Vastrentend beleggen is risicomanagement

Vastrentend beleggen is risicomanagement

‘Onze kracht is dat we ons op de lange termijn kunnen richten’
Als er één groep bezig is om risico’s te managen met beleggen, dan zijn het wel vastrentende beleggers. Wanneer je dat bovendien aan de specialisten van Delta Lloyd Asset Management toevertrouwt, weet je zeker dat het met gezond verstand en kennis van zaken gebeurt.

Het geld dat Delta Lloyd Asset Management belegt, bestaat voor het grootste deel uit de verzekerings- en pensioenpremies die het verzekeringsbedrijf van Delta Lloyd ontvangt. Dat waarborgt veiligheid, omdat er voortdurend extern en intern toezicht is, onder andere door een zeer betrokken en kritische Raad van Bestuur. “Juist omdat we grotendeels beleggen met eigen geld, hebben we een zeer eenduidig belang”, zegt Arnold Gast, Hoofd Credits van Delta Lloyd Asset Management. “De focus binnen ons gehele bedrijf is immers gericht op het kunnen uitkeren van pensioenen en verzekeringsgelden. Om aan die verplichtingen te kunnen voldoen, hanteren we risicomijdende vastrentende strategieën. Deze solide strategieën keren terug in de beleggingsfondsen van Delta Lloyd Asset Management.”

Morningstar Award

“Met het kopen van een obligatie verstrek je feitelijk een lening. Daarom willen we zelf weten wie ons geld lenen, wat ze daarmee doen en wat de kans is dat ze ons niet kunnen terugbetalen”, vervolgt Gast. “Uiteraard lenen we alleen aan bedrijven waarvan wij voldoende zekerheid hebben dat ze de leningen met rente kunnen terugbetalen, zodat we daarmee het rendement kunnen behalen dat onze klanten van ons verwachten. Ons uitgangspunt is dat de rendementen de risico’s altijd ruimschoots moeten compenseren. Dat doen we door ons gezonde verstand te gebruiken en met kennis van zaken te handelen. Het mogelijke verlies op een obligatie is nu eenmaal vele malen groter dan het opwaartse potentieel.” “We volgen dus nadrukkelijk niet de waan van de dag en laten ons niet van de wijs brengen door rating agencies en benchmarks”, vult Senior Portfolio Manager Clemens Braams aan. “We bieden een goed rendement tegen een aanvaardbaar risico. Ons trackrecord laat zien dat we dat al lange tijd zo doen en dat we daarmee een stabiele speler zijn op de kapitaalmarkt. Het feit dat we voor de moeilijke jaren 2008 en 2011 Morningstar Awards in ontvangst mochten nemen, spreekt wat dat betreft boekdelen. Onze klanten vertrouwen ons voor lange tijd hun geld toe en willen niet elke dag kijken hoe het ervoor staat met hun rendement. Het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen, is gebaseerd op onze prestaties, onze competenties en ons karakter. We doen zeer grondig onderzoek naar de partijen waaraan wij geld uitlenen. Wanneer je op lange termijn belegt, zijn de fundamentele ontwikkeling van de economie, de sector en de bedrijfsbalans nu eenmaal het belangrijkst.”

‘Onze kracht is dat we ons op de lange termijn kunnen richten’

Disintermediatie

“Onze specialistische manier van werken is soms wel lastig uit te leggen”, verklaart Arnold Gast. “Er is op internet zoveel informatie beschikbaar dat je al snel denkt dat je het zelf beter kunt. Het is vergelijkbaar met de medische wetenschap: vroeger vertrouwde je blindelings op je huisarts omdat die er nu eenmaal voor doorgeleerd had. Tegenwoordig kan iedereen op internet nagaan wat hem mankeert en bij wijze van spreken van zijn huisarts het bijbehorende medicijn eisen. We weten heel goed waar we mee bezig zijn en vragen onze klanten ons daarin te vertrouwen. Onze focus is gericht op de lange termijn en niet op snel scoren. Dat vergt soms wat opvoedkundig inzicht, maar het gaat erom dat we onze klanten willen behoeden voor de psychologische valkuilen: overmoed, betweterigheid en riskant korte termijn gedrag.”

Groeit de markt voor bedrijfsobligaties? Arnold Gast: “We zien dat bedrijven in Europa zich steeds meer tot de kapitaalmarkt wenden in plaats van geld te lenen bij banken. Dat komt doordat de druk op banken om hun kapitaalbuffers en balansen op orde te hebben steeds groter wordt, waardoor ze minder aan bedrijven kunnen uitlenen. Dat proces van disintermediatie juichen wij van harte toe, omdat dit de kapitaalmarkt diverser en stabieler maakt en het daarmee voor bedrijven gemakkelijker moet worden om aan kapitaal te komen. In de VS spelen banken al veel langer een minder grote rol bij kapitaalverstrekking. Daar worden verschillende geldbronnen aangeboord om de verschillende groeifasen van bedrijven te financieren: verzekeraars, pensioenfondsen, familiekapitaal, et cetera. Dat systeem is veel dynamischer dan het bancaire financieringssysteem dat in Europa domineert. Daardoor kan de economie in de VS zich ook sneller herstellen.”

Specialistische kennis

“Juist in een tijd waarin kapitaal schaars is en er veel afhangt van het herstel van vertrouwen om de economische groei weer op gang te brengen, moet je de kapitaalmarkt efficiënter en toegankelijker maken”, meent Clemens Braams. “Dat doe je niet door de markt nog meer regels en beperkingen op te leggen, maar door te erkennen dat deze uit meer elementen bestaat dan alleen uit banken en beurzen. Maar daarvoor moet je ook erkennen dat beleggen geen gokspelletje is, maar een vak dat veel specialistische kennis en expertise vergt. Onze kracht is dat we ons onder de vlag van Delta Lloyd op de lange termijn kunnen richten. Daarmee zijn we niet alleen succesvol, maar bieden we ook een leerzame werkomgeving aan specialisten die willen investeren in een interessante financiële loopbaan. Dat zijn ook langetermijndenkers die niet voor het snelle geld gaan, maar boeiend en uitdagend werk willen doen voor een overigens alleszins marktconforme honorering.”