De patiënt is aan zet

De patiënt is aan zet

Saltro voorziet 2.000 huisartsen en verloskundigen in Midden-Nederland al 60 jaar van diagnostische informatie en advies. Daarmee is Saltro een belangrijke partij voor medische beslissingsondersteuning. “Diagnostiek is het fundament van een goede behandeling. Wij leveren alle diagnostiek die huisartsen nodig hebben,” zegt Esther Talboom-Kamp, voorzitter van de Raad van Bestuur. “En we leveren onze dienstverlening, zoals bloedonderzoek, echo’s en hartfilmpjes, gewoon in de wijk, wat comfortabeler is voor de klant.”

De Nederlandse gezondheidszorg is van hoge kwaliteit en een voorbeeld voor andere landen in de wereld. “De rol van de patiënt is echter onderbelicht, omdat we in Nederland de neiging hebben om de verantwoordelijkheid bij hem weg te nemen. Wat ons betreft is 2016 het jaar waarin de patiënt weer aan zet komt, want die kan en wil meer zelf doen,” merkt Talboom op. “Meer zelf doen betekent meer behoefte aan informatie. Saltro is daarom gestart met een uitslagenportaal waar hij zelf online de uitslagen van bijvoorbeeld bloedonderzoeken kan inzien met voor leken begrijpelijke uitleg. De patiënt kan zich zo beter voorbereiden op het gesprek met de huisarts.”

Zorgprofessionals kunnen de patiënt ondersteunen bij het nemen van de verantwoordelijkheid over zijn eigen zorgproces. Daar heeft hij goede tools bij nodig. “Wij zien een enorme innovatie in de zorg en diagnostiek,” zegt Talboom. “De technologie alleen is niet zaligmakend. Samen met huisartsen onder andere uit onze adviesraad en innovatieplatform en innovatieve bedrijven kijken we hoe we trends en ontwikkelingen kunnen inzetten om de huisarts en zijn patiënt te faciliteren en de zorg te vernieuwen.”

www.saltro.nl