Algemene Bestuursdienst – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Algemene Bestuursdienst – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Branche
Rijksoverheid
Opgericht
1993
Adres

Bezoekadres
Bureau ABD
Muzenstraat 97
17e, 18e en 19e etage
2511 WB Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Telefoon: +31(0)70 426 80 82
E-mail: abd@minbzk.nl

Social media

Algemene Bestuursdienst

De Rijksoverheid werkt aan een grote verscheidenheid van maatschappelijke vraagstukken en politieke opdrachten. De leidinggevenden die op al deze terreinen de integrale eindverantwoordelijkheid hebben over mensen en middelen maken deel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Bureau ABD ondersteunt als strategische partner in het management development, de politieke en ambtelijke leiding van het Rijk bij het samenstellen en ontwikkelen van managementteams en bij de werving, selectie en ontwikkeling van talent en ervaring.

Alle managers bij het Rijk (van schaal 15 tot en met schaal 19) met integrale eindverantwoordelijkheid over mensen en middelen maken deel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD).

Zij functioneren op uiteenlopende terreinen waaronder milieu, verkeer, gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid. Als management development bureau van het Rijk ondersteunt Bureau ABD deze managers op het terrein van werving, selectie en ontwikkeling.

Veranderingsprocessen

De noodzaak van management development voor de top van de rijksdienst is de laatste jaren sterk toegenomen. Een veranderende, kritische en vooral ook zeer diverse samenleving vraagt om een anders denkende en werkende overheid. Dat brengt verandering van de interne processen met zich mee, en zorgt dat nieuwe werkstijlen en een nieuwe wijze van leidinggeven hun intrede doen. Bij de overheid zijn goede managers nodig om leiding te geven aan al deze veranderingsprocessen. Zij moeten leiderschap tonen en zichtbare resultaten kunnen boeken in en voor de maatschappij.

Ontwikkeling

De Algemene Bestuursdienst (ABD) bestaat sinds 1995. Deze groep bestond destijds uit 350 managers in de hoogste salarisschalen (17-19). In 2000 en 2002 is deze groep uitgebreid met respectievelijk de schalen 16 en 15. Daarmee bestaat de ABD momenteel primair uit ongeveer 800 ABD-managers.

ABD-functies Belastingdienst

Er zijn ruim 150 ABD-functies bij de Belastingdienst. Hiervoor is afgesproken dat Bureau ABD op verzoek wordt ingeschakeld. Daarom worden deze functies niet meegenomen.