Nienke Meijer

Nienke Meijer

Functie
voorzitter College van Bestuur
Werkgever
Social media

Raad van Commissarissen – Deloitte Nederland

Raad van Toezicht – Leiden University Medical Center

Lid Bestuur Portefeuille Lerarenopleidingen – Vereniging Hogescholen

Bestuurslid – Stichting Brainport