Betaalvereniging Nederland

Betaalvereniging Nederland

Branche
Finance
KvK nummer
54048370
Opgericht
2011
Aantal medewerkers
35
Adres

Gustav Mahlerplein 33-35
1082 MS Amsterdam
Telefoon: 020-3051930
Email: info@betaalvereniging.nl

Postadres
Postbus 83073
1080 AB Amsterdam

Social media

Collectieve taken in het betalingsverkeer komen samen in Betaalvereniging Nederland

Voor niets gaat de zon op, zo luidt het gezegde. De meeste andere zaken gaan niet ‘voor niets’, daar moet voor betaald worden. Dat maakt betaaldiensten anders dan zomaar gewone dienstverlening: het vormt de bloedsomloop van onze economie.

Betalingsverkeer berust op een infrastructuurketen die wordt voortgebracht door een groot aantal verschillende betaaldienstverleners. Veiligheid, efficiency, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer als geheel zijn daarbij van wezenlijk maatschappelijk belang. Dat vergt meer dan alleen de inzet van elke individuele partij; de partijen moeten onderling samenwerken en afstemmen.
De maatschappelijke rol van het betalingsverkeer vergt daarom een platform waar de betaalsector en stakeholders elkaar kunnen ontmoeten en de dialoog aan kunnen gaan over verwachtingen, knelpunten en ontwikkelingen.
De vereiste samenwerking in het Nederlandse betalingsverkeer en de dialoog met de samenleving vormen de bestaansredenen voor de Betaalvereniging Nederland.

Nederland in Europa

Voor een goede werking van het betalingsverkeer zijn standaarden en technische afspraken van groot belang. Dit soort zaken is veelal op Europees of zelfs mondiaal niveau geregeld. De Betaalvereniging coördineert aansluiting van de sector bij die afspraken en behartigt de belangen van de Nederlandse gemeenschap.