Auteur: Christine Elion

Employability: sleutel voor de toekomst

De tijd van onbekommerd doorwerken tot pensioengerechtigde leeftijd is definitief voorbij. Hoe houdt de Nederlandse ICT’er zich staande? De sleutel is employability. Capgemini Academy biedt individuele cursisten en voltallige afdelingen de mogelijkheid om zichzelf zowel qua kennis als prestaties te verbeteren.

Onno van de Weteringh, algemeen directeur van Capgemini Academy, neemt het woord: “Voor de Nederlandse ICT-specialist zie ik zeker nog een toekomst; alleen het pad daarheen moet actief worden uitgestippeld. Veel werk in de ICT is de laatste tien jaar naar India verschoven en die trend zet zich voorlopig voort. De verschuiving van werk betekent veel voor de diverse rollen die ICT’ers spelen in Nederland en andere westerse landen. Bovendien is de markt aanzienlijk veranderd. ICT is een onlosmakelijk deel geworden van de corebusiness van organisaties. Het aantal en de schaal van processen waarbij ICT een essentiële rol speelt, neemt hand over hand toe. ICT is een cruciaal onderdeel van marktontwikkeling, productontwikkeling, communicatie en ketenbeheersing, naast de meer traditionele waarde in de interne organisatie-eigen processen.” Welke rol ziet Capgemini Academy hierin voor de ICT’er? Van de Weteringh antwoordt: “In de markt zien we een toenemende complexiteit. De systemen en netwerken draaien al, de stad van ICT-oplossingen stáát. Wie daar innovaties of verbeteringen in door wil voeren, zal zijn vak steeds beter moeten beheersen. Onder meer omdat bij de uitvoering van die innovaties rekening moet worden gehouden met de continuïteit van bestaande netwerken, structuren en systemen. Daarnaast zien we dat ICT steeds dichter bij de klant staat. Applicaties worden steeds branche- en klantspecifieker. Wie zijn toegevoegde waarde ook in de toekomst wil bewijzen met innovaties die waardevol zijn voor de interne of externe klant, zal dus veel beter dan vroeger moeten begrijpen waar diens business uit bestaat. ICT’er zijn in het bankwezen is bijvoorbeeld volstrekt ondenkbaar zonder kennis van bijvoorbeeld Basel II.”

 

Onafhankelijke certificering

Wat ziet Capgemini Academy als de vakgebieden waar muziek in zit? Yvonne Kampmeier, manager Portfolio en Innovatie, neemt het woord: “Requirements, testen, projectmanagement, architectuur en businessanalyse zijn de vakken van de toekomst. Een andere ontwikkeling die een steeds grotere vlucht neemt, is de wereldwijde, onafhankelijke en objectieve certificering van competenties. Het is iets waar wij ons intensief mee bezighouden. We werken dan ook met de onafhankelijke, wereldwijd erkende Open Group-certificaten, die uitgaan van het principe dat kennis pas bewezen is als die in de praktijk is toegepast. Het sluit naadloos aan bij de werkwijze die Capgemini Academy hanteert. Het beste leerresultaat krijg je als de nieuw opgedane kennis direct wordt toegepast in de praktijk. Dat is ook al verschillende keren wetenschappelijk aangetoond.” R

 

Resultaatgarantie

Van de Weteringh vervolgt: “Deze bewezen methode stelt ons in staat om desgewenst te werken met resultaatgarantie. Op basis van een assessment wordt een inschatting gemaakt van de mogelijkheden. Door goede afspraken te maken met cursisten en opdrachtgevers kunnen wij het leerresultaat garanderen. Zo creëren wij de ideale leeromstandigheden.” Hoe zien die ideale leeromstandigheden eruit? Van de Weteringh antwoordt: “Dat hangt af van de cursist. Uitgangspunt is dat je leert wat je wilt leren, op de manier en het moment waarop je dat wilt leren. Onze voorsprong op ICT-gebied benutten wij optimaal: veel van onze leertrajecten zijn volledig onafhankelijk van tijd en plaats. Onze planning en logistiek maken het mogelijk dat wie morgen belt, overmorgen persoonlijk bij een van onze trainers terechtkan.”

 

Vakmanschap essentieel

“De basis van employability”, verklaart Kampmeier beslist, “is bewezen vakmanschap. Wie werkt in een vakgebied dat permanent in ontwikkeling is, zal zichzelf dus ook permanent moeten ontwikkelen. Elke ICT’er heeft zijn toekomst voor een groot deel in eigen hand. Wie zich permanent ontwikkelt, heeft altijd uitdagend en aantrekkelijk werk met doorgroeimogelijkheden.” Ontwikkeling als sleutel tot succes? Kampmeier bevestigt: “De wil om jezelf te ontwikkelen is een kenmerk waarop alle medewerkers van Capgemini zijn geselecteerd. Zo ook onze trainers. Ze zijn trainer in hart en nieren, maar daarnaast werken zij voor minstens twintig procent in projecten bij onze klanten. Zij hebben daardoor actuele werkervaring, kennen de problemen waar je tegenaan loopt. Zij weten dus ook uit eigen ervaring wat de verschillende invalshoeken zijn vanwaaruit je die problemen het best kunt benaderen. Onze externe cursisten trainen wij overigens op precies dezelfde manier als onze eigen mensen. Dus wie zijn voordeel wil doen met de kennis en expertise van Capgemini, is van harte welkom.” Capgemini Academy doet deuren opengaan? “Ja”, zegt Van de Weteringh. “Ik geloof in leren. Het is een soort vervulling die je kunt krijgen, als je je eigen doelen stelt.” Kampmeier vult aan: “Mensen tot bloei laten komen; hun succes is ons succes. We halen – voor de volle 100% – eruit wat erin zit.”

 

_______________________

Capgemini Academy

Papendorpseweg 100

3528 BJ  Utrecht

Telefoon: (030) 689 66 00

E-mail: csopl.nl@capgemini.com

academy.capgemini.nl

One Logica: ‘all out’ richting klant

Hoe kan ik de enorme leverage die ICT mij biedt optimaal benutten, met zo min mogelijk kosten en liefst ook zonder risico? Ecosystemen geven ongekende slagkracht. Leg samen met Logica de juiste verbindingen, en u creëert uw eigen succes.

