NS

NS

Branche
Openbaar vervoer
KvK nummer
30012558
Opgericht
1837
Aantal medewerkers
22.000
Adres

NS Hoofdkantoor
Laan van Puntenburg 100
3511 ER  Utrecht

Postadres
Postbus 2025
3500 HA  Utrecht
Telefoon: 088-6712000

NS Business Services Uitsluitend voor bedrijven en instellingen
Informatie over de NS Business Card
Telefoon: 030-3001111
E-mail: businessservices@ns.nl
E‐mail: nszakelijk@ns.nl

Website
Social media

Visie

Mensen willen zich vrij kunnen bewegen. Zij vergelijken steeds vaker de voor- en nadelen van verschillende reismogelijkheden en nemen de te besparen tijd, geld en inspanning in hun afweging mee. Bestemmingen moeten in elk geval gemakkelijk bereikbaar zijn. Daarbij worden ook door de samenleving steeds hogere eisen gesteld aan leefbaarheid, veiligheid en een schoon milieu.

NS speelt hier op in. Wij bieden onze klanten niet alleen snelle en betrouwbare vormen van vervoer, maar ook een reeks diensten op en rond mobiliteitsknooppunten. Samen met overheden en partners dragen wij bij aan duurzame oplossingen voor knelpunten in de mobiliteit. In dit kader werken wij mee aan de verdere ontwikkeling van stations en hun omgeving tot leefbare en veilige locaties. De stations worden daarmee ook een kloppend hart in de stad. Een plek van aankomst en vertrek, waar het tegelijkertijd goed verblijven is: wonen, werken, winkelen, leren of recreëren.

Overal in Europa wordt weer geïnvesteerd in het spoor. De trein is dan ook – zeker op middellange afstanden en rond grootstedelijke agglomeraties – een snel en milieuvriendelijk alternatief voor auto en vliegtuig. De spoormarkt is niet langer exclusief voorbehouden aan nationale partijen. In 2010 treedt de Europese liberaliseringsrichtlijn voor internationaal reizigersvervoer per spoor in werking. Buitenlandse maatschappijen mogen dan zelfstandig – binnen grensoverschrijdende diensten – ook binnenlandse reizigersdiensten aanbieden.

Wij realiseren ons dat de reis van de klant meer is dan een treinreis van station naar station. Dienstverleners kunnen hun klanten onderweg, op de reis van deur tot deur, vollediger bedienen. Een multimodaal aanbod van verschillende vervoermiddelen sluit vaak goed aan op de wensen van klanten en opdrachtgevers en kan (kosten)efficiënt zijn.

Tal van bedrijven bereiden zich voor op deze ontwikkeling met overnames in de bus- en railmarkt. Naar verwachting gaan enkele grote ondernemingen de Europese openbaarvervoermarkt domineren. Dit zijn multimodale dienstverleners met ervaring en expertise in geliberaliseerde markten. Binnen deze context dient NS om zich op deze markt een positie te verwerven, ondernemend te zijn met een concurrerend kosten- en kwaliteitsniveau.

Ambitie

Om succesvol te kunnen inspelen op deze ontwikkelingen is het onze ambitie een klantgerichte Europese, multimodale dienstverlener te zijn.

  • Klantgericht, omdat in een geliberaliseerde markt consumenten en opdrachtgevers alle keuzevrijheid hebben; het is van cruciaal belang om de voorkeur van de klant te blijven behouden op basis van kwaliteit en prijs.
  • Europees, omdat NS ook elders in Europa een rol kan spelen in de bereikbaarheid van steden en economische centra. De internationale dimensie versterkt ons kosten- en kwaliteitsbesef en verstevigt onze concurrentiepositie.
  • Multimodaal, omdat onze klanten gemakkelijk van deur tot deur willen reizen. Velen kiezen niet uitsluitend voor vliegtuig, auto, fiets, bus, tram, metro of trein, maar zien het liefst goed op elkaar afgestemde oplossingen voor hun reisbehoeften. Het is daarbij kostenefficiënt om verschillende onderdelen van de openbare vervoerketen te integreren.
  • Dienstverlener, omdat in onze branche service en gastheerschap de doorslag geven in het uiteindelijke oordeel van onze klanten. NS als onderneming maakt de ontwikkeling door van een functioneel productiebedrijf naar een klantgedreven dienstverlener.