Meijburg & Co

Meijburg & Co

Branche
Finance - Belastingadvies
KvK nummer
53753348
Opgericht
1939
Aantal medewerkers
500
Adres

Bezoekadres
Laan van Langerhuize 9
1186 DS Amstelveen

Postadres
Postbus 74600
1070 DE Amsterdam
Telefoon: (020) 656 16 56
E-mail: info.meijburg@kpmg.nl

Vestiging Eindhoven
Professor Dr. Dorgelolaan 30d
5613 AM Eindhoven
Telefoon: 040-250 2200

Website
Social media

Het DNA van Meijburg & Co

Belastingheffing is een dagelijks fenomeen. Of het nu gaat om vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, btw, douane- of andere heffingen, iedereen heeft ermee te maken. ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, aldus de fiscus. De fiscale wet- en regelgeving blijft echter uiterst complex en zonder goede fiscale begeleiding kunt u te maken krijgen met overmatige belastingdruk en met spanningen in de relatie met overheden of andere ‘stakeholders’. Ook is het mogelijk dat besparingsmogelijkheden onbenut worden gelaten. Daarom is het belangrijk een betrokken fiscaal adviseur te hebben, die staat voor hoogwaardig advies. Wanneer Meijburg & Co u van zo’n betrokken belastingadviseur voorziet, kan het thema ‘belastingheffing’ toch nog leuk worden.

De kernwaarden van Meijburg & Co – Code of Conduct

In het ‘DNA’ van Meijburg & Co en in onze bedrijfscultuur ligt een aantal kernwaarden verankerd. De volgende kernwaarden vormen de basis van ons DNA en van onze manier van handelen en zijn daarom vastgelegd in de Meijburg & Co – Code of Conduct:

Wij geven het voorbeeld – door ons op een manier te gedragen die laat zien wat wij van elkaar en van onze cliënten verwachten. Wij handelen rechtmatig en integer en verwachten hetzelfde van onze cliënten, de belastingdienst en alle overige partijen met wie wij communiceren.

Wij werken samen – door elkaar te stimuleren en een sterke en succesvolle werkrelatie op te bouwen, met onze cliënten én met de belastingdienst. Wij onderhouden een goede relatie met de belastingdienst die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect teneinde een constructieve dialoog te waarborgen. Voorgaande handelwijze komt ten goede aan het voldoen aan onze verantwoordelijkheden jegens onze cliënten.

Wij respecteren het individu – door mensen te respecteren om wie zij zijn en om hun kennis, vaardigheden en ervaring.

Wij onderzoeken de feiten en verschaffen inzicht – door veronderstellingen te onderbouwen, feiten te controleren en onze reputatie als betrouwbare en objectieve zakelijke partner te versterken. Wij adviseren op basis van feiten en streven er altijd naar dat onze objectiviteit in overeenstemming is met onze professionele plichten en verantwoordelijkheden.

Wij zijn open en eerlijk in onze communicatie – door informatie, inzichten en advies uit te wisselen en moeilijke situaties transparant aan te pakken, met elkaar, met onze cliënten en met de belastingdienst.

Wij zijn betrokken bij de maatschappij – door in de samenleving werkzaam te zijn en onze vaardigheden, ervaring en standpunten door middel van ons werk in de samenleving te delen. Wij verlenen onze fiscale diensten aan onze cliënten opdat zij hun commerciële doelstellingen kunnen verwezenlijken, waarbij wij de belangen van onze medewerkers en de samenleving in acht nemen.

Maar vóór alles zijn wij integer – door de hoogste professionele normen na te leven, gedegen advies te geven en onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wat heeft Meijburg & Co u te bieden?

Onze cliënten waarderen onze integriteit en betrokkenheid. Dat zit geborgd in de combinatie van onze werkwijze en cultuur. Omdat iedere organisatie anders is en ieder belastingvraagstuk een specifieke aanpak vereist, levert Meijburg & Co altijd maatwerk. Dit begint met het samenstellen van het juiste team, omdat dienstverlening immers mensenwerk is en de wederzijdse ‘klik’ het begin van succes in een relatie. Onze adviseurs zijn proactief, cliëntgedreven en beschikken over een uitstekende vaktechnische expertise. Daarnaast is Meijburg & Co een actief deelnemer in nationale en internationale netwerken van overheden, werkgeversverenigingen, universiteiten en beroepsorganisaties. Hierdoor blijven wij op de hoogte van en denken mee over ontwikkelingen op ons vakgebied. Wij laten ons leiden door feiten en geven betrouwbaar en objectief hoogstaand belastingadvies. Altijd nemen wij een duidelijke eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onze dienstverlening, want pas dan is sprake van ‘value for money’.

Beheersing van de fiscale positie

Wij kunnen u een groot aantal gestandaardiseerde diensten aanbieden, ondersteund door IT-applicaties. Deze stellen u of uw onderneming in staat te voldoen aan uw belastingverplichtingen. Ook kan hiermee worden achterhaald waar voor u de risico’s en besparingskansen liggen. Dit kunnen bijvoorbeeld producten en applicaties zijn op het gebied van ’tax control frameworks’, fusies en overnames, loonbelasting, btw, douane, transfer pricing, internationale personeelsuitzending en estate planning. De applicaties variëren van quick scans en data-analysetools tot financiële modellen en interactieve managementinstrumenten. Deze passen perfect in een risk-managementomgeving, zoals een tax control framework.