BNG Bank

BNG Bank

Branche
Banking
KvK nummer
27008387
Opgericht
1914
Aantal medewerkers
550
Adres

Bank Nederlandse Gemeenten
Koninginnegracht 2
2514 AA Den Haag

Postadres
Postbus 30305
2500 GH Den Haag

Telefoon: (070) 375 05 50
Email: info@bngbank.nl

Website
Social media

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

Met gespecialiseerde dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is onze bank essentieel voor de publieke taak.

Onze kerntaak is om tegen lage tarieven te voorzien in lange kredietverlening aan decentrale overheden en in kredietverlening onder garantie van overheden.

BNG vertaalt haar missie in de volgende doelstellingen:

  • het behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en het semi-publieke domein;
  • het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Bankier voor overheden

Volgens onze statuten zijn wij ‘bankier ten dienste van overheden’. Onze klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Wij bieden financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer. Ook participeren wij in publiek-private samenwerking (PPS).

BNG is geen bank voor particulieren. De openbare obligatieleningen die wij uitgeven zijn genoteerd aan de AEX te Amsterdam.

Aandeelhouders

BNG is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Ratings

BNG is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door ons uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AAA van Standard & Poor’s, Aaa van Moody’s en AAA van Fitch. Daarnaast kent Moody’s de hoogste Financial Strength Rating (A) toe aan BNG. Mede hierdoor kunnen wij onze klanten optimaal van financiering voorzien, doordat wij tegen scherpe voorwaarden geld kunnen aantrekken op de internationale geld- en kapitaalmarkten.

Internationale samenwerking

BNG is lid van het International Centre for Local Credit, een organisatie van vierentwintig instellingen uit veertien landen gericht op het financieren van lokale overheden.

Geschiedenis

De bank is in 1914 opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onder de naam ‘Gemeentelijke Credietbank. De bank kent een bewogen geschiedenis, maar onze missie staat nog steeds als een huis. De bank is van en voor de publieke sector.