Echt onderscheidend met beleggen

De financiële wereld blijft continu anticiperen op veranderingen. Neem het huidige depositogarantiestelsel, dat de spaarder enige zekerheid biedt, waardoor beleggen minder prioriteit heeft. En ook de rente blijft laag. Maar institutionele klanten willen toch rendement behalen. Hoe? In gesprek met Delta Lloyd Asset Management.

Op een maandagmorgen schui­ ven we aan tafel bij Peter Knoeff, Chief Financial Officer van Delta Lloyd Asset Management, om eens te praten over de huidige situatie in de financiële wereld. En dan natuurlijk in het bijzonder die bij Delta Lloyd Asset Management. Peter Knoeff klinkt opge­wekt over de eigen krachten van de or­ganisatie: “Wij hebben echt onderscheidend vermogen, waarmee we voor onze institutionele klanten en particuliere be­leggers het verschil kunnen maken. Er zijn volop mogelijkheden om beleggingen te laten renderen.”

Delta Lloyd Asset Management is de onafhankelijke vermogensbeheerder van Delta Lloyd Groep. Het beheert het vermogen van de verzekeringsmaatschappijen van Delta Lloyd Groep, institutionele beleg­gers (pensioenfondsen en verzekeraars) en verschillende beleggingsfondsen. Beleggen met passie, dat is de filosofie. Peter Knoeff: “Wij willen voor onze klan­ ten dé partner in business zijn die onder­ steunt met gespecialiseerde, betrouwbare fondsen en beleggingsmandaten van hoge kwaliteit, toegespitst op de verplichtingenstructuur en met een heldere en transparante communicatie.” Hij vervolgt: “We werken met verschillen­ de, gespecialiseerde beleggingsteams. Ieder beleggingsteam speelt een leidende rol binnen zijn niche. Denk bijvoorbeeld aan het Delta Lloyd Deelnemingen­team of ons Vastrentend­team, waarmee we in de top van de rankings staan en ook diverse onderscheidingen hebben be­haald.”

Anders-zijn

Het is al gezegd: de pensioenfondsen staan meer en meer onder druk. Er moet iets gebeuren. Delta Lloyd Asset Management helpt daar graag bij. Knoeff: “We ondersteunen onze institu­tionele klanten volledig. Zo bieden we pensioenfondsen onze eigen beleggings­ specialismen aan, eventueel aangevuld met producten van andere vermogens­ beheerders. Daarvoor hebben we zogenoemde asset­allocatiespecialisten en managerselectiespecialisten in huis. Wat we zelf doen, doen we goed. We wil­len topspeler zijn binnen onze niches. Maar we doen niet alles: er zijn beleg­gingsgebieden die we aan conculega’s overlaten. We geloven sterk in deze ma­nier van werken, en beleggen ook ons eigen Delta Lloyd Groep­geld op deze manier.” De Delta Lloyd­beleggingsfondsen zijn in Nederland verkrijgbaar bij vrijwel alle banken en brokers. Maar ook in het bui­tenland worden de fondsen actief aan­ geboden aan institutionele en particu­liere beleggers. Daarvoor is onlangs een nieuwe commerciële vestiging geopend in het Duitse Mainz.

Institutionele klanten

Knoeff: “Met de beleggingsfondsen speelt Delta Lloyd Asset Management een significante rol in de particuliere beleggingsmarkt via banken zoals ABN AMrO, de ING en de rabobank. In Nederland heeft het Delta Lloyd Euro Credit Fund het erg goed gedaan. In het buitenland was dat het Delta Lloyd L European Participation Fund uit onze Deelnemingen­stal, terwijl in de institu­ tionele markt onze beleggingsboutique Cyrte significant heeft bijgedragen aan de positieve instroom van gelden.” Hij vervolgt: “De particuliere belegger is voorzichtiger geworden. De beurzen re­ageren nog steeds sterk op het minste of geringste nieuws. Voor een grote groep is beleggen voorlopig een stap te ver, zeker met het depositogarantiestelsel achter de hand. Sparen is in hun ogen momenteel aantrekkelijker geworden, ondanks de lage rente. Wij willen daarom op de institutionele markt sterk groeien. Daar hebben we onze organisa­ tie op ingericht. Een aantal pensioen­ fondsen heeft het op dit moment moeilijk om te kunnen voldoen aan de dekkingsgraad. Wij kunnen ze helpen om deze weer op het gewenste niveau te krijgen. Dit hebben we immers bewezen bij Delta Lloyd Groep.”

Cyrte Investments

Knoeff over Cyrte: “Delta Lloyd Groep heeft een belang van 85% in Cyrte, een gespecialiseerde beleggingsboutique die zich richt op de sectoren media, tele­ communicatie en nieuwe technologie. Cyrte beheert discretionaire mandaten van grotere institutionele instellingen. Eind 2009 is Cyrte Fund IV ‘Africa Online’ live gegaan. Tevens is dit de grootste buitenlandse belegger in Braziliaanse telecombedrijven. Een markt waar po­tentie in zit.” Knoeff verwacht er veel van. “Met onze beleggingsspecialismen zijn we echt onderscheidend.”

Echt onderscheidend met beleggen

Recente stories