Wilbert Kieboom lacht. De CEO van Logica Benelux kent de behoeften van klanten – ‘they want it all, and they want it now’. Als reactie op de crisis hebben veel organisaties de afgelopen tijd nauwelijks in innovatie geïnvesteerd. Nu de markt zich weer herstelt, laat dat zich voelen. En ICT is alweer een grotere rol gaan spelen. Snelheid en een efficiënte procesinrichting tegen zo laag mogelijke kosten bepalen het succes van organisaties meer dan ooit. Hoe heeft Logica zich de afgelopen tijd ontwikkeld? “Eigenlijk zijn wij gewoon doorgegaan met wat wij van nature doen: innoveren. In uitgebreid onderzoek lieten klanten ons weten dat wij zonder meer de beste, meest creatieve mensen hebben. Innovatie, betrokkenheid en loyaliteit noemen zij als onze sterkste kanten. Die aspecten hebben wij de afgelopen tijd in allerlei intensieve trajecten organisatiebreed versterkt en verdiept. We hebben ons merk een nieuwe betekenis gegeven, zowel intern als extern. Met als motto ‘be brilliant together’. Het is onze aangescherpte merkstrategie: dicht op de klant, samen met de klant en met kennis van diens ecosysteem. Iedereen bij ons is ervan doordrongen dat wij, juist ook bij hoge kwaliteit, nooit sterker kunnen zijn dan onze zwakste schakel. Bovendien hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de toekomstwensen van onze klanten en de markt.”

 

Toekomstwensen

En? “Klanten blijken behoefte te hebben aan bestendige relaties voor de lange termijn, met experts die alles weten van hun branche. Na een periode van versnippering van krachten en kennis blijken klanten in de toekomst liever met één partij in zee te gaan. Een langetermijnrelatie betekent meer wederzijds commitment, kwaliteit, toekomst creëren, sectorinnovatie, technische innovatie, strategie, samen een roadmap kunnen maken, kortom: oneindig veel meer toegevoegde waarde. Samenwerken met Logica geeft strategisch voordeel, inzicht in sectorinnovatie en technologische voorsprong. Bovendien kunnen klanten hun voordeel doen met ons ecosysteem.”

 

Ecosysteem

Hoe moeten we dat zien? “Klanten vragen of wij deel kunnen zijn van hun ecosysteem; hun netwerk, hun markt en alles wat daar deel van uitmaakt. Netwerken wérkt, het is zo oud als de mens. Het gaat nu alleen een fiks stuk sneller. Wie er het beste in slaagt om de juiste verbindingen te leggen, zal nu en in de toekomst als sterkste uit de bus komen. Dus dat is wat wij doen: verbindingen leggen. Intern en extern. Klanten kunnen ervoor kiezen om deel te worden van ons ecosysteem: ons netwerk, onze kennis. Het delen en dus vermenigvuldigen van expertise is een gemeenschappelijk belang, dat voor alle partijen een enorme – exponentieel groeiende – slagkracht oplevert.”

 

Innovatie als vak

Waarom is Kieboom zo zeker van Logica’s succes? “Altijd de beste mensen aan boord hebben is onze speerpunt. Innovatie is ons vak, en het is oneindig veel meer dan R&D. Het is zorgen dat je altijd op alle gebieden state of the art bent. Mensen worden standaard niet voor 100% ingeroosterd; gemiddeld besteden zij 20% van hun tijd aan hun ontwikkeling en aan innovatie.” Ook op de lange termijn is Kieboom zeker van zijn zaak, omdat de wensen en eisen van klanten bij Logica direct worden gekoppeld aan persoonlijke targets van zijn mensen: “Met een aantal klanten wordt meer dan eens per kwartaal op het hoogste niveau geëvalueerd. Op basis van die evaluaties wordt bijgestuurd, zodat de frequentie ervan in de loop der tijd kan dalen.”

 

En wat heeft Logica verder te bieden? “Wij zijn écht internationaal. Overal een vestiging hebben is iets anders dan internationaal samenwerken. De sterke punten in de verschillende landen waar Logica zit, overlappen elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Voor heel Europa hebben wij onze business verticaal verdeeld in sectoren, en horizontaal hebben wij daar onze drie resources in aangebracht: consultancy, systeemintegratie en outsourcing. De zwaartepunten van onze resources liggen op verschillende plekken, verspreid over de wereld. Nieuw daarbij is dat wij daarom alle mensen en kennis met elkaar in verbinding hebben gebracht via gerichte internationale platforms; een ongekende mapping van kennis. Dus toegang tot ons ecosysteem betekent toegang tot de meest actuele kennis, weten hoe je markt ervoor staat, weten wat de laatste ontwikkelingen zijn, te allen tijde je concurrentiepositie kunnen bepalen. En desgewenst toegang tot slimme tools.” Zoals? “Future Insight. De accuratesse van internetpeilingen groeit, en is nu vaak al indrukwekkend. Bovendien bepaalt de opinie van de meerderheid in toenemende mate waar we naartoe gaan. Met Future Insight kunnen klanten gewoon, direct, sleutelvraagstukken peilen. Dan heb je direct informatie over de huidige status-quo, in plaats van dat je over drie maanden weet hoe men er zes maanden geleden over dacht. Het is informatie die je nú nodig hebt om snel te kunnen ageren.” Wat hij hier zelf het mooiste aan vindt? “Dat we eindelijk ‘all out’ kunnen gaan. Het zijn allemaal schitterende aspecten die allang in onze organisatie zaten. Maar nu hebben we de juiste verbindingen gelegd. Met onze kennis, kwaliteit, loyaliteit én creativiteit gaan wij de wereld veroveren. We gaan all out richting klant.”

Next generation HRM

“Wat doen we met de personeelscapaciteit in het midden- en hoger kader? Vandaag te veel mensen, straks weer te weinig. Vijf jaar vooruitkijken is meestal niet mogelijk. Hoe maak ik mijn organisatie stuurbaar, schaalbaar en flexibel, dus fit voor de nieuwe economie?”

Directeur van Associates Arno Zondag verklaart zijn visie: “Door te groeien naar de organisatiestructuur van de toekomst. Je corebusiness voer je uit met je vaste medewerkers. De rest vul je in met interimprofessionals met wie je zo kort mogelijke lijnen onderhoudt. Die flexibele capaciteit optimaliseer je qua prijs, beschikbaarheid en expertise. Met ons systeem kun je dat zelf doen – of laten doen – tegen het laagste tarief van Nederland. Daarmee heb je grip op je volledige workforce, nu en in de toekomst.”

