Niets is wat het lijkt

Niets is wat het lijkt

Mirjam Sijmons, sinds 1 februari 2014 algemeen directeur bij ArboNed, valt met de deur in huis. “Het ziekteverzuimcijfer in Nederland is volgens recente peilingen een lage 3,8 procent, maar dit cijfer verbloemt de feiten en weerspiegelt niet de vitaliteit en gezondheid van mensen. Achter dit lage verzuimcijfer schuilt een steeds groter wordend probleem. Als je kijkt naar het langdurig verzuim stijgt het aandeel psychisch verzuim – jaar in jaar uit – schrikbarend.

De redenen voor psychisch verzuim worden steeds diverser; denk aan toenemende werkdruk, de combinatie werken en mantelzorg en geldzorgen. Laat je als werkgever niet in de luren leggen door dat lage percentage. Niets is wat het lijkt. Je moet niet alleen werken aan het beter maken van mensen, maar ook serieus aandacht besteden aan het voorkomen van verzuim en het vitaal houden van mensen.”

ArboNed hanteert verscheidene methoden en instrumenten om verzuim aan te pakken én om verzuim te voorkomen. Dat start met het op de werkvloer bespreekbaar maken van problemen. “Praat over eventuele werkdruk en stress, en zorg voor inzicht door te onderzoeken welke risico’s er zijn,” zegt Sijmons. “Het lijkt alsof we in Nederland alles onder controle hebben, maar ik denk dat werkgevers zullen schrikken van de potentiële risico’s.” Om psychische problemen op de werkvloer bespreekbaar te maken, organiseert ArboNed onder meer trainingen voor ondernemers, en zet ook verscheidene wettelijke instrumenten in, zoals een Preventief Medisch Onderzoek en een Risico Inventarisatie & Evaluatie om werkgerelateerde problemen te tackelen. Sijmons: “Wij zijn gefocust op het verbeteren van de inzetbaarheid en re-integratie van werknemers, en op het creëren van werkcondities waarbij zij optimaal functioneren.