Groen zit in onze genen

Groen zit in onze genen

‘Leaserijders én particulieren kunnen beschikken over de best onderhouden autos van Nederland!’

“We zijn niet de goedkoopste; wél de beste”, stelt Managing Director van ING Car Lease John A. Spies resoluut. “Onze klanten ervaren dagelijks dat wij hen met passie ontzorgen en ons niet bezighouden met zaken die voor hen niet relevant zijn.”

“Groen rijden is voor ons een basisprincipe en daarom willen wij ons niet expliciet profileren als dé groene leasemaatschappij. We vinden de zorg voor het milieu uiteraard wel erg belangrijk. In het kader van ons beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij daarom in 2010 Cleaner Car Contracts ondertekend. Dit met de Stichting Natuur & Milieu afgesloten contract houdt in dat wij ons hebben gecommitteerd om in 2012 op alle nieuwe auto’s een gemiddelde CO2-uitstoot van 120 gram per kilometer te realiseren. Op het moment dat we het contract afsloten, leek dat een ambitieuze doelstelling, maar we zitten nu al op een gemiddelde uitstoot van 131 gram bij de inzet van een nieuwe auto. De kans dat we de doelstelling in 2012 gaan halen wordt dus met de dag groter. Overigens is dat niet alleen maar te danken aan het feit dat wijzelf en een groot aantal van onze klanten milieubewust zijn, maar evenzogoed aan het feit dat er steeds meer schonere auto’s op de markt komen én dat wij kunnen bewijzen dat groen rijden ook nog kostenbesparend is. Een groene auto gebruikt nu eenmaal minder brandstof en dat financiële voordeel ziet een klant vrij snel terug. Daar komt nog bij dat we ook de berijders zelf laten zien hoe ze zuiniger kunnen rijden. Je hebt nu eenmaal niet veel aan een zuinige auto als je continu vol gas geeft. Daarom hebben we het Fleet Agent Dashboard ontwikkeld, een handige tool waarmee de berijder zelf kan zien wat hij kan doen om op brandstofkosten te besparen en tegelijk milieuvriendelijk te zijn.”

Elektrisch rijden

“Naar onze overtuiging kun je het groene denken het best uitdragen door het zelf te laten zien. Wij hebben al onze medewerkers daarvan doordrongen, waardoor dat denken nu automatisch in onze genen zit en het op die manier veel eenvoudiger wordt om dat naar onze klanten toe uit te dragen. Een van de concrete resultaten daarvan is dat wij als eerste grote Nederlandse leasemaatschappij een ranking hebben op de CO2-prestatieladder. Daarnaast hebben we het ISO 14001-certificaat behaald, waarin een milieuparagraaf is opgenomen. Voor wat betreft het streven naar CO2-neutraal rijden volgen wij kritisch het elektrisch rijden. We hebben dit jaar vier elektrische auto’s aangeschaft, een Tesla Roadster, een Nissan Leaf, een Peugeot iOn en een Peugeot Partner, die vier verschillende segmenten vertegenwoordigen.Door deze auto’s een week in te zetten bij onze klanten kunnen zij kennismaken met het fenomeen en krijgen wij van hen waardevolle informatie terug over hun ervaringen. Een van de bekende beperkingen van elektrisch rijden is de relatief hoge aanschafprijs en vooral de geringe actieradius. Maar de autofabrikanten zijn op dit moment intensief bezig om nieuwe modellen te ontwikkelen die laatstgenoemd probleem moeten oplossen. De recente introductie van de Opel Ampera, die door een technische innovatie al een actieradius van 500 kilometer bereikt, is daar een mooi voorbeeld van.”

