Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Branche
Bankwezen
KvK nummer
41042610
Opgericht
1996
Aantal medewerkers
51-200
Adres

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Computerweg 11-13, 3821 AA Amersfoort

Postbus 40, 3800 AA Amersfoort

Telefoon: 088-253 94 00

E-mail: info@svn.nl

Website
Social media

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is sinds 1996 een onafhankelijke financiële partner van gemeenten, provincies, Rijk, woningcorporaties en andere marktpartijen op het terrein van wonen, wijken en stedelijke vernieuwing. SVn ontwikkelt financieringsinstrumenten die ingezet kunnen worden om doelstellingen op het gebied van wonen te realiseren.

Deelnemers (overheden) zijn de inhoudelijk en bestuurlijk bepalende kracht. Deelnemers en andere samenwerkingspartners (zoals corporaties en andere marktpartijen) kunnen een revolverend fonds bij SVn onderbrengen.

Via revolverende fondsen verstrekt SVn laagrentende leningen die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de fysieke woon- en leefomgeving in stadswijken en dorpskernen. Voorbeelden van laagrentende leningen zijn de Duurzaamheidslening en de Stimuleringslening voor particuliere woningverbetering, funderingsherstel en groot onderhoud aan VvE’s. Het meest bekende product van SVn is de Starterslening, een lening om koopwoningen voor starters bereikbaar te maken.

Fondsmanagement
Doordat SVn beschikt over voldoende capaciteit, vakinhoudelijke kennis en financiële expertise mag de stichting sinds 2013 de Europese fondsen SOFIE, FRED en ED managen. Sinds 2014 is SVn fondsmanager van het Nationaal Energiebespaarfonds, waaruit Energiebespaarleningen worden verstrekt. Dit fonds is een uitvloeisel van het Woonakkoord 2013 en heeft tot doel meer energiebesparende maatregelen in woningen mogelijk te maken. Volgens vertrouwd SVn recept is het een revolverend fonds. Rente en aflossing vloeien terug in het fonds, waardoor opnieuw Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt.