Fotograaf: Yasmin Hargreaves

Lessen uit de praktijk bieden organisaties nieuwe slagkracht

Ernst & Young Advisory baseert zijn dienstverlening op specialistische sectorkennis en een internationaal netwerk. Dit resulteert in een consistente, snelle en effectieve aanpak van prestatieverbetering en risicomanagement. Dankzij eigen internationaal onderzoek zijn de belangrijkste succesfactoren geïdentificeerd waarmee goede performers in roerige tijden het verschil maken.

Onder het motto ‘We help to keep our clients out of trouble and improve their performance’ richt Ernst & Young Advisory zich op risicobeheersing en prestatieverbetering binnen zeven sectoren: power & utilities, telecom media technology, oil & gas, public sector, life sciences, consumer products wholesale & retail en financial services. De consultancytak is onderdeel van een internationale organisatie die 87 landen in Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika (EMEIA) beslaat. Hier werken bijna tienduizend professionals, van wie vijfhonderd in Nederland en België. “De afgelopen anderhalf jaar hebben we onze eigen werkwijze in de praktijk gebracht”, vertelt managing partner Gijs de Vries. “Ondanks de crisis hebben we in Nederland en België onze prestaties verbeterd en zijn we gegroeid. En naast onze IT Risk- en Assurancepraktijk zijn we gestart met IT Advisory, om complexe IT-projecten te begeleiden.”

Thomas Sileghem, partner Ernst & Young Advisory België: “Die groei is mede te danken aan onze focus op specifieke accounts en industriekennis, door alle benodigde deskundigheid rondom de gekozen prioriteitssectoren te groeperen. Dankzij deze structuuraanpassing kunnen we onze klanten nog beter bedienen.” De Vries: “Onze filosofie is klip-en-klaar: we bundelen internationale kennis en ervaring die ook lokaal toepasbaar is, bijvoorbeeld in het publieke domein, de telecom- of energiemarkt. We maken voor een cliënt binnen enkele dagen een concreet ‘plan to act’ en kunnen tegelijkertijd een internationaal team samenstellen. Zo hebben we tijdens de bankencrisis een internationale klant binnen twee dagen een team aangereikt om dealingroomrisico’s te inventariseren. Onze inbreng blijkt bepalend te zijn geweest voor het voortbestaan van de bank.”

Kritische prestatie-indicatoren

De Vries: “Binnen het EMEIA-netwerk zijn vorig jaar 45 duizend klantbesprekingen gevoerd en kregen 876 directieleden de vraag voorgelegd ‘Hoe moet je de crisis bezweren’. Vervolgens is alle verzamelde kennis en ervaring samengebracht in ons zogeheten ‘Performance Wheel’ dat bestaat uit acht prestatiedoelstellingen. Elke specifieke doelstelling is relevant voor een van de acht ontwikkelingsfasen waarin een organisatie zich kan bevinden. Daarna hebben we kritische prestatie-indicatoren geïnventariseerd: wat doen winstgevende organisaties met betrekking tot die prestatiedoelstellingen anders dan organisaties die geen winst maakten? Daaruit bleek bijvoorbeeld dat winstgevende organisaties ten aanzien van optimalisatie van hun marktbereik elf procent beter of sneller presteerden. De doelstellingen zijn vervolgens vertaald in concrete adviezen per ontwikkelingsfase.”

Sileghem: “Uit ons onderzoek blijkt dat goede presteerders allemaal dezelfde prestatieagenda hebben. Zij werken aan een breder en dieper inzicht in hun huidige en toekomstige marktkansen. Ze pakken strategie en structuur innovatiever aan dan hun concurrenten. Ze werken meer samen met businesspartners en kijken kritischer naar zichzelf en hun mogelijkheden. Ten opzichte van hun medewerkers hanteren ze een meer holistische langetermijnaanpak. Ze communiceren transparanter met interne en externe stakeholders. Ze hebben een breder begrip van de risico’s in hun markt en van de invloed van hun handelen, waarbij ze risico’s beperken door de uitvoering en de belangrijkste ondersteuningsprocessen aan te scherpen. Ten slotte streven ze altijd naar een snellere besluitvorming en -uitvoering om van hun veranderende markt te profiteren. Dit zijn letterlijk lessen uit de praktijk, die leiden tot nieuwe slagkracht in organisaties. Het onderzoek vormt daarmee voor onze adviseurs een geweldige basis voor effectief klantcontact.”

Samenwerking

“Ten aanzien van verschillende succesfactoren hebben de vestigingen in Nederland en België vorig jaar zeer effectief samengewerkt”, vertelt De Vries. “Een van de grootste Belgische telecomaanbieders verzocht ons de transparantie en communicatie rondom zijn prestaties te verbeteren en zijn organisatie zo klaar te stomen voor de audit die de telecomautoriteit had aangekondigd. Jarenlange samenwerking met en kennis van de organisatie vanuit België, aangevuld met specifieke regulatoire ervaring vanuit Nederland, leverde een sterk gewaardeerde dienstverlening op. Een ander voorbeeld betreft een grote speler op de Belgische energiemarkt, die ons vroeg interne audits uit te voeren rondom het fenomeen ‘energy trading’, met als doel het bedrijfsmodel te herijken. Omdat hierbij zeer specifieke processen moesten worden geauditeerd, deden onze Belgische collega’s een beroep op de deskundigheid binnen de Nederlandse sector ‘Power & Utilities’. De cliënt was tevreden en tegelijkertijd werd er kennis overgedragen aan onze Belgische collega’s. Zo hebben we elkaar goed gecoacht.”

Coach

Ernst & Young is in Nederland Partner in Sport van NOC*NSF en in België van het BOIC. “In het kader van de Olympische Winterspelen hebben we onze campagne ‘De coach verdient ook een medaille’ opgestart”, vervolgt De Vries. “Deze metafoor gebruiken we zowel extern als intern. Wij zijn de coach achter succesvolle organisaties, doordat we cliënten met een breed palet aan diensten helpen bij risicomanagement en prestatieverbetering. Daarnaast hechten we veel waarde aan de opleiding van onze eigen mensen, zodat ze up-to-date en up-tospeed zijn. Iedereen binnen het EMEIAnetwerk, van adviseur tot partner, heeft een coach die het carrièrepad en de ontwikkeling van zijn ‘pupil’ in de gaten houdt. Onze consistente kwaliteit zou immers niet haalbaar zijn zonder zeer gemotiveerde en hoogopgeleide adviseurs. Dat staat bovenaan op onze eigen prestatieagenda.”