Volledig transparant

Waarom dat allerlaagste tarief; is Zondag idealist? Zondag haalt zijn schouders op: “De wereld verbeteren. Misschien wel. Ik ken de interimproblematiek vanuit corporate perspectief: een aantal jaar ben ik strategisch, tactisch en operationeel verantwoordelijk geweest voor de flexibele capaciteit van een van de grote Nederlandse corporates. Daar zag ik gewoon dat niet alleen wij, maar eigenlijk alle grote partijen die stelselmatig interimprofessionals aan het werk hadden via intermediairs, tegen dezelfde problemen aanliepen. De kosten moesten omlaag, het risico moest omlaag en er was te veel ruis in de communicatie. Anderzijds kon de opdrachtnemer een heel stuk beter worden bediend, en zoiets zie je als opdrachtgever altijd vroeg of laat terug. Daarom ben ik begonnen met het ontwikkelen van een internetplatform. Ik had iets voor ogen zoals Funda, LinkedIn of Google; iets wat vraag en aanbod volledig transparant bij elkaar brengt. Het moest overal plaats voor bieden: hard skills, soft skills, competenties, alles. Ik wilde het laagst mogelijke intermediairstarief, maximale toegevoegde waarde en geen enkel risico, zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers.”

Rick Kruiswijk, directeur van strategisch partner HeadFirst, glimlacht: “Dat systeem is er nu. En het was precies wat wij zochten: nu kunnen wij ook dit segment bedienen.” Ook Zondag toont zich bijzonder gelukkig: “Ik ben gepokt en gemazeld, maar Associates bestaat pas twee jaar. HeadFirst geeft ons een impuls aan kwaliteit, kwantiteit, kennis, ervaring en een betrouwbare, soepele administratieve ruggengraat.” Kruiswijk legt uit: “Als marktleider levert HeadFirst al achttien jaar hoogwaardige kwaliteit van externe capaciteit, onder maximale afhechting van risk & compliance. Het voordeel van onze samenwerking telt voor opdrachtgevers én opdrachtnemers: het systeem ontsluit ons volledige capaciteitsaanbod rechtstreeks voor alle partijen, naast de traditionele wijze, wat we natuurlijk ook blijven doen.”

Wat voegen Associates en HeadFirst toe aan het systeem? Zondag antwoordt: “Alle interimprofessionals in ons systeem hebben wij uitgebreid persoonlijk gesproken. Zo nodig vindt een pre-employmentscan plaats: kloppen de papieren, zijn de genoemde diploma’s ook daadwerkelijk behaald? We kijken naar hard skills én soft skills. Is deze persoon geschikt voor het ondernemerschap? Vindt hij of zij aansluiting bij onze cliënten? De interimprofessional krijgt advies van ons, maar vult zijn profiel zelf in. In dat profiel vragen wij juist ook veel naar de mens achter de professional. Zodat opdrachtgevers echt de beste man of vrouw kunnen vinden.”

Flex en control

Waarom dit systeem? Zondag verklaart: “Het sluit perfect aan op de vraag naar transparantie en kostenbesparing. Opdrachtgevers willen zelf rechtstreeks kunnen zoeken. Bij ons kan dat. Zoals consumenten de keuze hebben om hun boodschappen te doen bij Albert Heijn in de winkel of via Albert.nl, hebben klanten van HeadFirst en Associates de mogelijkheid om uit hetzelfde uitgebreide assortiment te kiezen op traditionele wijze of rechtstreeks via internet. Met de tool kun je snel filteren naar de juiste kandidaat; je kunt zelfs benchmarks en forecasts uitvoeren, op elke beschikbare functie. Het grootste gedeelte is open toegankelijk en er komt ook een besloten gedeelte waar opdrachtgevers zelf hun flexibele capaciteit kunnen managen. We bieden daarom maximale flexibiliteit en grip, voor elke inlener.”

Preferred supplier

Wie zijn nu de tevreden klanten? “Wij zijn de preferred supplier van twintig bedrijven uit de top honderd van Nederland en daarnaast bedienen wij een tiental (semi)overheden. Wij leveren alle rollen op het gebied van finance, IT, marketing & communicatie en HRM. Op dit moment zijn er 2200 interimprofessionals via ons aan het werk; 45.000 zijn er op ons internetplatform geregistreerd. Die zien wij ook als onze klanten. Zij doen het werk; zij zijn onze toegevoegde waarde. Wetenschappelijk onderzoek toont aan, en ik zie het ook, dat (zelfstandige) interimprofessionals enorm ambitieuze, eagere werkers zijn. Zij maken voor iedereen het verschil. Dus doen wij er alles aan om ook voor hen dat verschil te maken. Het is prachtig om te zien dat dat lukt; steeds vaker dragen interimmers zelf contracten aan. Zij stellen hun opdrachtgever voor de keuze: via Associates of niet.” Wat biedt Associates hen dan? “Wij behandelen iedereen zoals we zelf ook behandeld willen worden. Wij bieden eenvoudigweg een faire deal. Het begint met respect, dan komt begrip en dan volgt de handdruk. Dat lijkt idealistisch, maar dat is het niet alleen. Het tarief dat wij hanteren is een bodemtarief; de toegevoegde waarde evident. Dus onze continuïteit is pas geborgd als zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers tevreden zijn. Nu en in de toekomst.”

Blijvend, rendabel resultaat bij operationele optimalisatie

Hoe krijg ik onze organisatie scherp op koers door de crisis heen? “Door operationele verbeteringen door te voeren die gedragen worden door de hele organisatie, die blijvend en effectief renderen en liefst zo eenvoudig mogelijk zijn.”

Aan het woord is Paul Arakelian, managing director van P5COM. De afgelopen twee jaar maakte zijn bedrijf een spectaculaire groei door. Niet zo verbazingwekkend, gezien de resultaten die bij klanten worden geboekt: de ervaring leert dat wie met P5COM in zee gaat, minimaal 70% van zijn investering al tijdens het project terugverdient. En dat komt niet doordat projecten lang duren; een halfjaar, van begin tot eind, is niet ongewoon. Veel aandacht gaat uit naar de borging van veranderingen, zodat de investering zich ook in de toekomst meerdere malen terugverdient – gemiddeld tweeënhalf keer per jaar, met uitschieters naar de vijf. Alle leidinggevenden, tot op coördinerend niveau, worden vanaf het prille begin bij het project betrokken. De optimalisatie die zo tot stand komt kan rekenen op een blijvend, solide draagvlak. Arakelian: “Juist ook op de lange termijn maken we voor 100% onze beloften waar. Professioneel, pragmatisch, persoonlijk, precies en ‘profitable’. Opdrachtgevers waarderen dat.”

 

Slim

Hoe krijgt P5COM dit voor elkaar? “Je moet heel erg slim te werk gaan. Vanaf de allereerste quickscan ontzettend goed je oor te luisteren leggen om wensen, bottlenecks en problemen haarfijn in kaart te brengen. Je moet alles meetbaar en zichtbaar maken. Percepties scheiden van de werkelijkheid. Praten met mensen uit alle gelederen. Luisteren, en doorvragen. Nooit uitgaan van aannames of een standaardmodel. Problemen kunnen hetzelfde lijken, maar de oplossing is altijd anders.” Hoezo? “Omdat elke organisatie anders is, maar ook omdat de oorzaak verschilt.” Wat komt er bij een quickscan zoal boven water? Arakelian spreekt voorzichtig: “Managers blijken wel eens minder goed op de hoogte dan zij denken – niet alleen op menselijk, maar vooral ook op operationeel gebied.”

