HP

HP

Branche
ICT - Software - Hardware - Services
KvK nummer
62544721
Opgericht
1939
Adres

Bezoekadres
Startbaan 16
1187 XR  Amstelveen

Postadres
Postbus 667
1180 AR  Amstelveen
Telefoon:??020-5476911

Website
Social media

HP is een wereldwijd bedrijf dat actief is in 178 landen en een miljard klanten bediend. Het bedrijf wordt vanuit het hoofdkantoor in Palo Alto, Californië, geleid door Chief Executive Officer Léo Apotheker. In Nederland is HP met een omzet van meer dan € 2 miljard veruit het grootste IT-bedrijf.

Bedrijfsdoelstellingen
“Om de ultieme efficiëntie en prestatie te bereiken moeten mensen eendrachtig naar gemeenschappelijke doelen toewerken en vermijden dat ze op welk niveau dan ook verschillende doelen nastreven.”

– Dave Packard

De bedrijfsdoelstellingen van HP hebben sinds 1957 als leidraad gediend voor de algehele bedrijfsvoering Deze werden in dat jaar voor het eerst vastgelegd door de oprichters Bill Hewlett en Dave Packard.

Klantloyaliteit

Producten, diensten en oplossingen van de hoogste kwaliteit verschaffen en meer waarde leveren aan onze klanten, waarmee we hun respect en loyaliteit verdienen.

Producten, diensten en oplossingen van de hoogste kwaliteit verschaffen en meer waarde leveren aan onze klanten, waarmee we hun respect en loyaliteit verdienen.

Basisovertuigingen die deze doelstelling ondersteunen:
* Ons voortdurende succes is afhankelijk van het vergroten van de loyaliteit van onze klanten.

    * Aandachtig naar de klant luisteren om diens behoeften echt te begrijpen, en vervolgens oplossingen aandragen die vertaald worden naar het succes van de klant; dit zijn essentiële zaken voor het behouden en uitbouwen van de loyaliteit van onze klanten.

    * Concurrerende totale eigendomskosten, kwaliteit, inventiviteit en de manier waarop wij zaken doen is de drijvende kracht achter klantenloyaliteit.

Winst


Voldoende winst maken voor het financieren van onze bedrijfsgroei, waarde scheppen voor onze aandeelhouders en voorzien in de middelen die nodig zijn hebben om onze andere bedrijfsdoelen te bereiken.

Basisovertuigingen die deze doelstelling ondersteunen:
* Elke HP medewerker is verantwoordelijk voor winst.

    * De juiste balans tussen lange termijn doelstellingen en korte termijn-doelstellingen op is de sleutel tot winstgevendheid.

    * Dankzij winst kunnen wij herinvesteren in nieuwe en snel opkomende zakelijke mogelijkheden.

    * Winst gaat samen met het genereren van liquide middelen, wat het bedrijf meer flexibiliteit geeft tegen lagere kosten.

    * Winst stelt ons in staat onze bedrijfsdoelen waar te maken.

Marktleiderschap
Groeien door de markten die we al beleveren voortdurend te voorzien van nuttige en vernieuwede producten, diensten en oplossingen -en uit te breiden naar nieuwe segmenten waarbij onze technologieën, deskundigheid en de belangen van onze klanten als uitgangspunt dienen.

Basisovertuigingen die deze doelstelling ondersteunen:
* We moeten ons concentreren op die plaatsen waar we daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren.

    * Een gemiddelde positie op de mark is niet goed genoeg, we doen mee om te winnen.

    * Wij streven naar een nummer 1 of nummer 2 positie op de door ons gekozen segmenten.

Groei
De veranderingen binnen de markt zien en benutten als een kans om te groeien; onze winst en onze kennis en kunde gebruiken om vernieuwende producten, diensten en oplossingen, die voldoen aan de steeds veranderende behoeften van de klant te ontwikkelen en te produceren.

Basisovertuigingen die deze doelstelling ondersteunen:
* Groei komt voort uit het nemen van berekende risico’s, gebaseerd op de stand van zaken van de industrie – waarvoor men zowel met overtuiging trends moet bestuderen, maar ook met overtuiging moet anticiperen op en het doorvoeren van veranderingen binnen de industrie.

    * De grootte van ons bedrijf (en onze zakelijke diversiteit) stelt ons in staat economische cycli te overleven en ze ten eigen voordele te keren.

Betrokkenheid van de werknemer
HP-werknemers te laten delen in het succes van het bedrijf dat zij mede mogelijk maken; mensen op basis van prestatie arbeidskansen geven; met hen samen een veilige, stimulerende, betrokken werkomgeving scheppen waar hun diversiteit op prijs wordt gesteld en waar ze erkenning krijgen voor hun individuele bijdragen; en bij te dragen aan hun gevoel van arbeidsvreugde en tevredenheid over hun prestatie.

Basisovertuigingen die deze doelstelling ondersteunen:
* De prestatie van HP begint met gemotiveerde werknemers; hun loyaliteit is het belangrijkste.

    * Wij vertrouwen erop dat onze werknemers het juiste doen en een waardevolle bijdrage leveren.

    * Iedereen kan een bijdrage leveren: het gaat niet om functie, niveau of aanstelling.

    * Een opwekkende, stimulerende werkomgeving is cruciaal voor innovatie.

    * Een diverse groep medewerkers geeft ons een concurrentievoordeel.

    * Werknemers zijn verantwoordelijk voor studie en zelfontwikkeling.

Leiderschapscapaciteiten
Leiders op ieder niveau de mogelijkheden te bieden zich te ontwikkelen, waarbij zij verantwoordelijk zijn voor het bereiken van zakelijke resultaten en het belichamen van onze waarden.

Basisovertuigingen die deze doelstelling ondersteunen:
* Leiders inspireren, stimuleren samenwerking en zetten een visie en strategieën om in daden – gericht op duidelijke doelen.

    * Effectieve leiders coachen, geven zowel goed als slecht nieuws door en geven feedback waar men iets aan heeft.

    * Leiders zijn zelfbewust en zijn bereid om feedback te aanvaarden en zich voortdurend te ontwikkelen.

    * Leiders trekken één lijn en doen iets tegen werkzaamheden die niet bijdragen aan duidelijke doelen.

    * Het is belangrijk om de resultaten die de mensen behalen af te zetten tegen de bijdrage die ze hebben geleverd aan het scheppen van doelen.

Sociale en maatschappelijke betrokkenheid
Sociale en maatschappelijke betrokkenheid is goed voor zakelijk succes. Wij komen onze verantwoordelijkheid aan de maatschappij na omdat we voor ieder land en iedere gemeenschap waar we zaken doen een economische, intellectuele en sociale aanwinst zijn.

Basisovertuigingen die deze doelstelling ondersteunen:
* De hoogste maatstaven op het gebied van eerlijkheid en integriteit zijn cruciaal voor het ontwikkelen van de loyaliteit van klanten en belanghebbenden.

    * De verbetering van onze maatschappij moeten we niet aan een klein aantal mensen overlaten; het moet een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal zijn.

    * Deze doelstelling is essentieel voor het waarmaken van de merkbelofte.