Wegener

Wegener

Branche
Media
KvK nummer
08006602
Opgericht
1988
Adres

In 2014 neemt De Persgroep Koninklijke Wegener over

Bezoekadres concernkantoor
Koninklijke Wegener NV
Laan van Westenenk 4
7336 AZ  Apeldoorn

Postadres
Postbus 26
7300 HB  Apeldoorn
Telefoon: 055-5388888

Website

In 2014 neemt De Persgroep Koninklijke Wegener over

In november 1903 begon Johan Frederik Wegener in Apeldoorn met een nieuws- en advertentieblad: de latere Apeldoornse Courant. Koninklijke Wegener NV is ruim honderd jaar later de in Apeldoorn gevestigde, beursgenoteerde (Euronext) onderneming in kranten en multimedia. Wegener is de grootste uitgever van regionale dagbladen en huis-aan-huiskranten in Nederland. Dagelijks bezorgt Wegener 7 regionale dagbladen met een oplage van circa 800.000 exemplaren in een groot deel van Nederland, die iedere dag door gemiddeld 2,6 miljoen personen worden gelezen. Wekelijks produceert het bedrijf ruim 225 nieuwsbladen en huis-aan-huiskranten met een gezamenlijke oplage van circa 8,6 miljoen exemplaren per week. Daarnaast ontwikkelt en exploiteert het bedrijf internetproducten met een miljoenenbezoek en levert het bedrijf grafische producten en diensten. Mecom Group plc te Londen is sedert eind oktober 2007 in meerderheid (87%) eigenaar van de aandelen Wegener.

Visie

Wegener is een onderneming die nieuws en informatie aan consumenten aanbiedt uit hun eigen leef- en werkomgeving en het bereik dat daardoor ontstaat, vermarkt aan adverteerders.

Deze strategische keuze is gebaseerd op het feit dat dergelijke regionale, lokale en ‘dichtbij’ content een hoge uniciteit heeft en derhalve meerwaarde vertegenwoordigt met een grote toekomstbestendigheid.

Om dé speler te blijven op het gebied van informatie uit de directe leef- en werkomgeving van mensen, is het noodzakelijk dat de waarde van de aangeboden informatie hoog blijft, in een steeds sterker wordend veld van (gratis) informatie. Innovaties zijn hierbij van groot belang.

Onze regionale dagbladen en huis-aan-huiskranten ontwikkelen zich continu om ‘best of class’ te blijven.

We spelen in op het veranderende informatieconsumptiegedrag van consumenten, de wensen van adverteerders en de dynamiek van het medialandschap. Via verschillende kanalen én met een brede en fijnmazige portfolio van producten met kwalitatief hoogwaardige ‘content’ uit de directe leef- en werkomgeving. Online en printkanalen die elkaar onderling versterken.

We werken continu en zeer gericht aan nieuwe multimediale initiatieven.

Het ondernemende karakter van het bedrijf, met name het innovatieve vermogen om nieuwe activiteiten te identificeren, te ontwikkelen en te integreren, alsmede een efficiënte en effectieve inzet van middelen, stelt ons in staat de toonaangevende positie in te blijven nemen in een dynamische marktomgeving.

Missie

Wegener levert vanuit een diepe regionale betrokkenheid en kennis over mensen en hun directe leef- en werkomgeving betekenisvolle en relevante informatie aan consumenten en stelt doelgroepen voor marketingdoeleinden beschikbaar. Het bedrijf voert haar activiteiten uit op een maatschappelijk verantwoorde, integere en innovatieve wijze. De producten en diensten leveren een bijdrage aan de winstgevendheid van het bedrijf. Wij waarderen de inzet van onze medewerkers om deze doelen te bereiken. Daarom wil het bedrijf een verantwoordelijke en uitdagende werkgever zijn.

Doelstellingen

De centrale doelstelling van Wegener is een effectieve, efficiënte en winstgevende exploitatie van haar activiteiten, opdat aandeelhouderswaarde wordt gecreëerd. Hierdoor wordt tevens een uitdagende omgeving gevormd voor alle bij Wegener betrokkenen. De onderneming streeft naar leidende posities in de voor haar relevante markten.