 

Verbazingwekkend, gezien de stand van de techniek. Hoe verklaart Arakelian dit? “Tja,” haalt hij zijn schouders op, “het is menselijk. Als er al tien jaar bepaalde dingen misgaan, hebben de medewerkers daar hun eigen oplossing voor gevonden. Ze denken dat het bij hun werk hoort om te improviseren. Zoiets melden ze dan ook nauwelijks aan hun manager. Het is een deel van hun werk dat ze juist leuk vinden – of niet, en in dat geval hebben ze bijvoorbeeld overwerk geaccepteerd als een onderdeel van hun baan. Meestal weet niemand precies hoeveel dit improvisatiewerk de organisatie kost, en vooral ook niet ten koste waarvan dit gaat. De problematiek is ongelofelijk complex; het zijn dingen die je alleen van buitenaf kunt destilleren. Iets anders dat we vaak zien, is onmacht als targets niet worden gehaald. Mensen zoeken de oorzaak in de buitenwereld, en ze vinden het lastig om elkaar aan te spreken. Dergelijke aspecten staan verbetering in de weg.”

 

Effectief en efficiënt

Wat is het antwoord van P5COM? “Eerst worden doelstellingen op een rijtje gezet. Niemand wil energie verspillen aan dingen die hij niet belangrijk vindt. En toch, als het management als geheel geen glasheldere keuzes maakt, overkomt het de organisatie gewoon. Stiptheid, kwaliteit, service … Eerst zal je haarscherp moeten definiëren wat je onder dit soort begrippen verstaat. En vervolgens kies je speerpunten. Natuurlijk zouden wij onze klanten dolgraag gouden bergen beloven, maar de markt biedt meestal niet de ruimte om op alle gebieden te scoren. Kiezen is niet eenvoudig. Maar als je eenmaal hebt gekozen, dan is het mooie dat doelstellingen ook daadwerkelijk worden gehaald. Wat je dan ziet, is een golf van opluchting door de hele organisatie.”

 

Professioneel

Waaraan merk je dat precies? “Ten eerste natuurlijk aan de cijfers. Daarnaast krijgen wij al heel snel enthousiaste reacties. Medewerkers zien dat het werkt. Ze krijgen positieve feedback van klanten. Natuurlijk zal niet iedereen het voor 500% met alle veranderingen eens zijn. En natuurlijk komen er tijdens een project ook pijnlijke zaken naar boven. Het enige mogelijke antwoord daarop is eerlijkheid en open communicatie. Je streeft naar een cultuur waarin je elkaar aanspreekt op resultaten en gedrag. Als de doelstellingen duidelijk zijn, vinden mensen het ook niet erg om daarop te worden aangesproken. We begeleiden managers daar ook in. Problemen vinden vaak hun oorzaak in onduidelijkheid.” Hoe houdt P5COM zélf orde op zaken? “Hoewel we altijd bij klanten op locatie zijn, spreken wij elkaar elke dag. Elkaar op dingen aanspreken is daar inherent aan. Kennis en mensen zijn ons vak; wij kennen de valkuilen als geen ander. Wat wij delen is de drive om juist ook onszelf en onze eigen organisatie te blijven verbeteren.” Wat vindt Arakelian het allermooiste aan zijn werk? Even denkt hij na, dan zegt hij: “Het vertrouwen. Ondanks onze solide reputatie is er altijd lef voor nodig om met ons in zee te gaan. Veel organisaties hebben al van alles geprobeerd, en het vaarwater is onzeker. Onze voldoening is dan ook des te groter als de gezichten opklaren en de investering zich terugverdient. Managers geven ons enorm veel vertrouwen, en wij geven het dubbel en dwars terug.”

Versnelde groei ICT-specialisten bij Brunel

Het is lente, en Brunel floreert. De omzet van de beursgenoteerde detacheerder groeide in 2008 maar liefst met 23%, met een sterk winstgevend laatste kwartaal. Hoe is dit mogelijk? Hoogste tijd voor een goed gesprek met directeur Gerjan Mazenier.

“Het is crisis. Leuk hè?” We zijn duidelijk van harte welkom. “Tja, bij ons loopt het werk gewoon door. Wij werken voor de top honderd van Nederland. Complexe uitdagingen met complexe systemen. Wie werkt op het snijvlak van business en ICT kan bij ons zijn hart ophalen. Detacheren is een vak. Onze mensen voelen zich ook echt met Brunel verbonden.”

Ondernemende mensen

Die verbondenheid, wat is dat precies? mazenier legt uit: “Wij zijn gewoon heel erg ‘eagere’ ondernemers; het zit ons in de genen. Waar ter wereld ik ook kom: op onze kantoren voel ik overal bij de receptie al dezelfde gedreven sfeer. misschien is het ook gewoon ‘gut feeling’. Wij zijn stuk voor stuk ondernemende mensen die willen excelleren.” Ondernemingsgeest krijgt dan ook de ruimte bij Brunel. “Wij durven de verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen. Brunel faciliteert, borgt en consolideert. maar de zakelijke verantwoordelijkheid ligt bij de accountmanager zelf. Hij kent de klant het beste, weet wat wordt gevraagd en is vrij om commerciële afspraken te maken. Daardoor kunnen wij uitstekend voldoen aan de wensen van de opdrachtgever. Die heeft één centraal aanspreekpunt, en daarmee houden wij de lijnen kort. Als je iemand belt en je krijgt iemand anders aan de lijn, is er eigenlijk al sprake van bureaucratie.”

