Liander

Liander

Branche
Energy
Adres

Utrechtseweg 68
6812 AH Arnhem
Postbus 50
6920 AB Duiven
werken@liander.nl

Website

Liander staat als netbeheerder in directe verbinding met de samenleving.

 • Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de elektriciteits- en gasnetten in ons verzorgingsgebied.
 • Wij verzorgen het transport van elektriciteit bij ruim 2,9 miljoen huishoudens, bedrijven en instellingen.
 • Het transport van gas verzorgen we op 2,1 miljoen adressen.
 • Om u continu van energie te voorzien werken wij voortdurend aan onderhoud, uitbreiding en innovatie van onze netwerken.

Liander vormt de kern van het netwerkbedrijf Alliander, dat is ontstaan uit de splitsing van Nuon in een leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf.

Wat Liander doet

 • We zorgen voor de aanleg, het onderhoud en het vernieuwen van elektriciteits- en gasnetten;
 • We transporteren elektriciteit en gas over die netten;
 • We waarborgen de veiligheid en de betrouwbaarheid ervan;
 • We ondersteunen de vrije energiemarkt. Bijvoorbeeld door de overstap naar een andere energieleverancier mogelijk te maken;
 • We stimuleren economische en maatschappelijke groei in de regio’s waar we actief zijn.

Historie

Liander: een korte historie

De naam Liander bestaat sinds november 2008. Daarvoor werkten wij als netbeheerder onder de naam Continuon.

Continuon

Continuon ontstond als gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet 2000. Het bedrijf was onderdeel van n.v. Nuon. In 2001 werden de toenmalige netbeheerders Noord-West Net en EWR Netbeheer bij Continuon gevoegd.

Een nieuw netwerkbedrijf

Op 1 juli 2008 verkreeg Continuon de economische eigendom van de netwerken en werd een aantal onderdelen van voormalige dienstverleners opgenomen in Continuon. Sinds 17 november 2008 bieden we onze diensten aan onder de naam Liander. De nieuwe naam is ontstaan met de organisatorische splitsing in het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy en het netwerkbedrijf Alliander, die 1 juli 2009 definitief werd. Alliander bestaat uit:

 • Liander: voor aanleg, onderhoud, uitbreiding en innovatie van gas- en elektriciteitsnetten.
 • Liandon: voor complexe infrastructuren.

De naam Liander

De namen Liander, Liandon en Alliander komen voort uit het Franse woord ‘liaison’, dat ‘verbinding’ betekent. Onze netwerken vormen letterlijk de verbinding tussen de productie en het gebruik van energie. Bovendien zijn ze onze verbinding met u, onze klant.