‘Wij verhogen de productiviteit van werkend Nederland’

‘Wij verhogen de productiviteit van werkend Nederland’

‘Vrijwerken maakt gelukkig, en het levert de werkgever juist in deze tijd heel veel op’

“Eigenlijk is het heel raar: je gaat alleen naar de dokter als je iets hebt. Maar als je bij de dokter komt en vraagt ‘hoe kan ik gelukkiger worden?’, dan weet de goede man zich geen raad. Er bestaat geen pilletje voor.”

Aan het woord is Peter van Kleij, algemeen directeur van ArboNed. “De dienstverlening van ArboNed gaat verder dan alleen arbo. Wij helpen werkgevers hun werknemers meer bevlogen te maken in hun werk. Bevlogen werknemers maken het succes van een organisatie, en ze staan doorgaans gelukkiger in het leven.”

 

Bevlogen mensen

Wat houdt dat precies in? “Bevlogenheid is iets wat iedereen in zich heeft; je moet alleen de sleutel zien te vinden. Bevlogen mensen hebben minder last van stress, ze hebben meer energie en hun verzuim is lager. Ze zijn gelukkiger en productiever. ArboNed heeft een wetenschappelijk onderbouwde methodiek ontwikkeld. Wij kunnen zó onderzoeken of iemand bevlogen is, hoe iemand bevlogen kan raken, wat het percentage bevlogen mensen is binnen een organisatie en hoe dat percentage omhoog kan. De manier waarop dat gebeurt, verschilt overigens per werkgever. Het is een verandering van binnenuit, waar iedereen achter moet staan.”

 

Garantie

Gegarandeerd minder verzuim én meer productiviteit? “Ja. Onze aanpak is honderd procent toegespitst op de ambities van een werkgever. Vanuit zijn visie en strategie starten we met een analyse van de arbeidsomstandigheden en kijken we expliciet naar hoe mensen hun werk beleven. In onze visie hebben werkgevers namelijk invloed op de werkbeleving van iedere werknemer. Wij brengen per individu, per afdeling, per organisatie de energiebronnen in kaart; de knoppen waar je als management aan kunt draaien. Wij adviseren en faciliteren werkgevers bij het verbeteren van de beleving van werk.” Wat houdt ‘beleving van werk’ dan precies in? “De beleving van werk wordt bepaald door drie aspecten. Fysieke werkomstandigheden (werkplek en veiligheid), mentale beleving (cultuur en leiderschap) en spirituele betekenis (in hoeverre past dit werk in deze fase van mijn leven). Ook al heb je het fysiek en qua bedrijfscultuur nog zo op orde, het ‘leitmotiv’ van de werknemer moet een overeenkomst hebben met het doel van zijn organisatie. Iedereen heeft een levensdoel, al is het vaak onbewust. Pas als je werknemers volledig achter je organisatie kunnen staan, heb je een goede band.”

 

Ook in crisistijd? 

Investeren in werkbeleving dus, ook in crisistijd? “Juist in crisistijd. Hoe blijven je werknemers gemotiveerd als de druk toeneemt? Vergis je niet in het effect van dreigende werkloosheid op een werknemer. Bij reorganisaties wordt zelfs nog meer van hem gevergd. Een nog hogere productiviteit is naar mijn idee ook in deze tijd haalbaar, als iedere werknemer zijn werk positief beleeft. Als je als werkgever weet wat de wensen van je werknemers zijn en daarop inspeelt, zijn ze bereid om veel meer te geven.”

 

Vrijwerken loont

Vrijwerken? “Ja, de werknemer zelf laten bepalen wanneer en op welke plek hij z’n werk wil uitvoeren. ArboNed wil dit nu ook mogelijk maken voor de werknemers van administratieve afdelingen en de backoffice. Werkgevers en werknemers zouden er in vele opzichten profijt van hebben als ze elkaar toestonden om een deel van de werkweek niet op kantoor te werken, maar thuis. De kosten van de organisatie kunnen dalen doordat allerlei voorzieningen en vergoedingen niet meer hoeven te worden opgebracht. De werknemer krijgt meer flexibiliteit, tijd en rust.” Van Kleij vertelt enthousiast verder: “Vrijwerken maakt werkend Nederland gelukkiger; ik spreek uit eigen ervaring. Dat is nog eens een andere beleving van werk. Maar aan dat geluk zitten wel een aantal voorwaarden. Aan de ene kant moet je als manager durven loslaten en aan de andere kant moet je als werknemer verantwoordelijkheid durven nemen. Het lijkt dé oplossing, en toch zijn er nog weinig werkgevers die het aandurven. Logisch, want vrijwerken moet passen binnen de cultuur, en bij het individu. ArboNed kan dat mogelijk maken.”

 

Beter werkend Nederland

Gevraagd naar zijn eigen band met ArboNed, aarzelt Van Kleij geen seconde: “Er zijn drie dingen die ik wil in mijn leven. Ik wil iets met mensen doen, ik wil de wereld vooruithelpen en ik wil plezier maken. Het gewicht dat ik aan deze aspecten geef, verschilt per levensfase. Bij ArboNed komt alles perfect bij elkaar. Wij maken werkend Nederland beter, de werkende mens gelukkiger en productiever. Dat is een prachtige missie.”