Werk op niveau

En hoe ligt dat voor de gedetacheerde? “Onze accountmanagers halen alles uit de kast om de aan hen gekoppelde ICT’ers interessant werk te bezorgen. Zij weten de mooiste plekken te vinden, uitdagend en op niveau. Want dat is wat goede ICT’ers aan ons bindt. De accountmanager is bij ons zelf verantwoordelijk voor de continuïteit bij de klant en voor het behalen van de kpI’s. Daarom loopt hij niet alleen hard voor de klant, maar ook voor de ICT’ers. en hij krijgt bij ons de ruimte om zelf de beste match te maken.” De ultieme match, daar draait het natuurlijk om. Hoe maak je die precies? Mazenier verklaart: “Het succes van een match wordt in feite maar voor dertig procent door hard skills bepaald, oftewel door kennis. Dus wij zorgen dat de hard skills in orde zijn en checken dat. Geen enkel cv is ouder dan een jaar. Maar die andere zeventig procent, daar gaat het om. Dat zijn de zogeheten soft skills, vaardigheden en competenties: ben je flexibel en communicatief, kun je goed in teamverband werken? Zoiets kun je niet vangen in een database; dat moet je aanvoelen. Je moet de klant goed kennen en de kandidaat ook. Bij Brunel onderkennen wij dat. Wij geven de accountmanager dus ook het mandaat om zelf de beste match te maken. soft skills hard maken. misschien is dat wel wat wij doen. en niet zonder succes. Ons medewerkertevredenheidsonderzoek laat zien dat onze ICT’ers zeer gelukkig zijn met hun opdrachten. en ons landelijke en wereldwijde netwerk zorgt voor een enorme continuïteit. Zowel voor onze gedetacheerden als voor onze klanten.”

En wat biedt Brunel de gedetacheerde? een vrijplaats voor plezier? “eigenlijk wel. Wij bieden ICT’ers een prachtige kans om bij verschillende opdrachtgevers ervaring op te doen. Zo kunnen zij hun kennis, kunde en ervaring verbreden en verdiepen. Bij Brunel kun je je in hoog tempo ontwikkelen, versneld een toegevoegde waarde opbouwen op de arbeidsmarkt. Wij hebben een gezonde mix van opdrachtgevers: profit, nonprofit, overheid, alles krijg je te zien. en het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten: als een match zo goed bevalt dat een overstap in beeld komt, is dat altijd bespreekbaar. Onze accountmanagers hebben de vrijheid om naar eigen inzicht zaken te doen.”

Wereldwijd netwerk

“Maar dat is niet het enige”, vervolgt Mazenier enthousiast. “Brunel biedt wereldwijd een schitterend raamwerk. Onze database met cv’s van goed opgeleide vakspecialisten is wereldwijd toegankelijk. ICT’ers kunnen wereldwijd zoeken naar opdrachten. maar klanten kunnen ook wereldwijd de juiste mensen vinden. De match wordt vervolgens gemaakt door de accountmanagers in beide landen. Zij spreken elkaars taal. De Bruneltaal. Onze mensen kunnen overal ter wereld terecht. maar het hoeft natuurlijk niet.” En wat drijft mazenier zelf? Een kleine twinkeling gaat door zijn ogen: “Ik vind het schitterend om groepen mensen in beweging te krijgen. en daarnaast geniet ik van onze bedrijfscultuur. We zijn enthousiast, gedreven, heel erg eager. Iedere Bruneller is uit hetzelfde hout gesneden. Dat is eigenlijk best bijzonder. We zeggen het niet alleen, we zijn het ook. We leveren wat we beloven; onze werkwijze gaat uit van door de klant bepaalde KPI’s. En detachering heeft zichzelf inmiddels ruimschoots bewezen. Continuïteit, flexibiliteit, zekerheid en slagkracht is wat je nodig hebt. Dán wordt het leuk.”

Met NCCW kom je fundamenteel verder

Woningcorporaties moeten verder. Ze willen grote stappen maken in hun dienstverlening, zich beter naar hun stakeholders verantwoorden en goede financiële resultaten boeken om mooie dingen te kunnen blijven ontwikkelen voor de samenleving. Wibo Pollmann en Johan Meiring leggen uit hoe NCCW hen daarbij fundamenteel verder helpt.

Wibo Pollmann: “De corporatiemarkt verandert. Woningcorporaties staan onder druk en leven momenteel in een glazen huis. Corporate governance speelt een steeds grotere rol. Consumenten worden mondiger en hebben meer eisen en wensen dan vroeger. Daarbij komt nog eens dat de huidige kredietcrisis corporaties ook niet vooruithelpt. Dit vraagt van ons als automatiseerder dat we bij de tijd blijven en hier met de juiste ondersteuning aan corporaties op inspringen.” Johan Meiring: “We kruipen dicht tegen onze markt aan. We hebben onze organisatie volledig ingericht op de processen van onze klanten en we ontwikkelen veel samen met onze klanten. Met de gebruikersvereniging maken we onder meer afspraken over nieuwe ontwikkelingen en de service level agreements (SLA’s). Maar ook op individueel klantniveau ontwikkelen we veel samen. Om te checken of de samenwerking over de volle breedte van ons klantenbestand tot tevredenheid stemt, houden we jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek. De resultaten hiervan bespreken we met onze klanten en we sturen actief op de genoemde verbeterpunten. Zo word je een lerende organisatie en blijf je actueel.”

ASP

Vandaag de dag ondersteunt NCCW 280 woningcorporaties die samen ongeveer een miljoen huurwoningen beheren. Zo’n 300 medewerkers en een jaaromzet van 34 miljoen euro brengen de onderneming aan de top van automatiseerders in de vastgoedsector. Als een van de grootste application service providers (ASP) van Nederland biedt NCCW zijn klanten een totaaloplossing gebaseerd op de nieuwste Oracle- en internettechnologie. In het rekencentrum draaien de applicaties op afstand, met goed beheerde systemen en goed geregelde uitwijk in geval van een calamiteit. Johan Meiring: “In feite ontzorgen we onze klanten. Zij willen zich met hun klanten bezighouden en niet gehinderd worden door beperkingen in ICT.”

SOA

NCCW heeft een duidelijke visie op de toekomst met SOA (software oriented architecture) en AIA (application integrated architecture). Wibo Pollmann: “NCCW heeft een fundamentele keuze gemaakt: open architectuur waar het beste uit de markt gemakkelijk op aansluit, met de keuze voor Oracle als automatiseringsomgeving. Deze is volledig gebaseerd op open standaards, met een gelaagde opbouw van systemen, die woningcorporaties afhankelijk van omvang en behoefte kunnen inzetten. Hiernaast schakelen we partners in om een nog breder aanbod te scheppen. Opleidingen bieden wij bijvoorbeeld samen met Kjenning, en met NCCW Shared Services verzorgen we kantoorautomatisering.” Johan Meiring: “We hebben als NCCW een geweldig fundament: onze medewerkers. Zo hebben wij onder meer zeventig consultants in dienst die gespecialiseerd zijn in klantprocessen. Zij profiteren van elkaars kennis. De kennis van wat er bij klanten speelt, is zo in onze organisatie geborgd. Dit moet ook wel, want als je de processen van de klant ondersteunt, moet je ze ook goed kennen. Ontwikkelingen in de branche volgen wij op de voet. Je moet kunnen meepraten over onderwerpen als strategisch vastgoedbeleid, corporate governance en leefbaarheid.” “Daarnaast hebben we voor de branche een ongekende implementatiecapaciteit. Drie klanten met een ERP-systeem live laten gaan op dezelfde dag is voor onze planning geen probleem. Neem daarbij onze grote beheercapaciteit, en je snapt hoe wij – met ons Shared Services Center – klanten bijna alle IT-zorgen uit handen kunnen nemen.” Pollmann vult aan: “Wij gaan uit van partnerschap. Afspraken met onze klanten worden vastgelegd in een service level agreement. Bij een dergelijke overeenkomst gaan wij overigens met alle plezier een bonusmalusconstructie aan. Wij werken graag zakelijk en transparant.”

