Samen naar beter

Samengevoegd advies- en interimmanagement bevordert kruisbestuiving’

BMC Groep is er het afgelopen jaar in geslaagd om de sterke groei stevig te verankeren. De expertise van het advies- en interim-management is nu gebundeld in acht expertisegroepen: zorg, onderwijs, sociale zekerheid, maatschappelijke ontwikkeling, organisatie & hrm, ruimte & wonen, informatie & dienstverlening en financiën & bedrijfsvoering.

Paul van Koppen, lid van de Raad van Bestuur van BMC Groep: “De kennis van onze adviseurs en managers wordt in deze expertisegroepen gedeeld en neemt daardoor voor onze opdrachtgevers toe. We zijn daardoor in staat om onze dienstverlening nog scherper te krijgen. Onze slogan is niet voor niets ‘Samen naar beter’. Hiermee vatten wij onze missie om bij te dragen aan de kwaliteit van de publieke sector uitstekend samen. We geven ermee aan dat we, behalve dat we natuurlijk onze eigen commerciële doelstellingen moeten halen, oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en daar een positieve bijdrage aan willen leveren. Excellente dienstverlening kun je alleen maar samen ontwikkelen. En dit doen we elke dag met bijna 1600 professionals met dezelfde passie voor de publieke zaak. We doen dat met BMC voor advies- en managementdiensten; met ons label XOPP, dat het talentenbedrijf vormt voor ondersteuning door jonge professionals; met PublicSpirit, het searchbureau voor bestuurders, topkader, managers en specialisten; en met ons label SGBO als gespecialiseerd onderzoeksbureau voor de publieke sector.”

 

Stevige debatten

BMC Groep integreerde dit jaar niet alleen de dienstverlening op advies- en interim-management. Van Koppen: “Behalve ‘op papier’ zijn we dit jaar ook fysiek verhuisd naar een gezamenlijk pand in hartje Amersfoort. Een behoorlijke operatie, maar we zijn trots op het resultaat en het effect op onze mensen van de ‘mentale’ en fysieke verhuizing. Het is hartverwarmend om te zien dat we geen bedrijf zijn van individuen. De cohesie tussen mensen is groot. Ons nieuwe pand biedt nu ruimte voor alle soorten ontmoetingen. Voor

zowel onze opdrachtgevers, onze adviseurs als onze interne medewerkers biedt het pand een inspirerende omgeving. We kunnen ons nu nog meer dan voorheen onderscheiden

als opinie- en marktleider. Dat uit zich onder meer in stevige debatten samen met onze opdrachtgevers op onder andere de onderwerpen decentralisatie, onderwijs en zorg. We

zoeken dus altijd samen met onze klanten de dialoog en gaan een nog hechtere band aan met onze opdrachtgevers door het organiseren van bezielde ontmoetingen, hoogwaardige trainingen en productieve coaching. Op die manier zijn we gezamenlijk eigenaar van klantproblemen en kunnen we die op een constructieve wijze met elkaar oplossen.”

Talentontwikkeling

Kunt u een voorbeeld geven van zo’n debat? Van Koppen: “We zijn bijvoorbeeld in discussie met gemeentelijke overheden over de modernisering van de dienstverlening. We voelen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om gemeenten erop te wijzen dat ze moeten anticiperen op het dreigende tekort aan talentvolle nieuwe medewerkers.

Als markt- en opinieleider in het publieke domein proberen we wat dat betreft het goede voorbeeld te geven. We beschikken over een grote club jonge, dynamische en talentvolle mensen, die op dit moment de praktijkervaring opdoen waarmee ze binnen afzienbare tijd tot volwaardig adviseur zullen uitgroeien.

De manier waarop wijzelf onze 160 trainees opleiden kan als voorbeeld dienen voor gemeenten – gelukkig gebeurt dat ook al. Een aantal gemeenten in Brabant heeft ons gevraagd om samen met hen een traineeship op te richten. In grote lijnen komt het er volgens ons op neer dat overheden naar een andere organisatiestructuur toe zullen moeten, die veel meer aansluit bij de eisen die de huidige maatschappij stelt. Wij pleiten voor een totaal andere aanpak van het arbeidsmarktbeleid binnen met name kleinere gemeenten. Het moet veranderen van ‘opvullen wanneer er iets vrijkomt’ naar ‘anticiperen op toekomstige behoeften’.”

Boeien en binden

Hoe ziet u de toekomst van uw organisatie? Van Koppen: “De BMC Groep is in Nederland marktleider op het gebied van consultancy voor de lokale overheden. Daarnaast slaan we onze vleugels uit in de zorg en in het onderwijs. Elke dag investeren we in het vergroten van de kruisbestuiving van onze expertise en de toegevoegde waarde bij klanten. We oriënteren ons nu enerzijds op samenwerking met regionale gebieden in de grensstreken en anderzijds op de Oost-Europese toetreders. Daar zijn nu permanent zo’n vijftien

adviseurs van ons bezig om de mogelijkheid van samenwerking op een aantal terreinen te onderzoeken. De achterliggende gedachte is dat hetgeen we in Nederland doen, ook in het buitenland toepasbaar is. Daarmee zijn we een extra attractieve speler op de arbeidsmarkt, omdat het voor trainees natuurlijk zeer uitdagend is om ook een gedeelte van het drie jaardurende leer-werktraject in het buitenland te kunnen besteden. Voor jonge mensen geldt dat je ze moet ‘boeien en binden’. Ze kunnen namelijk overal terecht en zullen hun keuzes dus vooral laten afhangen van het toekomstperspectief dat hen geboden wordt.” “Is het boeiend werk en kan ik mezelf blijven ontwikkelen? Die vraag zou ook bij de overheid een veel grotere rol moeten spelen in het arbeidsmarktbeleid.

 

Samengevoegd advies- en interimmanagement bevordert kruisbestuiving’
Bekijk 2008
Magazine
SDU Select Werken voor de Overheid
Uitgave
2008
Auteur
Edwin Donkers
Fotograaf
Rick Strooper
 

Vergelijkbare C-stories

Gerelateerde tags

Geen gerelateerde tags gevonden.

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.