM Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 – 58 22 922
Fax: +31 (0)20 – 58 22 911
E-mail: info@multrix.com

Website
ICT moet werken makkelijker maken
Multrix: Het gangbare idee is dat apparaten doen wat wij willen. Maar het omgekeerde geldt ook: wij doen wat de techniek ons toestaat. Technologische (on)mogelijkheden bepalen onze speelruimte. En de nadelen van technologische ontwikkelingen moeten worden opgelost met nog méér technologie. Dat kan soms belemmerend werken. “Licht en snel zijn afhankelijk van zwaar en langzaam”, wisten ze in China 600 jaar voor Christus al.
Ruimte voor vernieuwing
Multrix helpt organisaties aan de greep van steeds meer, steeds zwaarder en steeds duurder te ontkomen. En biedt daarmee tegelijk weer volop ruimte voor vernieuwing. Uitgangspunt is dat IT het werken en samenwerken eenvoudiger moet maken in plaats van complexer.

Onzichtbaar-beschikbaar
Multrix kiest de kant van de niet-IT’er, die behoefte heeft aan vrijheid, helderheid, continuïteit. En aan het gemak van plug & play. IT zou voor elke gebruiker onzichtbaar-beschikbaar moeten zijn.
Dit streven heeft sinds onze oprichting in 2000 geleid tot een groot aantal diensten, die zijn te herleiden tot het inrichten en beheren van ICT. Populaire termen hiervoor zijn Cloud Computing, Hosted Desktops, Hosted Applicaties, Hosted VoIP, Werken online, On demand Software en Software as a Service (SaaS). Wij zijn inmiddels in de Benelux een van de grootste aanbieders van deze diensten voor middelgrote organisaties.
Multrix is méér dan voldoende toegerust om de verantwoordelijkheid te dragen die het beheer van honderden systemen en applicaties met zich meebrengt. Deze verantwoordelijkheid wordt individueel vastgelegd in Service Level Agreements. Onze SAS 70 verklaring biedt garanties voor veiligheid, beschikbaarheid en service.

Zichtbaar-betrokken
Dat technologie voor onze klanten ‘onzichtbaar’ wordt, betekent allerminst dat wijzelf als partner buiten beeld zijn. Zo essentieel als IT voor de bedrijfsvoering is, zo noodzakelijk blijft de betrokkenheid van onze medewerkers. Eén vast aanspreekpunt, snelle oplossing van problemen, kennis (IT- én branchekennis) en inlevingsvermogen vormen de menselijke bijdrage aan feilloos werkende systemen en duurzame relaties.