Tevreden klanten

Meiring: “Om het maximale uit een systeem te halen, heb je goede en gedreven mensen nodig die graag bij corporaties over de vloer komen. Dus hebben wij onze mensen gevraagd wat ze leuk vonden en hoe zij dat werk wilden doen. We wilden onszelf gewoon verbeteren. Ondernemingszin, verantwoordelijkheid, dat is wat we wilden zien. Als mensen verantwoordelijkheid krijgen, wordt het werk voor hen meteen een stuk leuker en interessanter. De resultaten zijn ernaar; de klanttevredenheid stijgt. Onze consultants scoren nu een zevenenhalf, ruim boven het branchegemiddelde. En wij gaan voor de acht.”

Innovatie

De vernieuwde organisatie biedt ook nieuwe oplossingen. Pollmann verklaart: “We hebben een nieuwe versie van BIS geïntroduceerd. En voor wie echt een andere manier van werken ambieert, hebben we nu al een tijdje FIRST NOA. Het is een ERP-systeem, volledig gebaseerd op open standaards, waarbij de processen van de klant het uitgangspunt zijn en niet het systeem. Daarnaast bieden we onder meer oplossingen voor CRM, strategisch vastgoedbeleid en vastgoedontwikkeling, en hebben we een hele internetsuite. Allemaal oplossingen die als uitgangspunt hebben dat ze onze klanten fundamenteel verder brengen.”?

De wereld van het ontmoeten

E-mail en internet maken het steeds minder noodzakelijk dat mensen elkaar fysiek ontmoeten. Toch ontmoeten wij elkaar. Daarmee willen wij iets bereiken, en het is belangrijk dat onze opzet slaagt. Hoe maak ik mijn ontmoeting tot een succes? Jaarbeurs Utrecht wijst ons de weg.

“Wij faciliteren ontmoetingen, vanuit de gedachte die erachter zit.” Aan het woord is George Zapantoulis, directeur. “Natuurlijk hebben wij de bekende jaarlijkse beurzen. En binnenkort verwachten wij bij Trance Energy 35.000 mensen tegelijk. Maar ook voor kleinschalige ontmoetingen weet men ons te vinden. Een vergadering, een intieme bijeenkomst of een bedrijfsevent. Wij vragen altijd eerst naar het doel van de bijeenkomst. En van daaruit gaan wij nadenken over de beste manier om juist deze ontmoeting een succes te laten zijn.”

Meetingmoods

“Dat betekent dus ook en allereerst”, gaat Zapantoulis verder, “dat de sfeer van de ontmoeting klopt. Voor congressen en vergaderingen zijn wij met elkaar tot zes meetingmoods gekomen; zes verschillende redenen waarom mensen bij elkaar komen. Als u daar overigens een zevende aan toe wilt voegen, bent u van harte welkom. Elke meetingmood heeft een kleur en beleving die tot in de kleinste details op maat wordt doorgevoerd. Kleuren hebben immers een effect op mensen. Foodservices zijn essentieel. Wie energieke deelnemers wil, kan het best een lichte maaltijd serveren. Temperatuur kan een rol spelen, een ronde tafel kan helpen bij een moeilijk gesprek, statafels zijn juist geschikt voor interactie. En verder moeten alle praktische zaken niet alleen perfect, maar ook in overeenstemming zijn met het doel van de dag.” Waar haalt de Jaarbeurs deze inzichten vandaan? “Anderhalf jaar geleden hebben wij onze negentig jaar ervaring gebundeld en vertaald in een visie op de toekomst. Het voltallige personeel heeft aan die ontwikkeling bijgedragen, zodat aan alle aspecten is gedacht. En wij hebben onszelf de vraag gesteld hoe de ontmoetingsplaats van de toekomst eruit moet zien. Vervolgens hebben wij die ontmoetingsplaats gerealiseerd, zonder ook maar één concessie te doen. En die investering betaalt zich ruimschoots terug; de bezetting van bijvoorbeeld ons congres- en vergadercentrum steeg van 30 naar 55%.”

Gratis draadloos internet

Hoe ziet die ontmoetingsplaats er in concreto uit? “Een randvoorwaarde vonden wij gratis draadloos internet. Dus dat is er nu. Zonder wachtwoord toegankelijk voor iedereen. Wij willen immers dat mensen zich bij ons op hun gemak voelen. Dan moeten de mensen kunnen mailen of inloggen op de server van hun bedrijf. En verder zijn alle standaardzaken gewoon écht goed geregeld. Opdrachtgevers moeten bij ons zorgeloos hun doel kunnen bereiken. De stoelen zijn acht centimeter breder dan standaard, zodat iedereen gemakkelijk zit – dat hebben we uitgebreid onderzocht. Op het gebied van architectuur en design hebben we kosten noch moeite gespaard. Temperatuur en ventilatie zijn naar wens in te stellen. Daarnaast is het licht van hoge kwaliteit, evenals natuurlijk de technische installaties. Wij hebben eigen technici in dienst. De koffiepunten zijn voorzien van de beste koffiemachines. Qua food is bij ons werkelijk van alles te beleven. Cateraars als Arjan van Dijk en Taat & de Regt zijn onze zusterbedrijven. Speciale wensen kunnen met de chefkok worden besproken. Vergeet ook ons eigen Divinatio niet, dat vorig jaar de tweede plaats behaalde in de Gouden Pollepelrubriek van het Algemeen Dagblad. Ons gebouw is overigens een van de veiligste in Nederland; op dat vlak hebben we zelfs een award gewonnen. In allerlei literatuur worden wij geciteerd als voorbeeld van hoe je een ontmoeting gunstig kunt beïnvloeden.”

Vergeet Zapantoulis de superieure bereikbaarheid niet? “Bereikbaarheid vinden wij een randvoorwaarde. Al onze accommodaties zijn ook toegankelijk voor mindervaliden. Als ontmoetingsplaats moet je bereikbaar zijn. Wij zijn het dorpsplein van Nederland; de plek waar iedereen elkaar ontmoet. In 2015 willen wij ‘the place to be’ van Nederland zijn. Wij willen sexy en aantrekkelijk blijven. Zonder duur te zijn. Dat is niet nodig. Wij zijn kritisch op onszelf, we zijn een strakke organisatie die efficiënt gebruikmaakt van IT-mogelijkheden. Een van onze partners is bijvoorbeeld Media Plaza, een stichting die bedrijven helpt met vernieuwing. Media Plaza organiseert bijvoorbeeld seminars om de (on)mogelijkheden van ICT te laten zien. Die kruisbestuiving laat zich voelen.”