Drive Orange

“Bij onze klanten werken natuurlijk ook medewerkers die vanuit hun functie geen recht hebben op een leaseauto, maar in plaats daarvan een kilometer- of reiskostenvergoeding krijgen. Met ons concept Drive Orange brengen wij deze vergoeding in om die werknemers in staat te stellen een groene leaseauto te rijden. Het restant van de leaseprijs wordt betaald door de werknemer, maar daarvoor rijdt hij wel in een schonere en zuinigere auto dan waarin hij tot dan toe misschien reed. Daarmee hebben we ook voor werknemers die geen recht hebben op een leaseauto een soort privélease gecreëerd. Wij vinden dit een rechtvaardige regeling ten opzichte van de andere werknemers, die behalve financieel voordeel ook milieuvoordeel oplevert. Wanneer bijvoorbeeld een werknemer met een reiskostenvergoeding van 50 euro per maand voor Drive Orange kiest, kan hij voor zo’n 180 euro per maand een auto uit de zogenaamde Oranje Selectie rijden, waarbij alles is inbegrepen, dus ook de brandstof. Op deze manier laten we zien dat privélease niet zo duur hoeft te zijn als men vaak denkt. Veel mensen zijn geneigd om alleen naar de brandstofkosten, de verzekeringspremie en de wegenbelasting te kijken. Het onderhoud en de afschrijving worden meestal niet meegenomen, terwijl die behoorlijk in de papieren kunnen lopen.”

‘Leaserijders én particulieren kunnen beschikken over de best onderhouden auto’s van Nederland!’

One-Stop-Shopping

“Of je klant bent bij een goede leasemaatschappij merk je eigenlijk pas op het moment dat er iets met de auto aan de hand is. Wij onderscheiden ons op dat gebied door te stellen dat we niet de goedkoopste zijn, maar wel de beste. De bewijsvoering daarvoor ligt onder andere in het feit dat wij de verantwoordelijkheid voor onze klanten ook onder de directieleden hebben verdeeld. Dat wil zeggen dat ieder directielid één à twee keer per jaar op bezoek gaat bij de directie van de klant, zodat hij zich op de hoogte kan stellen van wat er zich op strategisch niveau afspeelt en daar adequaat op kan reageren. Uniek in onze dienstverlening en illustratief voor onze kwaliteits- en servicegedachte is ons One-Stop-Shopping-concept, hetgeen inhoudt dat de berijder voor de voorkomende gevallen op gebied van reparatie, onderhoud, schade en banden rechtstreeks bij zijn eigen dealer terechtkan. Naast gemak is het voordeel hiervan dat de berijder veel minder zakelijke tijd kwijt is. Met One-Stop-Shopping hebben onze klanten naar onze stellige overtuiging de beschikking over de best onderhouden auto’s van Nederland. Dat komt doordat wij samenwerken met de officiële merkdealers, waardoor de auto’s allemaal volgens de fabrieksspecificaties worden onderhouden en niet zoals bij een aantal andere leasemaatschappijen volgens de in hun ogen meest kostenefficiënte normen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de banden niet bij een profiel van 1,6 millimeter (de wettelijke norm) worden vervangen, maar al veel eerder. Eenvoudig omdat wij willen dat een berijder altijd veilig in zijn auto zit. Van deze best onderhouden auto’s van Nederland kan uiteindelijk ook de particulier profiteren. ING Car Lease exploiteert drie zogeheten Used Cars Centres, waar wij ex-leaseauto’s aan particulieren verkopen. Iemand die bij ons een gebruikte leaseauto koopt, krijgt niet alleen de best onderhouden auto, maar ook nog eens zes maanden garantie bij de merkdealer in de eigen woonplaats. Je hoeft dus na aanschaf nooit meer terug naar de plaats van aankoop, een unieke service die geen enkele andere leasemaatschappij biedt.”

PRO

“Wij zijn er als leasemaatschappij op alle niveaus van doordrongen dat wij er voor de klant zijn en niet andersom. Daarom hebben wij enkele jaren geleden het concept ‘PRO’ geïntroduceerd, wat staat voor Passie, Relevantie en Ontzorgen. Het is het DNA van ons bedrijf, en alle medewerkers brengen deze drie eigenschappen dagelijks in praktijk. We stáán voor onze klanten; er zit een ongelooflijke hoeveelheid passie in onze medewerkers. Er heerst hier een bijzonder prettige werksfeer en dat voelen onze klanten in het dagelijks contact. Er staan op ons vakgebied interessante ontwikkelingen voor de deur en wij zitten daarbovenop om onze klanten voortdurend het beste te kunnen bieden van wat er beschikbaar is en nog komt. Het feit dat we ons op deze manier intensief met onze klanten bezighouden is écht onderscheidend. De klant is voor ons geen nummer, maar een individu. Met dat uitgangspunt zien wij met vertrouwen de toekomst tegemoet.”