Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / BIOS (Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / BIOS (Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector)

Branche
Rijksoverheid
Overige informatie

BIOS

Bezoekadres
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres
Postbus 556
2501 CN Den Haag

T 070 376 5937
info@integriteitoverheid.nl

??

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
Directie Arbeidszaken Openbare Sector??

BIOS heeft als doelstelling om het leerproces op het gebied van integriteit te bevorderen, zodat overheden zoveel mogelijk in staat worden gesteld om zélf invulling te kunnen geven aan het integriteitsbeleid. Dit vanuit de overtuiging dat integriteit een kernwaarde is van de overheid en deze organisaties zelf primair verantwoordelijk zijn en blijven voor het integriteitsbeleid. BIOS stimuleert en ondersteunt overheden daar echter bij en voorkomt dat elke organisatie zelf het ‘integriteitswiel’ geheel opnieuw moet uitvinden.

Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS), is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en onderdeel van het CAOP.
BIOS stimuleert en ondersteunt het (semi)publieke domein bij het opzetten en implementeren van integriteitsbeleid. Daarmee heeft de inzet van BIOS vooral een preventief karakter.

 

BIOS biedt:

  • kennis en expertise op het gebied van integriteit(sbeleid) in binnen- en buitenland
  • praktisch toepasbare integriteitsinstrumenten en -producten
  • uitwisseling van expertise en ervaringen met en tussen publieke organisaties
  • ondersteuning bij de implementatie van integriteitsbeleid

Missie

BIOS draagt bij aan het vergroten van het eigen leervermogen van (semi-)publieke organisaties. Vooral door ondersteuning te bieden aan functionarissen met de verantwoordelijkheid voor integriteitsbeleid.

BIOS wil, als onafhankelijk nationaal instituut op het gebied van integriteitsbevordering, verder uitgroeien tot een natuurlijke partner voor de gehele (semi-)publieke domein.

Visie

In de visie van BIOS is integriteit een kwaliteitsstandaard voor het functioneren van organisaties en personen. Niet alleen om de mate van onkreukbaarheid aan te geven, ook als maatstaf voor het handelen volgens de waarden en normen van goed ambtenaarschap en goed werkgeverschap. Wat dit exact betekent leggen we uit op de pagina Wat is integriteit?