Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT)

Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT)

Branche
Finance - Verzekeringen
Website
Overige informatie

www.werkenbij.uvit.nl

Hoofdkantoor Univé-VGZ-IZA-Trias
Bezoekadres:
Nieuwe Stationsstraat 12
6811 KS Arnhem
Postadres:
Postbus 5040
6802 EA Arnhem
Telefoon: 088-1313000 (niet voor klantvragen)

twitter: @uvit

Over Univé-VGZ-IZA-Trias
Sterke wortels
De organisaties waaruit Univé-VGZ-IZA-Trias is ontstaan, kennen elk hun eigen jarenlange historie. Door de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 is de concentratie in de zorgverzekeringswereld versneld en versterkt.

Door de per 1 januari 2007 afgesloten samenwerkings-/fusieovereenkomst heeft Univé-VGZ-IZA-Trias de mogelijkheid gecreëerd haar marktpositie van sterke coöperatieve dienstverlener op het gebied van verzekeringen met betrekking tot wonen, mobiliteit, gezondheid, inkomenszekerheid en rechtszekerheid verder te verstevigen.

Univé bedient in 2009 772.319 zorgverzekerden en verzekert ruim 2,9 miljoen schadeobjecten. Univé beschikt over een totaalpakket aan brand-, leven-, schade- en zorgverzekeringen en hypotheekproducten, voor particuliere en zakelijke klanten. Met name in de brand- en motorrijtuigenbranche heeft Univé een sterke marktpositie. De 150 Onderlinge-vestigingen zijn verspreid over heel Nederland.

Zorgverzekeraar VGZ is uitgegroeid tot een van de grootste landelijke zorgverzekeraars (1.838.376 zorgverzekerden in 2009). Naast een stevige basis van individueel verzekerden in Zuid-Nederland heeft VGZ een sterke positie op de zakelijke markt. Met name bij de top 50-bedrijven, landelijke overheden en in de onderwijssector is VGZ sterk vertegenwoordigd. VGZ biedt naast de basisverzekering een breed scala aanvullende verzekeringen. Voor werkgevers biedt VGZ speciale zorgproducten, die van groot nut zijn bij hun gezondheidsmanagement en verzuimaanpak.

IZA Zorgverzekeraar is de zorgverzekeraar voor de publieke sector (611.806 verzekerden in 2009). IZA richt zich met name op collectieve contracten en heeft onder meer contracten afgesloten voor medewerkers van gemeenten, waterschappen en provincies. Daarnaast voert IZA samen met Trias het label IZA Cura: de zorgverzekering voor sociale minima.

Gezondheidsverzekeraar Trias heeft 405.554 verzekerden (2009) en heeft van oudsher sterke regionale banden met Midden-Holland en Zuid- Holland-Zuid. Trias voert samen met IZA het label IZA Cura voor bijna 50.895 verzekerden. Trias biedt naast zorgverzekeringen nog een aantal andere verzekeringsproducten. Trias Vitaal Verzuimmanagement biedt werkgevers de optimale mix van ziektekosten, verzuimmanagement en inkomen in één pakket.