Amsterdam ArenA

Amsterdam ArenA

Overige informatie

ArenA Boulevard 1

Postbus 22981

1100 DL Amsterdam

Telefoon: 020-311 1360

Email: sales@amsterdamarena.nl

Stadion Amsterdam exploiteert de Amsterdam ArenA, het ‘State of the Art’ multifunctionele megatheater van internationale allure voor het brede publiek, gericht op continuïteit, rekening houdend met de belangen van de Gemeente Amsterdam, de founders en de overige certificaathouders, in nauwe samenwerking met de hoofdhuurder AFC Ajax, de cateringorganisaties en andere partners, door onderdak te verschaffen aan allerlei multiculturele grote en kleinschalige evenementen, waarbij een hoge mate van service en publieksvriendelijkheid wordt geboden.