Inspectie Leefomgeving en Transport

Inspectie Leefomgeving en Transport

Branche
Infrastructuur en Waterstaat
KvK nummer
54700655
Opgericht
2012
Aantal medewerkers
1.100
Adres

Inspectie ILT
Rijnstraat 8
2515 XP  Den Haag

Telefoon:
088 489 0000

Postadres
Postbus 16191
2500 BD  Den Haag

Website
Social media

De Inspectie Leefomgeving en Transport werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Alle inwoners van Nederland hebben te maken met de resultaten van het ILT-toezicht. Denk aan veilig en betrouwbaar openbaar vervoer, een woning huren van een betrouwbare woningcorporatie of zonder risico water uit de kraan drinken. Maar ook droge voeten houden achter de dijken is een taak van de ILT .

Wat doet de ILT

De ILT zorgt voor rechtvaardig toezicht, goede dienstverlening en vergunningverlening en adequate opsporing. Ook doet de ILT onderzoek.

Ogen en oren van minister en staatssecretaris

De ILT functioneert tevens als de ogen en oren van de minister en de staatssecretaris. Zij informeert de bewindspersonen over risico’s en nieuwe ontwikkelingen. De inspecteurs zien immers vaak als eerste of het beleid werkt en welke ontwikkelingen en risico’s spelen.

Toezicht op woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt toezicht op woningcorporaties, zoals opgedragen in de Woningwet. Dit is de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Concreet houdt de ILT toezicht op de manier waarop woningcorporaties omgaan met maatschappelijke middelen, opdat ze rechtmatig, effectief en efficiënt worden ingezet.

Nieuwe koers

Optimale dienst- en vergunningverlening, vernieuwing in toezicht en opsporing en heldere verantwoording over de resultaten vormen de kern van de Koers ILT 2021. De koerswijziging houdt in dat de ILT scherpere keuzes maakt, op basis van een analyse van de grootste risico’s voor transport, milieu en wonen. Ook laat de ILT zien wat zij bereikt heeft en wat haar maatschappelijke betekenis is. Via Koers ILT 2021 spant de ILT zich in om informatiegestuurd te werken, duidelijk te zijn over resultaten en om nieuwe, soms ongewenste ontwikkelingen tijdig te kunnen signaleren.