Economische trend voor 2016

Economische trend voor 2016

Viel de economische groei over 2015 tegen, voor 2016 zijn de vooruitzichten beter. “De stimulerende maatregelen van overheden en banken werpen hun vruchten af”, vertelt Lucy O’Carroll, Chief Economist bij vermogensbeheerder Aberdeen Asset Management. “In de gevestigde landen zijn de prestaties gedurende 2015 steeds beter geworden, zeker na het wegebben van de angst voor een Grexit. Bovendien hebben de gedaalde grondstofprijzen én lage rentetarieven zowel producten als diensten goedkoper gemaakt. Nu de koopkracht van consumenten verhoogd is en de werkloosheid afneemt, rolt ook in de Eurozone het geld weer. Eerder zagen we in de VS en in het Verenigd Koninkrijk al dat dit een voorwaarde is voor economische groei.”

Ook opkomende markten als Rusland en Brazilië klimmen volgens O’Carroll uit het dal. “Als belangrijke grondstofexporteurs zien zij hun prijzen, na de scherpe daling eerder dit jaar, nu stabiliseren. Bovendien hebben de meeste opkomende markten maatregelen genomen om economische schokken op te vangen, zoals een flexibelere wisselkoers. Hun positie op de vrije markt is stabieler geworden.”

Hoezeer de ontwikkelingen van de afgelopen maanden haar prognose ook onderbouwen, toch houdt O’Carroll een slag om de arm. “We hebben geen glazen bol waarmee we zoiets als een natuurramp aan zien komen. Dankzij onze globale dekking beschikken we wél over lokaal inzicht, zodat we heel snel en accuraat economische en politieke trends signaleren. En die trends wijzen op groei, zelfs als de rentetarieven in de VS stijgen. De economie lijkt na zeven magere jaren weer kleur op het gezicht te krijgen. Een gunstige tijd dus om in fondsen te investeren.”

 

www.aberdeen-asset.nl