Kansen door onderwaardering

Kansen door onderwaardering

‘Onze manier van investeren is niets voor luie beleggers’

De deelnemingenfondsen van Delta Lloyd Asset Management bieden meer dan ooit kansen voor langetermijnbeleggers. Veel kleine ondernemingen zijn de afgelopen periode aan de aandacht ontsnapt, terwijl hun bedrijfsresultaten relatief goed zijn. Hierdoor zijn ze nu sterk ondergewaardeerd.

“Met name de kleinste bedrijven zijn door het veranderde sentiment sterk achtergebleven op de beurs”, stelt Angus Steel, Portfolio Manager Equities bij Delta Lloyd Asset Management. “Beleggers mijden de onderkant van de markt, omdat ze denken dat daar meer risico zit. Wij constateren echter dat de bedrijven waarin wij beleggen juist goed in staat zijn om zich door de uitdagingen van een onzeker klimaat heen te slaan. Ze zijn goed georganiseerd en solide gefinancierd. Daardoor zijn ze naar onze overtuiging enorm ondergewaardeerd. Dat biedt beleggers een uitgelezen kans om via een van de deelnemingenfondsen van Delta Lloyd op langere termijn een aantrekkelijk rendement te behalen.”

‘Onze manier van investeren is niets voor ‘luie’ beleggers’

Goed rendement

Jack Jonk, Hoofd Aandelen bij Delta Lloyd Asset Management, vult aan: “We beleggen bewust in deze kleine ondernemingen. Het zijn mooie bedrijven met een dominante positie in de deelgebieden waarin ze actief zijn, waardoor ze een stabiele, rendabele groei kunnen laten zien. Op basis van onze beproefde waarderingsmodellen, waarin we uitgaan van de bewezen verdiencapaciteit van een bedrijf over de cyclus heen, zien wij veel koerspotentie. We hebben er dan ook vertrouwen in dat de onderwaardering er op termijn uit zal lopen. Dat het sentiment nu tijdelijk tegenzit, zegt meer over de kortetermijnfocus van de markt dan over de bedrijven waarin we investeren. Premies van circa 50% bij recente overnames tonen aan hoezeer de markt soms scheef zit. Sinds de lancering in 2000 hebben onze deelnemingenfondsen gemiddeld één overnamebod per jaar ontvangen. Dit geeft aan dat de belangen in portefeuille strategisch interessante doelwitten zijn als de aandelenmarkt ze niet op waarde weet te schatten. Juist in deze tijd zijn overnames te verwachten, aangezien grote ondernemingen moeite hebben om autonoom te groeien, terwijl ze over een stevige oorlogskas beschikken. Dat onze strategie om een aantrekkelijk rendement op de lange termijn te realiseren werkt, bewijst de performance van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds, dat sinds de start in augustus 2000 een zeer goed rendement heeft laten zien.”

Passie

“Het investeren in goed presterende kleine ondernemingen is één kant van het verhaal”, vervolgt Steel. “De manier waarop wij werken en de passie waarmee we dat doen is de andere succesfactor. Wij laten ons leiden door de feitelijke bedrijfsontwikkelingen en niet door het vaak onrealistische marktsentiment. Omdat wij voor minimaal 5% deelnemen in de door ons zorgvuldig geselecteerde bedrijven, hebben we daadwerkelijk inzicht in de bedrijfsvoering. In plaats van vanaf de zijlijn posities in te nemen, zoals je vaak in de markt ziet, staan we als investeerders in de ‘echte’ wereld. We gaan op bezoek bij CEO’s en CFO’s en bij de mensen op de werkvloer. Op die manier horen we uit de eerste hand hoe het bedrijf ervoor staat, wat de kansen en uitdagingen zijn, of het management de juiste strategische keuzes maakt en de juiste beleidsmaatregelen neemt. Belangrijk om te weten is ook of die beleidsmaatregelen breed worden gedragen binnen de onderneming. We houden dus de vinger aan de pols, ook om te verifiëren of het ‘verhaal’ van de onderneming consistent is. Met deze manier van werken zijn we gericht op duurzaam rendement. We beschouwen het als een intellectuele uitdaging om als eersten de pareltjes op te sporen, zodat we daarmee voor onze beleggers mooie kansen kunnen benutten.”

Transparantie

Jonk: “Onze manier van investeren is dus niets voor ‘luie’ beleggers. Het is zeer intensief werk. En we vinden het belangrijk om onze klanten hierin te betrekken. We nemen onze klanten bijvoorbeeld mee naar de bedrijven waarin we deelnemen en we gaan ze binnenkort via onze website op de hoogte houden van het reilen en zeilen van die ondernemingen. Daarnaast hebben we de volledige en actieve steun van onze moedermaatschappij, die zelf een deel van haar kapitaal in onze fondsen steekt. Aangezien het daarbij om ingelegde pensioen- en verzekeringsgelden gaat, schept dat voor ons weer een extra verantwoordelijkheid om het goed te doen. De Delta Lloyd Groep belooft haar klanten financiële zekerheid. Die belofte vertalen we op drie manieren: een belangrijke inkomstenbron is het dividend. Daarnaast zien we koersstijging door het inlopen van de onderwaardering. De slagroom op de taart is de aantrekkelijke premie wanneer bedrijven worden overgenomen. We beleggen met een langetermijnblik, zonder ons af te laten leiden door het sentiment waarop de koersen in de tussentijd op en neer bewegen.”

Steel: “Met onze succesvolle deelnemingenfondsen zijn we een stabiele factor voor beleggers. Na een sterke start op de Nederlandse markt richten we ons sinds vijf jaar ook op ondergewaardeerde Europese bedrijven en hebben we bijna twee jaar geleden een kantoor in Azië geopend. Daarmee zitten we ook daar dicht op de ondernemingen waarin we beleggen. De kans is groot dat we op termijn ook in andere regio’s actief zullen worden.”