The place to be

Gevraagd naar een voorbeeld, steekt Zapantoulis meteen van wal: “Wij zijn de eerste met een online digitaal handboek voor onze beursexposanten. Niet iedere exposant heeft immers evenveel ervaring. Ook beursbezoekers hebben een doel. Daar kunnen exposanten succesvol op inhaken met behulp van ons belevingsconcept Jaarbeurs Insperience. Het mooiste is overigens als de aanwezigheid op de beurs ook iets gaat betekenen voor het bedrijf zelf.”

Hoe de Jaarbeurs dit alles waarmaakt? “Gewoon. Alert blijven. En we houden diverse klanttevredenheidsonderzoeken. 70% van onze klanten is vaste klant. Wij focussen op klanten, op onszelf en op trends in de maatschappij. Het is heerlijk om de dingen echt goed te kunnen regelen. Als opdrachtgevers bij het weggaan al roepen dat ze binnenkort bellen voor de volgende keer. Daar doen mijn mensen het voor.” En wat maakt het vak voor Zapantoulis speciaal? “Wij kennen geen routine. Elke dag belééf je iets, en elke dag is anders. De meeste mensen hebben niet meer dan één belevingswereld. Maar bij de Jaarbeurs zien wij talloze werelden tegelijk.”

Niet de grootste, wel de absolute top

“Ieder mens is uniek; bij KPMG Meijburg & Co hebben we de meest uiteenlopende mensen aan boord.Toch zijn we allemaal deel van het geheel. Onze mensen beschikken over een enorme expertise en hebben regelmatig persoonlijk contact met de klant. Dat maakt ons bijzonder klantgericht.”

Aan het woord is Jaap Rog, bestuursvoorzitter van KPMG Meijburg & Co. “In onze organisatie is maar één ding altijd hetzelfde gebleven: vaktechnisch gezien leveren wij topkwaliteit, en daar doen wij geen enkele concessie aan. Bovendien leveren wij voor al onze cliënten maatwerk. Wij hoeven niet de grootste te zijn, maar kwalitatief gezien en qua reputatie willen wij tot de wereldtop behoren. Dat kan alleen als je de beste mensen werft, en hen de nodige coaching, opleiding én ruimte geeft om te excelleren.”

De ultieme match

Hoe doe je dat precies? “Allereerst bieden we heel veel studenten in hun studietijd al een aantal kansen om met ons in contact te komen. Daarvoor hebben we een uniek programma ontwikkeld. Ik ben daar vaak bij aanwezig, samen met veel van onze medewerkers, want het is ontzettend belangrijk dat nieuwe mensen met ons kennis kunnen maken en wij met hen. Wij zijn uit op de ultieme match.” Waarom is die match zo belangrijk? “Alleen de beste mensen die zich blijven ontwikkelen kunnen onze cliënten nu en in de toekomst tevredenstellen. Dat is de basis van onze organisatie. Toptalent is dus een deel van onze corebusiness; investeren in de talenten van mensen is in ons belang. Ik manage dan ook zeer praktisch, gericht op de talenten van medewerkers en de optimale uitvoering van hun werk. Ik ben er gewoon van overtuigd dat de combinatie van de beste mensen en tevreden klanten niets anders kan opleveren dan een toppositie.”

Ideeën

Hoe weet je of je cliënten tevreden zijn? “Naast allerlei kwantitatief onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijke bureaus, voeren onze oud-partners gesprekken met cliënten om te vragen of zij naar wens worden bediend. Deze onderzoeksmethode, die ons in staat stelt om direct de koers aan te scherpen, is ontwikkeld in eigen huis.” Hoe komt KPMG Meijburg & Co erop om zoiets zelf te ontwikkelen? “Mijn deur wordt platgelopen door mensen met goede ideeën voor de organisatie en onze fiscale praktijk. Ieder idee is waardevol, en we overwegen zorgvuldig wat we ermee zullen doen. Je moet vooral niet te snel met je oordeel zijn. Soms moet je het bij wijze van spreken even laten sudderen in de organisatie. Betreft het fiscale ideeen, dan gaat het er natuurlijk om of het idee fiscaal haalbaar en verantwoord is. Alle fiscale ideeën worden opgeslagen in een database waar onze fiscalisten toegang toe hebben.”

Trendwatchers

“Daarnaast hebben we trendwatchers in de organisatie. Mensen die vanuit hun vakkennis en gesprekken met cliënten een toekomstvisie ontwikkelen. Resultaat is bijvoorbeeld de tool die we hebben ontwikkeld voor het opzetten van een Tax Control Framework, TA Pro, een procesbeheersingstool die fiscale en IT-kennis met elkaar combineert. Het mooie van het systeem is het principe: ‘keep it simple’. Het is geen zwaar, overheersend systeem. Je kunt er net zoveel van implementeren als je zelf wilt, afhankelijk van de afspraken die de cliënt met de fiscus heeft gemaakt. Bovendien kan de cliënt heel veel dingen zelf.”

Hoeveel tijd krijgen mensen om aan dergelijke projecten mee te doen? “Dat verschilt per medewerker. Iedereen heeft een persoonlijk jaarplan, op basis van wensen, capaciteit en competenties. Eens per jaar wordt dat geëvalueerd. Wat ging er goed, wat niet, en waarom? Voor wat niet goed ging, zijn er twee opties: het wordt verbeterd of je houdt met dat deel van je taken op. Want wat je doet, moet je goed doen. Anders moet je het niet doen. Dat geldt voor ons bedrijf, maar ook voor onze mensen: iedereen doet alleen waar hij of zij goed in is. Je kunt wel honderd tienkampers op willen leiden, maar de honderd meter wordt gewonnen door een specialist. Onze hele bedrijfsvoering is erop gericht om de sterkste kant van onze mensen naar boven te brengen, en hen op hun eigen wijze te laten excelleren. Kandidaat-partners worden bij KPMG Meijburg & Co nauwgezet door een commissie van partners gevolgd, zodat we precies weten wie er over de benodigde capaciteiten beschikt om tot de maatschap toe te treden. Het ene jaar is het niemand en het andere jaar zijn het er vier of vijf. Want ook hierbij staat kwaliteit voorop. Wij hoeven niet te groeien, maar we mógen het wel.”

