ACTIAM

ACTIAM

Branche
https://nl.linkedin.com/company/movir-nv
KvK nummer
30143634
Adres

Graadt van Roggenweg 250
3531 AH Utrecht
(020) 543 67 77
info@actiam.nl

Website
Social media

ACTIAM heeft als doel om met haar verantwoorde beleggingsbeleid bij te dragen aan een leefbare wereld. Nu, maar ook in de toekomst. Naast ons basisbeleid kiezen we voor drie focusthema’s: Klimaat, water en land. Wij maken onze beleggingen meetbaar en werken naar concrete doelstellingen toe. Zo willen we proactief bijdragen aan het toekomstbeeld.