Rabobank Nederland

Rabobank Nederland

Branche
Finance
Aantal medewerkers
6.400 medewerkers (fte)
Adres

Rabobank Nederland
Croeselaan 18
Utrechtst

Postadres
Posbus 17100
3500 HG Utrecht
Telefoon 088 7226 767

Website

Rabobank Nederland is de centrale organisatie en staat in dienst van de lokale Rabobanken en de groepsonderdelen. Wij zorgen voor marktondersteuning voor bedrijven, particulieren en private banking klanten, ondermeer met de ontwikkeling van nieuwe producten.

Daarnaast voert Rabobank Nederland een aantal centrale staffuncties uit voor de lokale banken en de gehele groep, zoals Shared Services & Facilities, Groep ICT en Coƶperatie en Duurzaamheid, Investor Relations, Long Term Funding, Personeelszaken, Juridische- en Fiscale Zaken, Kennis en Economisch Onderzoek en Communicatie.

Toezicht

Rabobank Nederland oefent namens De Nederlandsche Bank ook toezicht uit op de solvabiliteit, liquiditeit en administratieve organisatie van de lokale banken.