Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Branche
Finance - Verzekeringen
Adres

Bezoekadres Zilverenkruis
Dellaertweg 1
2316 WZ Leiden

Postadres
Postbus 444
2300 AK Leiden
Telefoon: (071) 367 05 35

De zorgdivisie van Achmea heet vanaf 1 juni 2015 Zilveren Kruis

Wij hebben een aantal merken die zorgverzekeringen aanbieden: Zilveren Kruis Achmea, Avéro Achmea, Agis, OZF, DVZ, Interpolis en FBTO. Bij elkaar opgeteld regelt de divisie Achmea Zorg & Gezondheid de inkoop van zorg voor 4,7 miljoen zorgverzekerden. Hiermee is ons bedrijf marktleider in het zorgsegment zorgverzekeringen.

Achmea wil niet per se de allergrootste maar wel de beste zorgverzekeraar zijn. Wij zoeken steeds naar vernieuwende oplossingen voor lastige problemen in de zorg. Samen met zorgaanbieders willen wij de beste zorg bieden aan onze verzekerden. Zij hebben daar recht op.

Wij weten wie we zijn en waar we voor staan. We kennen onze partners, we weten wat hen beweegt en we werken samen. We doen dat in het belang van onze verzekerden.

Het bedrijf heeft een nieuwe zorgdivisie: de divisie Zorg & Gezondheid. Deze nieuwe divisie, met een nieuwe naam, is een logische voortzetting van de fusie van Agis Zorgverzekeringen en Eureko in 2007.

Door de fusie ontstonden twee divisies op het gebied van zorg: de divisie Zorg en de divisie Agis Zorgverzekeringen. Deze bundelen nu hun krachten binnen één divisie om hun ambitie in de zorg waar te maken: het samen met zorgverleners verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en de zorg betaalbaar houden op de langere termijn.

Het bedrijf en haar merken

De divisie Zorg & Gezondheid verzekert via haar zorgmerken, Zilveren Kruis, Agis, FBTO, Interpolis, Avéro Achmea, Pro Life, DVZ Zorgverzekeringen, OZF of TakeCareNow! 4,8 miljoen verzekerden. Voor klanten verandert er niets.