Krachtenbundeling voor optimale beleggingsoplossing

Krachtenbundeling voor optimale beleggingsoplossing

‘Voor de beste oplossing kijken we samen met klanten waar zij behoefte aan hebben’

Bij Delta Lloyd Asset Management werken specialisten uit verschillende disciplines samen aan de beste beleggingsoplossingen voor klanten. “We bieden geen oplossingen vanuit vastrentende waarden, aandelen of vastgoed, maar gaan samen met klanten om de tafel zitten en kijken waar zij behoefte aan hebben.”

Als een van de weinige puur Nederlandse vermogensbeheerders heeft Delta Lloyd Asset Management, met ruim 60 miljard euro onder beheer, het voordeel dat klanten op de Nederlandse markt terechtkunnen in hun eigen taal en dat de medewerkers de Nederlandse en Europese wetgeving echt kennen en begrijpen, zegt CEO en CIO Jacco Maters. “Zo kunnen we beter aansluiten bij de klantbehoefte dan een vermogensbeheerder in de Verenigde Staten. Ook weten we als onderdeel van de Delta Lloyd Groep heel goed aan welke oplossingen institutionele beleggers behoefte hebben. De expertise die we hebben opgebouwd als vermogensbeheerder voor onze verzekeringsmaatschappijen en het eigen pensioenfonds passen we ook toe voor externe klanten.”

Kenmerkend voor Delta Lloyd Asset Management is verder de nauwe samenwerking tussen de specialisten in de verschillende beleggingscategorieën, vertelt Maters. “Een kredietanalist kijkt anders naar een bedrijf dan een aandelenanalist. Gechargeerd kun je stellen dat de eerste vooral kijkt naar de risico’s, de downside, en de tweede met name naar de kansen voor een koersstijging, de upside. We hebben de expertise uit de verschillende disciplines dit jaar dichter bij elkaar gebracht, zowel formeel als informeel. Zo schuiven in de beleggingscommissies voor alle grote aandelen- of kredietbeslissingen mensen aan van de andere expertise. Juist om met een heel kritisch oog, komend vanuit een andere achtergrond, nog eens naar die belegging te kijken. Ook zitten de mensen nu dichter bij elkaar.”

‘Voor de beste oplossing kijken we samen met klanten waar zij behoefte aan hebben’

 

Risicobeheersing

De intensievere samenwerking werpt aantoonbaar haar vruchten af, onder meer in de verbeterde performance. “We wegen nu veel meer ook het risico mee in een beleggingsbeslissing. Het beleid is om ervoor te zorgen dat de uitschieters naar beneden veel kleiner zijn. Dan vergroot je de kans op een resultaat dat de benchmark overtreft. Dat werkt beter dan het telkens najagen van de laatste trends. Ik verwacht dat we met de focus op het minimaliseren van risico’s op de langere termijn boven de benchmark zullen uitkomen.”

Verder groeien de mensen dankzij de organisatorische verandering meer naar elkaar toe en dat maakt veel positieve energie los, zegt Maters.

Een andere verandering in de organisatie is dat Delta Lloyd Asset Management sterker inzet op duurzaamheid. “Vanwege onze rol in de maatschappij geloven we als groep in duurzaamheid. We vertalen dat aan de beleggingskant in beleid dat verder gaat dan de minimumeisen waaraan veel pensioenfondsen en verzekeraars moeten voldoen en dat ook verder gaat dan de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties.” Een tastbaar resultaat is de grote sprong voorwaarts in de Eerlijke Verzekeringswijzer die Delta Lloyd dit jaar heeft gemaakt. Een ander concreet voorbeeld is dat Triodos, een van de duurzaamste banken, het vermogensbeheer heeft uitbesteed aan Delta Lloyd Asset Management. Net als de focus op risicobeheersing leidt duurzaam beleggen volgens Maters op langere termijn tot betere beleggingsresultaten.

 

Private debt

In de komende jaren verwacht Maters sterke groei bij private debt, directe leningen aan bedrijven. “Banken trekken zich terug als financier en bedrijven zoeken spreiding voor hun financiering. Ook vallen directe leningen gunstig onder Solvency II: het kapitaalbeslag ligt lager dan bij veel andere beleggingen. Daarnaast is het rendement heel interessant. Bij de huidige lage rente is dat waar beleggers naar zoeken.”

Delta Lloyd heeft bijna tien jaar ervaring met private debt, waar andere vermogensbeheerders daar vaak pas net mee beginnen, zegt hij. De huidige portefeuille bestaat uit meer dan dertig leningen met een gezamenlijke waarde van zo’n 1 miljard euro. Institutionele beleggers uit Nederland en daarbuiten kunnen via het Delta Lloyd Private Debt Fund profiteren van de opgebouwde expertise. De belangstelling van institutionele partijen voor private debt is groot, vervolgt Maters. Dit heeft alles te maken met de gunstige verhouding tussen rendement en risico, plus het geringe kapitaalbeslag onder de Europese regels. “We zoeken leningen op de sweet spot: het hoogste rendement voor het minste risico bij een zo klein mogelijk kapitaalbeslag.”

Hij noemt private debt een typisch voorbeeld van het denken in oplossingen bij Delta Lloyd Asset Management. “We bieden geen oplossingen vanuit vastrentende waarden, aandelen of vastgoed, maar gaan samen met klanten om de tafel zitten en kijken waar zij behoefte aan hebben. Dat gaat veel verder dan het verslaan van de benchmark, al is dat natuurlijk altijd mooi meegenomen.”