Kiwa Nederland

Kiwa Nederland

Website
Overige informatie

Sir Winston Churchilllaan 273

2288 EA Rijswijk

 

Telefoon: 088-998 44 00

E-mail: info@kiwa.nl

 

www.kiwa.nl

 

Twitter: https://twitter.com/QualityQuarter

 

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/company/kiwa

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Deze certificatie-activiteiten ondersteunt Kiwa met inspectie, keuring, testen, technologische kennis, research, training en dataservices. Kiwa werkt voor opdrachtgevers in tal van sectoren: van water, energie en bouw tot agro, feed en food, veiligheid en milieu. Klanten komen uit onder meer (proces)industrie, dienstverlening, nutssector en overheden.

Kiwa creëert vertrouwen

Kiwa zet expertise in om klanten te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun organisatie, producten, diensten, processen, managementsystemen en medewerkers. Door kwaliteit zichtbaar te maken en te verbeteren, creëert Kiwa vertrouwen.

Kiwa staat voor kwaliteit

De naam Kiwa, Kiwa certificaten en Kiwa keurmerken staan internationaal voor kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het zijn belangrijke marketing tools bij het vergroten van de toegevoegde waarde van uw product of het verkrijgen van vergunningen. Een Kiwa certificaat en een Kiwa keurmerk spelen een grote rol bij het zichtbaar maken van uw inspanningen als certificaathouder voor zowel uzelf als voor de buitenwereld.

Kiwa is onafhankelijk

Kiwa is strikt onafhankelijk, onpartijdig en niet betrokken bij productie, handel of andere activiteiten die onze onpartijdigheid in gevaar kunnen brengen. Er is geen externe invloed op beslissingen of op adviezen van Kiwa op het terrein van onder meer certificering, testen, inspectie, technologie of onderzoek.

Eisen waaraan Kiwa een product of dienst toetst, komen tot stand in samenspraak met alle betrokken partijen: producenten, afnemers, certificerende instellingen zoals Kiwa en een College van Deskundigen op een bepaald vakgebied. Ook eisen in eventuele internationale normeringsstelsels worden meegenomen.

Kiwa wordt gecontroleerd

Bij Kiwa begrijpen we het cruciale belang van objectiviteit en onpartijdigheid bij het uitvoeren van onze activiteiten. Daarom analyseren we onze activiteiten doorlopend. Op die manier identificeren en elimineren we mogelijke belangenconflicten en garanderen we onze objectiviteit en onpartijdigheid. Bovendien beoordelen verschillende accreditatie-instanties ons. Op hun beurt worden deze instellingen voor accreditatie weer gecontroleerd door externe organisaties en gekwalificeerd door overheidsinstanties.