Balans

En hoe staat het met de balans tussen werk en privé? “Iemand die onbeperkt hard werkt, is ons grootste bedrijfsrisico. Het is belangrijk om de balans te behouden. Dat cliënten altijd op je kunnen rekenen, betekent niet dat je altijd aan het werk hoeft te zijn. Iedereen is 24 uur per dag bereikbaar, zeven dagen in de week. Maar daarnaast heb je ook een privéleven. En omdat je bij ons in teams werkt, behoort parttimewerk ook tot de mogelijkheden; in teamverband kan dat uitstekend worden gemanaged. Weet je, ‘at the end of the day’ gaat het om betrokkenheid bij de organisatie. Iedereen hier heeft hart voor de zaak.”

Continuïteit moet vanzelfsprekend zijn

Nxs Bedrijfskritische applicaties: waar brengt u ze onder? Wie vertrouwen we, als het gaat om onze continuïteit? Wie denkt er aan alles wat er kan gebeuren, en waar we zelf niet aan durven denken? Wij waren te gast bij Nxs, en werden volledig gerustgesteld.

“Wij zitten aan de ring.” Aan het woord is Hermen van Dalen, directeur van Nxs. Denk niet dat hij over de verkeersader spreekt, die zo ongeveer voor het kantoor langs loopt. Deze ring is van glasvezels gemaakt. “De ring verbindt verschillende datacentra, en wát er ook gebeurt: de data gaan door. Kan het niet linksom, dan gaat het rechtsom.” Een ringconstructie biedt iedere server in het netwerk maximale zekerheid.

Eigen datacentrum

De ring sluit op drie datacentra aan. Van Dalen vervolgt: “Na een aantal jaren extern datacentrumruimte te hebben gehuurd, hebben wij een inventarisatie gemaakt van alles wat wij verbeterd wilden zien. Vervolgens hebben wij een datacentrum gebouwd dat aan al onze eisen voldoet.” Gevraagd naar een voorbeeld van die eisen noemt Hans Reurings de maandelijkse test bij stroomuitval. “Veel bedrijven testen alleen de generator of ze schakelen apparatuur uit. Wij verbreken de hoofdstroomverbinding. Dit betekent dat wij ook controleren of de generator de plotseling vereiste capaciteit direct op kan brengen. En als wij een keertje vaker willen testen, dan kan dat gewoon.”

En aan welke eisen voldoet het gebouw? “Kijk,” legt Van Dalen uit, “meerdere servers vereisen al gauw een verstevigde vloer. De meeste kantoren hebben die niet; het aantal servers is meegegroeid met het bedrijf. Bouwtechnisch kan zoiets eigenlijk niet. Als er brand ontstaat en je pakt de poederblusser, dan maak je alles eigenhandig onbruikbaar. Bel je de brandweer en komen ze blussen, dan ben je ook niet gelukkig. Wat je nodig hebt, is bijvoorbeeld argon, maar dat kan alleen als je omgeving een bepaalde druk kan weerstaan. Ons datacentrum weerstaat die druk. Voor ons spreekt dit vanzelf, maar veel klanten zijn hier niet van op de hoogte. Eerlijk gezegd vinden wij het ook niet iets waar de klant van wakker moet liggen. Continuïteit moet vanzelfsprekend zijn.”

Mond-tot-mondreclame

En hoe zit het met de continuïteit van Nxs? salesmanager Hans Reurings laat de cijfers spreken: “Nxs is de laatste jaren telkens met zo’n 50% gegroeid. 70 tot 80% van alle nieuwe klanten komt binnen op aanraden van technici of bestaande klanten.” Desondanks heeft hij de handen vol: aan tenders van de overheid. Nxs is isO-gecertificeerd en platina-gecertificeerd door de Nederlandse overheid. “Dat betekent dat wij een van de vijf partijen zijn die mogen inschrijven op aanbestedingen van projecten die maximale veiligheid en zekerheid vereisen. De site van Prinsjesdag bijvoorbeeld. Op de derde dinsdag van september krijgt die plotseling een hausse aan bezoekers. zoiets moet je op kunnen vangen.” Continuïteit is iets waar Nxs proactief mee omgaat. “Wij lossen problemen op, nog voor ze ontstaan”, verklaart Van Dalen met enige trots. “zodra het systeem een afwijking signaleert, krijgt de dienstdoende it-specialist een melding. zo nodig kan hij ogenblikkelijk contact opnemen met de 24-uursbemanning van onze datacentra. zo kunnen wij al de noodzakelijke stappen zetten nog voor de klant op kantoor is verschenen. Bovendien kost het geen van zijn medewerkers ook maar een seconde van zijn nachtrust of vrije tijd.”

Kosten besparen

“Bovendien willen wij zuinig zijn met energie. iedere server moet 24 uur per dag worden gekoeld. Je kunt je voorstellen wat zoiets met het milieu en met je energierekening doet. Daarom hebben wij 100% groene stroom en een uiterst geavanceerd 24-uurskoelsysteem dat de natuurlijke koelingsmechanismen maximaal benut. zo kunnen wij op de servergerelateerde energierekening besparen. Wie zijn servers bij ons heeft ondergebracht, betaalt alleen voor wat er, zowel in capaciteit als in energie, wordt gebruikt.” Hoe gaat zoiets technisch gezien in zijn werk? “De virtuele servertechniek stelt ons in staat om de capaciteiten wisselend en naar behoefte, fluctuerend te spreiden. ’s Nachts schakelt het systeem zelf machines uit zodra dat kan, en als de capaciteit weer nodig is, gaan ze weer aan. De virtuele servertechniek bestaat al een tijdje en de kinderziektes zijn eruit. Dat betekent dat superieure zekerheid en prestaties nu ook qua kosten toegankelijk worden voor bedrijven die geen gigantische omvang hebben, maar wel enorm gebaat kunnen zijn bij gigantische zekerheid.” maar kunnen wij ook controleren of het werkt? Van Dalen antwoordt: “Betrouwbaarheid is eerlijk zijn. Daarom kan iedereen elk moment zien hoe wij presteren. Klanten hebben bovendien een beveiligde omgeving waarin zij hun systemen tot in detail kunnen volgen.” zo veel geavanceerde techniek, werkt dat inspirerend? Reurings: “Het is altijd schitterend als ik de telefoon hoor gaan, zie wie er belt en eigenlijk al weet wat de klant wil bespreken.” Van Dalen verklaart: “Absoluut. Wij zijn een volwassen speler op een nauwelijks ontgonnen markt. Eigenlijk is het net als dit kantoor.” Hij maakt een weids gebaar naar het schitterende uitzicht over Amsterdam: “De wereld ligt aan je voeten.”